Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 12223
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1418
Anicius Manlius Severinus Boethius. De consolació de filosofia
Language català
Date traduït 1390 ca.
City, library, collection, & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 145 | Antic O.170
Copied 1391 - 1410 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-136v
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 1] P4er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mils entes com la maior raho que lom ha de planyer sa miseria … coue aci posar la historia de Teodorich rey dels gots lo qual per la sua gran crueltat feu metre en preso e puys ociure aquest doctor
pream.: E4 per ço deuets seber que segons que recita fferculpus Bisbe de Lexanja en lo cinque libre deles sues istories que despuys que Teodorich fo gitat de Pannonja … [ 3v] … E deuets notar que pertal que la dita obra fos pus plaent lo dit doctor fenye que fossen dues persones, e que ell fahes questio e que la philosophia li refpongues e per ço la dita obra es partida en metres e en profes e no resmeyns es partit en .v. libre e lo primer libre es partit en .vij. metres e en .vj. proses
índex: E2n lo primer metre tracte sots qujna forma Boeci plora son treball … E en Romanç la philosofia perseguir
? TEXTI: [ 11] En lo prjmer metre tracte sots quina forma Boeci plora son trabayll … E en romanç Jollas qui solia esser en gran estudi
text II: [ 11v] I5ollas qui solia esser en gran estudi e qui he fets molts e diuerses dictat e molt libres e qui he transladats molts libres de philosofia de grech en lati … [ 136v] … car tot quant fets ques que sia es fet dauant la presencia e la uista e la sciencia del nostre iutge al qual res no pot esser amagat al qual sia donada honor e laor e gloria per tostemps Jn secula seculorum Amen
Note manca la dedicatòria i la rúbrica que contenen altres manuscrits
Record Status Created 2012-01-16
Updated 2013-04-04