Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1219
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon de Perellós
Title Viatge al Purgatori de sant Patrici per Ramón de Perellós seguit de les Visions de Tundal y de Trictelm y del Viatge d'en Pere Portes a l'infern. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives
Associated persons Ramon Miquel i Planas (Ed.)
Series Histories d'Altre Temps, 10
Place / Publisher Barcelona: Fidel Giró
Date / Location 1917: pp. 126
Note textos extrets de la Biblioteca Catalana de Miquel i Planas (segons el colofó)
Source of Data for Works texid 1349 Beda, Visió de Trictelm (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 1736 Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]
texid 1900 Hugh de Saltrey, Viatge al Purgatori de sant Patrici (tr. Ramon de Perellós, 1r. Vescomte de Perellós), escrit 1397 a quo - 1415 ca.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-31