Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1225
City and Library Tarragona Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona
Collection: Call number Ms. 60 | Antic Còdex 193
Copied 1455 a quo (V. Beltran)
1420 (f. 1)
1450 (ff. 3-5)
1401 [?] - 1450 (ff. 6-25)
1451 - 1500 (f. 26)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 32 (= 3 + 1-26 + 3)
Collation 16 (envoltat pels bifolis format pels ff. 1 i un foli arrencat i 2 i 9) 2-38 41; sense reclams, els folis externs del segon quadern (10 i 17) estan units per un fons de quadern, no essent avui solidaris
Page Layout 7 línies (f. 1)
38 línies (f. 3v)
47 línies (f. 6v)
39 línies (f. 14v)
45 línies (f. 26)
Size pàgina 302 × 114 mm (f. 1)
caixa 22 × 35 mm (f. 1)
caixa 238 × 55 mm (ff. 3-5)
caixa 230 × 70 mm (ff. 6v-7v)
caixa 275 × 90 mm (ff. 10-13)
caixa 260 × 85 mm (f. 26)
Hand semigòtica acurada amb astes descendents de bastarda, encara amb l'influència de la cursiva del s. XIV a les “ss” altes datada a l'any 1420 (f. 1)
gòtica cursiva (ff. 10-13)
semigòtica acurada amb restes de la cursiva del s. XIV, de la primera meitat del s. XV (ff. 14-24v)
Watermark fruita en forma de pera (a tot el plec,) (semblant, tot i que no idèntic, a Piccard XII II 198 i 199, Lucca: 1329)
Pictorial elements es veu el dibuix de dues mans de cinc dits, als ff. 5 i 6, possiblement deguts al mateix copista; no presenta decoració, llevat d'inicials de paràgraf o de vers, segons els casos, executades amb la mateixa tinta del text
State sense cap mena de justificació ni preparació material per a les caixes visible
Condition en mal estat, car una grandíssima taca d'humitat irràdia des del cap del llom i impedeix la lectura del text fins al final del f. 7; torna a afectar els ff. 14-16 i dificulta o impedeix la lectura, havent-se trencat per aquesta causa la secció corresponent als ff. 24-25; a més d'aquesta alteració per la humitat, els angles externs dels folis estant desgastats i en manca un bocí del marge extern del primer foli, cosa que ha provocat la pèrdua de bona part del centre de les quatre primeres línies del text. A l'angle superior del f. 2 es pot llegir “ii”, restes probablement d'una antiga foliació avui perduda, de la mateixa tinta que la carta del f. 1; de fet, el deteriorament dels marges ha pogut fer desaparèixer aquesta antiga foliació, tot i que hi ha diversos folis que mantenen les dimensions originals i no presenten restes d'una foliació antiga. El f. 2 és en blanc, igual que el f. 5v i el recte del f. 8. Al recte del f. 6 no hi ha cap lletra escrita i es veu, com en el f. 5, el dibuix d'una mà. El plegat és atípic, car els folis estan doblats al llarg, no a l'ample
Binding antiga, dels ss. XVII-XVII en senzill pergamí en blanc, en bon estat, restaurada, veient-se clarament el segment perdut, que estava molt desgastat; a l'interior de les cobertes hi ha enganxat un foli que pertanyia a les antigues guardes
Previous owners (oldest first) Prades i Mont-ral (regió): Senyoria
La Selva (parròquia): Arxiu Parroquial Selvatà
Associated persons descobert a Tarragona per Josep Serra i Campdelacreu, bibliotecari (1848 - 1901)
Associated Texts conté, al primer foli, l'esborrany de texid 2753 Batlle de Prades, Carta, escrit 1420 català
i, als ff. 10-13, uns texid 2755 Desconegut, Censals, promulgat 1340 [?] - 1360 [?]
References (most recent first) Microfilm del ms. 60 de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (2004)
Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 23-38
Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Soberanas (1983), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. Text anònim del segle XIV. Arranjaments musicals segons la consueta a cura de Joan Ma. Aragonès. Muntatge del Grup de Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum Parroquial 7-8
Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 122
Soberanas (1962-67), “Una versió desconeguda d'Augats, seyós qui credets Déu lo Payre”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 147
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Note al f. 8v es veuen diverses proves de ploma en llatí i català de ca. 1500, com per exemple: “En lo loch hon se fara aquesta representacio”, “Primerament quels ju…”, “Verge plasent molt graciossa”, “Al molt honrat mossen Antonj de masecig”, etc. Aquestes mateixes proves també es copien parcialment al f. 13r-v, i al recte la mà que escrivia la primera esmentada ha escrit “En johan del molt alt senyor com te Dona Angela dela puix [?]”; al verso, al final del foli, hi ha un abecedari de la mà d'un aprenent. Al primer foli de guardes es pot llegir en lletra dels ss. XVIII-XIX “Selva del Camp” i sobre el pergamí de la coberta, a llapis i recent “Assumpcio de la Verge | Selva del Camp”; la mateixa mà, al foli de guardes primer, recto, sota “Selva del Camp” ha afegit “S. XVII” . El volum és un conjunt de dos bokletts el segon miscel·lani, al qual es va afegir un full solt, que es troben units com a mínim des dels volts de l'any 1500, com ho proven les proves de ploma escampades arreu. El primer foli és una carta adreçada per “Bng” (Benvingut? o Berenguer?) clarjs batlle de prades a una “Molt alta et excellent senyora” que li ha encomanat unes gestions a Tortosa i Falcet. Inc. “Molt alta et escellent senyora [llacuna] manar me anar aquj en tortosa (…) E a la molt alta senyora no dich sino qu eman vostra senyoria ço que plaser li sia. Scrita en prades a x. de march%h lany .M. cccc xx”

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2234
Location in volume ff. 3-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2604
Desconegut. […] la croada
Language català
Date escrit 1380 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 3] […] la croada | […] leuada | […] veu | […] uantera | […] primera | […] la feu … [ 5] … E per res no romangua | Si no mal dians serie | Si nos faye
Poetic Stanza 22 x 6 [?]
Note presumiblement, les vint-i-dos cobles tenen sis versos cadascuna, però algunes taques d'humitat ens impedeixen assegurar aquesta hipòtesi; l'incipit no es pot llegir car la humitat ha fet malbé les dues primeres estrofes, de la segona es llegeixen les paraules a la rima dels versos primer “papa”, cinquè “en balsa” i darrer “a tots perdonara”, que és el primer vers que es llegeix sencer. Cada cobla va precedida d'una rúbrica que n'indica el contingut i malauradament s'ha perdut la rúbrica inicial
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4871
Location in volume ff. 6v-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4239
Desconegut. Verge humil Maria
Language català
Date escrit 1400 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viv] Sonus la bella uerg[ereta uos] | sireu maymie[ta]
text: Verge humil Maria | La qual yo prech tot dia | vullats tenjr en guja | Esta sancta armada … [ viiv] … Quens donas vn pastor | J nol nos triguas guayre | La sgela en amor | En breu sia tornada
Poetic Stanza 1 x 4, 11 x 8
References (most recent first) Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 741-4
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8136
Location in volume f. 6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5623
Desconegut. La bella vergereta
Language català
Date escrit 1388 ca. ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 6v] Sonus la bella uerg[ereta uos] | sireu maymie[ta]
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1860
Location in volume ff. 14v-25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2338
Desconegut. A tu ho dic, don Caravida
Language català
Date escrit 1380 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] En lo loch hon se fara aquesta representacio sia ordonat ayxi com se seguex
acc.: En nom de deu sia e de mad[ona sancta Maria. Aci] comença la representacio dela assumpsio de madona sancta marja ja damunt dita
arg: Primerament los juheus Agen .j. barracha en manera de casa de conseyl … El rabj ab don caraujda romanguen en la barracha
rubr.: Apres diga lo Rabi al cridador don caraujda
text: A tu ho dich don caraujda | De present fe aquesta crida | Que tot hom vjngua al conseyl | Sots pena de perdre la peyl … [ 25v] … Gloria e honor sia | a deu elausament | E goyg e alegria | a tot / aquest couent
colofó: Amen | Ffinito libro Sit laus et gloria christo amen | Fin
Poetic Stanza 300 x 2
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Parramon i Blasco (1987), “Les primeres estrofes sàfiques en llengua vulgar (Representació de l'Assumpció del segle XIV)”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7
Soberanas (1983), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. Text anònim del segle XIV. Arranjaments musicals segons la consueta a cura de Joan Ma. Aragonès. Muntatge del Grup de Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum Parroquial 11-67
Bohigas (1982), “Notes sobre l'antic teatre català”, Aportació a l'estudi de la literatura catalana 328-30
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 675-83 i 726-37
Note inclou acotacions teatrals i referències a les melodies amb que s'havien de cantar les lletres. Alguns versos no es llegeixen. El colofó, que tan sols hem transcrit un cop, en realitat es repeteix una altra vegada. Els folis previs (10-13) contenen anotacions de comptabilitat referents a les quantitats que ha de pagar cada arrendatari i la data del pagament
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8135
Location in volume f. 25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5622
Desconegut. Mala fuy tan fresqueta
Language català
Date escrit 1338 ca. ad quem
Incipits & explicits in MS nota: [ 25] Sonus ab goyg e ab alegria
text: Mala fuy tan fresqueta com no fuy mongeta
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 317
Location in volume ff. 26r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1247
Desconegut. Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre
Language català
Date escrit 1240 - 1260
Incipits & explicits in MS text: [ 26] [Augats] senyors / quj creets deu lo [Payre] | Auyats sius plau de jhesuchrist saluayre … [ 26v] … Ay Ay Ay bells fills cars | molt mes lo jorn doloros e amar
Poetic Stanza 1 x 6, 2 x 7, 2 x 6, 1 x 8, 1 x 9, 1 x 8
Note aquesta versió presenta moltes divergències en relació al text editat per Aramon i Serra. Remetem directament a Soberanas, que edita fidelment aquesta versió de Tarragona, i suggereix que fou elaborada al s. XV. El text és escrit a línia seguida. Una taca d'humitat impedeix llegir l'inici dels dos primers versos, que nosaltres hem posat entre claudàtors. Els versos del refrany es transcriuen sencers al final de cada cobla
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05