Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1217
Authors Desconegut
Titles Ministres o sufraganis dels set pecats capitals
Date / Place compilat 1301 [?] - 1462 a quo
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 282
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 81 (BITECA manid 1155)
Copied 1462-06-27 a quo (f. 78)
Location in witness f. 67
Title(s) Desconegut, Ministres o sufraganis dels set pecats capitals, compilat 1301 [?] - 1462 a quo
Incipit & Explicits text: [ 67] Los .vij. peccats mortals han lurs sufragans ho quatre ministres qui tempten los homens en aquest mon a peccar … E molts han Tresor lo qual nol saben emprar E molts han Caualls lo qual nol saben caualcar
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 302
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2003-10-20