Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1220
Authors Desconegut
Titles Miracles de la Verge
Date / Place compilat 1301 - 1439
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 70.1
Tractat en: Barnett (2012), “A Fifteenth-Century Collection of Miracles of the Virgin from Barcelona Cathedral Archive: Questions of Readership”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 70.1
Tractat en: Barnett (2010), “Un mariale barceloní: la col·lecció de miracles de l'Arxiu Capitular”, Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l'art
Tractat en: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV , n. (edició parcial)
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 17 , n. 28
Note A la biblioteca de la reina Maria hi havia un exemplar d'una obra que es podria identificar en aquesta, titulada Dels miracles de la Verge Maria, que començava “Aci comença en nom de nostre Senyor Ihesuchrist” i acabava “quj viu e rregna sens fi amen”
Subject MARIOLOGIA
MIRACLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 285
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 6 (I) (BITECA manid 1207)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)
1439 ad quem (Massó)
Location in witness ff. 1-89 i 97v-118
Title(s) Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439
Incipit & Explicits text: [ 1] [f]4OU un Pintor quj tostemps quant pintaua la ymage dela verge Maria cantaua es alegraua e pintaua la dita ymage ten be … [ 89] … dela mort en paradis collocar e en aquj la verge lausar e contemplar ab los sants benuyrats de secula jn seculore [sic] A.m.e.n.
rubr.: [ 97v] Ramon Lull
text: [ 97v] Era .i. clerga fill de .i. pobre hime lo quall ere de baix afer e aquest fill … … [ 118] … e lo poble hagueren reuerencia e honor la gloriosa verge marja e en gracia reanom [?] lo dit crjstomus
References Ed. parcial a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 9-11
Ed. parcial a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV 95-119 , n. (ed. diversos textos)
Note en l'espai deixat en blanc per a la rúbrica s'ha transcrit la nota de donació
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-28