Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1216
City and Name València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Former Name Biblioteca Valenciana
Address Av. de la Constitució, 284 (Monestir de San Miguel de los Reyes)
València 46019
Espanya
Telephone 963874000 (Telèfon)
96 3874011/16/43 (Telèfon)
WWW.BV.GVA.ES (URL)
963874037 (FAX)
963874040 (FAX)
Staff Marta Alonso Rodríguez, Directora General de Cultura
Hours 9 a 14h dilluns a divendres
References (Most recent first) Catàleg de: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes: 617-8
Catàleg de: San Miguel de los Reyes. De Biblioteca Real a Biblioteca Valenciana (2000)
Catàleg de: Espinós Quero (1990), Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2724 Ms. 125 | Antic Ms. cccxiv MS: 1426 - 1574. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi del Gremi dels espasers, promulgat 1425.
manid 2725 Nicolau Primitiu: Ms. 136 | Antic Ms. CCCXVIII MS: 1462 - 1518. Gremi dels armers, Privilegis, compilat 1462 - 1518.
manid 2791 Nicolau Primitiu: Ms. 61 MS: 1311 - 1539. Gremi dels teixidors i tintorers, Ordinacions i capítols, promulgat 1311 - 1539.
manid 2726 Nicolau Primitiu: Ms. 137 | Antic ms. CXXIII MS: València[?]:, 1443 [?]. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1261 Incunable 1 MS: 1491 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Receptes mèdiques, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
copid 3056 Gregorio Mayans: XVI/455 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1236 Incunable 1 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490. Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?].
copid 1358 Nicolau Primitiu: Incunable-2 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
copid 1276 Incunable-3 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1306 Incunable-8 Ed.: València: Lope de la Roca, per a Aldonça Montsoriu, 1497-08-22. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 2057 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/1 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3067 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/2 Ed.: València: Joan Jofré, 1518-12-22. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3068 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/5 | Antic FARDELL 5; l.3350 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 2177 XVI/8 L. 10 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3070 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/13 | Antic L.18531 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3069 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/31 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 5069 XVI/41 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1535 Fons Nicolau Primitiu: XVI/64 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo.
manid 2795 Nicolau Primitiu: XVI/83 Ed.: València: Joan Vinyau, 1521 ca. Desconegut, Salutifera preparació per a l'incert dia i hora de la mort, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
copid 3213 S. XVI/123 Ed.: València: Jorge Costilla, 1527-03-15. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1537 XVI/125 | Antic l. 10964 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1525 XVI/149 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2689 Nicolau Primitiu: XVI/176 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 2130 XVI/184 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1854 Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/195 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 2056 XVI/352 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1500 XVI/445 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1934 XVI/493 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1632 Carreres: XVI/558 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1855 Olim Bas Carbonell R.2825 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1853 Biblioteca Nicolau Primitiu: signatura desconeguda XVI/21 ? L 10 Ed.: València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 3077 Bas Carbonell: XVI/545 2825 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3080 Carreres: XVI/595 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3078 Carreres: XVI/598 | Antic 1-I-6 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3107 Pere Maria Orts: XVI/662 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3079 Valenciana: XVI/195 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3108 Valenciana: XVI/518 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1891 XVI/522 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3109 Valenciana: XVI/616 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3110 Valenciana: XVI/641 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Record Status Created 1995-05-18
Updated 2014-02-13