Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1218
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC
Associated persons Salvador Galmés (Ed.)
Series Obres de Ramon Llull, 17
Place / Publisher Barcelona - Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana - Patronat de la Diputació Provincial de Balears - Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 1933: pp. 514
Source of Data for Works texid 1652 Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290
texid 1654 Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
texid 1717 Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
Source of Data for Witnesses cnum 1078 MS: Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17. Roma: S. Isidoro, 1/71, 1476 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-24