Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1220
Name Ausiàs March, Cavaller
Sex H
Title Cavaller
Milestones Naixement Gandia [?] 1397 [?]
Naixement 1400-01-09 a quo (Chiner Gimeno)
Naixement 1401-01-07 ad quem (Chiner Gimeno)
Mort 1459-03-03
Associated Persons company de/d': Andreu Febrer i Callís, poeta (1375 ca. - 1444?)
fill de/d': Pere March, poeta
nebot de/d': Jaume March, poeta (1335? - 1410)
altre: Joan Moreno, notari
altre: Ramon Boter (Naixement Cagliari)
Affiliation poeta 1400 ca. - 1459-03-03
fe catòlica romana
Author of texid 3839 Ausiàs March, Cavaller, A Déu siau, vos, mon delit, escrit 1459 ad quem
texid 3836 Ausiàs March, Cavaller, A mal estrany es la pena estranya, escrit 1459 ad quem
texid 5062 Ausiàs March, Cavaller, Ab molta rahó me desenamore, escrit 1454 ad quem
texid 3837 Ausiàs March, Cavaller, Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua, escrit 1459 ad quem
texid 3838 Ausiàs March, Cavaller, Ab vós me pot Amor ben esmenar, escrit 1459 ad quem
texid 3844 Ausiàs March, Cavaller, Algú no pot haver en si poder, escrit 1459 ad quem
texid 3845 Ausiàs March, Cavaller, Alguns passats donaren-si a mort, escrit 1459 ad quem
texid 3846 Ausiàs March, Cavaller, Als fats coman tot quant serà de mi, escrit 1459 ad quem
texid 3847 Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
texid 3848 Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
texid 3849 Ausiàs March, Cavaller, Aquell ateny tot quan atenyer vol, escrit 1459 ad quem
texid 3850 Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
texid 3851 Ausiàs March, Cavaller, Aquesta és perdurable dolor, escrit 1459 ad quem
texid 3840 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui desija vianda, escrit 1459 ad quem
texid 3841 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
texid 3842 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s parteix de sa terra, escrit 1459 ad quem
texid 3843 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
texid 3852 Ausiàs March, Cavaller, Be·m maravell com l'ayre no s'altera, escrit 1459 ad quem
texid 3853 Ausiàs March, Cavaller, Callen aquells que d'Amor han parlat, escrit 1459 ad quem
texid 3854 Ausiàs March, Cavaller, Cell qui d'altruy reb enug e plaer, escrit 1459 ad quem
texid 3855 Ausiàs March, Cavaller, Cert es de mi que no me·n cal fer compte, escrit 1459 ad quem
texid 3856 Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
texid 3857 Ausiàs March, Cavaller, Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba, escrit 1459 ad quem
texid 3858 Ausiàs March, Cavaller, Clar es e molt a tots los amadors, escrit 1459 ad quem
texid 3859 Ausiàs March, Cavaller, Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta, escrit 1459 ad quem
texid 3860 Ausiàs March, Cavaller, Colguen les gents ab alegria festes, escrit 1459 ad quem
texid 3861 Ausiàs March, Cavaller, Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts, escrit 1459 ad quem
texid 3862 Ausiàs March, Cavaller, Dona, si·us am no·m graescau amor, escrit 1459 ad quem
texid 3863 Ausiàs March, Cavaller, En aquell temps sentí d'Amor delit, escrit 1459 ad quem
texid 3864 Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3865 Ausiàs March, Cavaller, Entre·ls ulls y les orelles, escrit 1459 ad quem
texid 3866 Ausiàs March, Cavaller, Fantasiant, Amor a mi descobre, escrit 1459 ad quem
texid 3909 Ausiàs March, Cavaller, Hohiu, hoiu, tots los qui be amats, escrit 1459 ad quem
texid 3868 Ausiàs March, Cavaller, Ja de amor tebeu jamés no sia, escrit 1459 ad quem
texid 3869 Ausiàs March, Cavaller, Ja no esper que si'amat, escrit 1459 ad quem
texid 3870 Ausiàs March, Cavaller, Ja tots mos cants me plau metr'en oblit, escrit 1459 ad quem
texid 3871 Ausiàs March, Cavaller, Junt es lo temps que mon goig es complit, escrit 1459 ad quem
texid 3875 Ausiàs March, Cavaller, L'ome pel mon no munta'n gran valer, escrit 1459 ad quem
texid 3872 Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
texid 3873 Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
texid 3876 Ausiàs March, Cavaller, Là so atès d'on so volgut fugir, escrit 1459 ad quem
texid 3874 Ausiàs March, Cavaller, La vida's breu e l'art se mostra longa, escrit 1459 ad quem
texid 3877 Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
texid 3878 Ausiàs March, Cavaller, Lexe la Sort lo seu variat torn, escrit 1459 ad quem
texid 1734 Ausiàs March, Cavaller, Lletra de batalla de part del seu fill a Francesc de Vilanova, escrit 1400 - 1450
texid 3879 Ausiàs March, Cavaller, Lo cinquen peu del moltó ab gran cura, escrit 1459 ad quem
texid 3880 Ausiàs March, Cavaller, Lo jorn ha por de perdre sa claror, escrit 1459 ad quem
texid 3881 Ausiàs March, Cavaller, Lo temps es tal que tot animal brut, escrit 1459 ad quem
texid 3882 Ausiàs March, Cavaller, Lo tot es poch ço per que treballam, escrit 1459 ad quem
texid 3883 Ausiàs March, Cavaller, Lo vizcahí que·s troba'n Alemanya, escrit 1459 ad quem
texid 3884 Ausiàs March, Cavaller, Los ignorants Amor e sos exemples, escrit 1459 ad quem
texid 3885 Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
texid 3886 Ausiàs March, Cavaller, Malament viu qui delit pert de viure, escrit 1459 ad quem
texid 3887 Ausiàs March, Cavaller, Maleyt lo jorn que·m fon donada vida, escrit 1459 ad quem
texid 3888 Ausiàs March, Cavaller, Malventurós no deu cerquar Ventura, escrit 1459 ad quem
texid 3889 Ausiàs March, Cavaller, Mentre d'Amor sentí sa passió, escrit 1459 ad quem
texid 3890 Ausiàs March, Cavaller, Mes voluntats en gran part discordants, escrit 1459 ad quem
texid 3891 Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
texid 3892 Ausiàs March, Cavaller, Molt me par bo que pens de l'altre mon, escrit 1459 ad quem
texid 3893 Ausiàs March, Cavaller, Molts homens hoig clamar-se de Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3894 Ausiàs March, Cavaller, Mon bon senyor, puix que parlar en prosa, escrit 1459 ad quem
texid 3895 Ausiàs March, Cavaller, No cal duptar que sens ulls hom pot veure, escrit 1459 ad quem
texid 3896 Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
texid 3900 Ausiàs March, Cavaller, No pens algú que m'allarch en paraules, escrit 1459 ad quem
texid 3901 Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
texid 3903 Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
texid 3904 Ausiàs March, Cavaller, No so gosat en demanar mercè, escrit 1459 ad quem
texid 3897 Ausiàs March, Cavaller, No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!, escrit 1459 ad quem
texid 3898 Ausiàs March, Cavaller, No·m fall recort del temps tan delitós, escrit 1459 ad quem
texid 3899 Ausiàs March, Cavaller, No·m pren axí com al petit vaylet, escrit 1459 ad quem
texid 3902 Ausiàs March, Cavaller, No·s maravell algú perquè m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3905 Ausiàs March, Cavaller, O fort dolor, yo·t prech que mi perdons, escrit 1459 ad quem
texid 3906 Ausiàs March, Cavaller, O Mort, qui est de molts mals medecina, escrit 1459 ad quem
texid 3907 Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
texid 3908 Ausiàs March, Cavaller, O vos, mesquins, qui sots terra jaheu, escrit 1459 ad quem
texid 3910 Ausiàs March, Cavaller, On es lo loch on ma penssa repose?, escrit 1459 ad quem
texid 3911 Ausiàs March, Cavaller, Paor no·m sent que Sobreslaus me vença, escrit 1459 ad quem
texid 3912 Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
texid 3913 Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
texid 3914 Ausiàs March, Cavaller, Perquè m'es tolt poder delliberar?, escrit 1459 ad quem
texid 1735 Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459
texid 2434 Ausiàs March, Cavaller, Poesies (tr. Baltasar de Romaní), traduït 1539
texid 3915 Ausiàs March, Cavaller, Por de pijor a molts fa pendre mort, escrit 1459 ad quem
texid 3916 Ausiàs March, Cavaller, Pren m'enaxí com al patró qu'en platga, escrit 1459 ad quem
texid 3917 Ausiàs March, Cavaller, Puys me penit, senyal es cert que baste, escrit 1459 ad quem
texid 3918 Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
texid 3919 Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
texid 3920 Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
texid 3922 Ausiàs March, Cavaller, Quant mes amau, tant mes temor teniu, escrit 1459 ad quem
texid 3921 Ausiàs March, Cavaller, Quant plau a Déu que la fusta peresqua, escrit 1459 ad quem
texid 3923 Ausiàs March, Cavaller, Què m'ha calgut contemplar en Amor, escrit 1459 ad quem
texid 3924 Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3925 Ausiàs March, Cavaller, Qui es aquell qui en Amor contemple, escrit 1459 ad quem
texid 3928 Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
texid 3929 Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem
texid 3930 Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
texid 3931 Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3926 Ausiàs March, Cavaller, Qui·m mostrarà la Fortuna loar, escrit 1459 ad quem
texid 3927 Ausiàs March, Cavaller, Qui·m tornarà lo temps de ma dolor, escrit 1459 ad quem
texid 3932 Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
texid 3933 Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
texid 3934 Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
texid 3935 Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
texid 3936 Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
texid 3937 Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
texid 3938 Ausiàs March, Cavaller, Si com aquell qui, per sa'nfinitat, escrit 1459 ad quem
texid 3942 Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
texid 3939 Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3941 Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
texid 3943 Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
texid 3945 Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
texid 3946 Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
texid 3947 Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
texid 3948 Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
texid 3944 Ausiàs March, Cavaller, Si·m demanau lo greu turment que pas, escrit 1459 ad quem
texid 3949 Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
texid 3950 Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
texid 3951 Ausiàs March, Cavaller, Tant en amor ma pens'a consentit, escrit 1459 ad quem
texid 3952 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que mon grosser enginy, escrit 1459 ad quem
texid 3953 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que vinch en desamar, escrit 1459 ad quem
texid 3954 Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
texid 3955 Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
texid 3956 Ausiàs March, Cavaller, Tot metge pren carech de consciença, escrit 1459 ad quem
texid 3957 Ausiàs March, Cavaller, Tots los delits del cors he ia perduts, escrit 1459 ad quem
texid 3958 Ausiàs March, Cavaller, Tots los desigs escampats en lo mon, escrit 1459 ad quem
texid 3959 Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
texid 3960 Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3961 Ausiàs March, Cavaller, Volgra sser nat cent anys ho pus atras, escrit 1459 ad quem
texid 3963 Ausiàs March, Cavaller, Vós qui sabeu de la tortra·l costum, escrit 1459 ad quem
texid 3867 Ausiàs March, Cavaller, Yo crit lo be si·n algun loch lo se, escrit 1459 ad quem
texid 1359 Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 1355 Col·lectiu… Cançoner de la Hispanic Society, compilat 1400 - 1500
texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 5631 Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Other Associations with Works texid 2176 Joan Moreno, Senyor Mossen March, ja no m'enamore, escrit 1454 ad quem
Other associations with witnesses cnum 5758 MS: Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 225, 1491 - 1510
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q465675
Tractat a Chiner Gimeno (1997), Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459)
Tractat a Archer (1987), “Problemes d'unitat i d'estructura en tres poemes d'Ausiàs March”, Llengua & Literatura
Tractat a Esteve et al. (1987), “Assaig de bibliografia ausiasmarquiana”, Llengua & Literatura
Tractat a Riquer et al. (1986), “Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras
Tractat a Badia (1985), “El Ovidio exiliado en Ausiàs March”, Estudios románicos dedicados al prof. Andrés Soria Ortega en el XXV aniversario de la Cátedra de Literaturas Románicas
Tractat a Badia (1983), “Poema proemial d'Ausiàs March”, L'Espill
Tractat a Ramírez Molas (1970), “La poesia d'Ausiàs March. Anàlisi textual, cronologia, elements filosòfics [tesi]”,
Tractat a Duran i Sanpere (1962-67), “Els Ausiàs March de Montcortès”, Estudis Romànics, 11 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q465675 vist 2023-09-18
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-24