XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1223
Name Societat Arqueològica Lul·liana
Associated places Ciutat de Mallorca
Former owner of manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1208 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n. 1401 - 1500. Desconegut, Misèria del hom i dels beneficis de Déu.
manid 2372 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana s/n. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2157 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1770 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca). 1551 - 1600. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 2159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 9. 1501 - 1600. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Note determinats fons d'aquesta biblioteca per raons de conservació es traslladaren al Museu de Mallorca
Record Status Created 1996-09-04
Updated 2008-05-07