Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1215
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1803 | Antic 1803 | Antic P. 13
Copied Barcelona [?]: Desconegut, 1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part)
Barcelona: Joan Francesc Boscà (Calmette), 1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 220 (= III + 1-7 + i-clx + 161-207 + III)
Collation llevat del primer, de set folis, la resta dels quaderns són de vuit o nou bifolis
Page Layout 2 columnes (ff. I-CLX, 204-207)
34 línies (f. IIra)
Size pàgina 395 × 270 mm (f. IIr) (Avenoza)
caixa 292 × 207 mm
columna 292 × 95 mm (f. IIra)
columna 280 × 97 mm (f. 204ra)
Hand gòtica diverses mans
Watermark cercles dos cercles amb antena i creu (semblant a Briquet 3188, Siena: 1334, és la mateixa que hi ha a Esc. K.I.6)
Pictorial elements Orla decorada amb dibuixos punta de carbó (f. I del text)
Caplletra caplletra bipartida en vermell i blau, enquadrada i afiligranada en violeta, amb festons al marge esquerre, a l'intercolumni i als marges inferior i superior (f. I del text)
Caplletres: en blau i vermell
Calderons en blau i vermell
Il·lustració alguns escuts a ploma (ff. 178ra i 188ra)
Il·lustració escut de la casa de Lluna (folis de guardes)
Rúbriques en vermell
Altres: numeració dels capítols de la crònica en vermell
Other features Justificació: justificació a mina de plom
Pautat: línees fonamentals segons l'esquema 43 de Derolez, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: reclams horitzontals sota la segona columna del verso
Condition l'estat del paper no permet distingir fàcilment si hi ha filigranes; les guardes del davant són modernes. Està afectat per la humitat i els dos primers folis s'han desprès i té forats d'arnes al llom. Hi ha nombrosos folis en blanc i això afecta les referències que es fan al volum, doncs alguns estudiosos fan referència a la foliació sense contar els folis en blanc, cosa que provoca discrepàncies; actualment el còdex disposa d'una foliació moderna a llapis i xifres aràbigues que numera tots els fulls a partir del final de la Crònica -exclou, doncs, els folis de guardes i els set folis preliminars que contenen la taula-; segons aquesta foliació són en blanc els ff. 179v-181v, 183, 191v-199v, 200v i 203v
Binding holandesa, del s. XVII, amb els talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Luna (família) (coat of arms: S)
Associated persons Altres segons Calmette, aquesta còpia fou la font directa d'informació per a Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571]
Associated Texts Conté al f. 200 un text sense rúbrica, tallada per la cisalla texid 2463 Desconegut, Relació de bisbes, compilat 1445 d. llatí
Conté i als ff. 201-203r un text de característiques semblants a l'anterior texid 2464 Desconegut, Obituari llatí
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Madrid BN 1803 (Ordinacions de Santacilia) (2007)
Facsímil: Reproducció del f. 140v. del Manuscrit BNM 1803 (expl. “Crònica de Muntaner”) (2000)
Facsímil: Microfilm del ms. 1803 de la BNM. Crònica de Muntaner (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Tractat a: Sobrequés i Callicó et al. (1977), Memorial històric
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 , n. Ms. C
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:212-3
Tractat a: Sánchez Alonso (1952), Fuentes de la historia española e hispanoamericana. Ensayo de bibliografía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y sus antiguas provincias de ultramar I:289 , n. 2054
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 32-3
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. C
Tractat a: Calmette (1902), “Notice sur la seconde partie du manuscrit catalan P. 13 de la Bibliothèque Nationale de Madrid”, Bibliothèque de l'École des Chartes 587-97
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 141-6 , n. xxxviii
Tractat a: Morel-Fatio (1896), “Comptes rendus critiques. Manuscrits catalans de la Biblioteca nacional de Madrid”, Annales du Midi 369-?
Note el verso del darrer foli ha estat aprofitat per a proves de ploma com: “lo viure es a mi morir” o “libre del rey en pere darago”. Segons Calmette, el Memorial seria autògraf, romandria incomplet a la mort de Joan Francesc Boscà i seria completat pel seu fill
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045898&page=1 vist 2014-08-06
http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005007.html vist 2014-04-29

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1154
Location in volume ff. 1ra-7va + ira-clxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Del prolech que en Ramon muntaner feu en lo començament daquest libre en lo Primer capitoll en j. carta … [ 7va] … En qual manera pres caualleria lo senyor Rey de si mateix en ccclvij capitols en clvij cartes
tit.: [ ira] Lo prollech que en R. muntaner feu
prol.: E9N nom de nostre senyor ver deus Jhesu Xrist e dela sua beneyta mara … [ irb] … lo qual libre jo comense al .xve. dia de Mays del any dela encarnacon [sic] de nostre senyor deu Jhesuchrist .Mil. ccc.xxv.
tit.: Con en .R. muntaner estan en sa alqueria
text: E2stant jo en vna alqueria mia per nom xiluella que es en la Orta de valencia … [ clxvb] … pagats aytant com en aquest mon siam axi placia a deu. Amen. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Qui aquest libre ha scrit de deu beneyt sia e dela sua mara madona sancta Maria e de tots los seus beneyts sancts e sanctes en guarda e en comanda e ab la sua beneyta companyia ara e per tots temps sia. Amen. Amen. Iste liber fuit scriptus e splicitus Die veneris que fuit tercio kalendas September. Anno domini Millessimo ccco cuadragesimo secundo
References (most recent first) Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 70-1
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. C
Note còpia gairebé completa de l'obra de Muntaner (només li manca el text del f. 52). Segueix a la taula de la Crònica, afegida per una mà posterior, una relació “Deles consellaries de Barcelona…. clxij (…) Dels deputats de hoidors de comptes del general del principat de cathalunya en … clxxxxv cartes”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7465
Location in volume ff. cxljva-cxliijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4511
Ramon Muntaner. Lo sermó
Language català [?]
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS text: [ cxljva] E2N nom dayçellver deus qui fe el ceel el tro | En son deguj nancull faray .i. bell sermo … [ cxliijva] … Bastir ne hordonar e sant Jordi allats | De lalt senyor Jnffant li sia acompanyats
Poetic Stanza 240 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 547
Location in volume ff. 161ra-191rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1422
Joan Francesc Boscà. Memorial
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 161ra] Lo present memorial es scrit a etterna memoria e per relatio dels antichs. E es cert que la proujntia de Cathalunya … [ 191rb] … en joan roig ciutada de barchinona… hoydors de comptes
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 610-1
Note text copiat de vegades a tres o més columnes, amb diversos folis en blanc intercalats
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 299
Location in volume ff. 204ra-207rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204ra] Ordinacions den Sanctacilia
tit.: E2N nom de deu sia: Aquestes son les ordinacions quel senyor Rey en Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barcelona ab consell dels prohomens … E aço fon com los morabatins foren ordenats a totes les honors a pagar per cens e per cascun morabati Nou solus barceloneses
tit.: De hauer atanç en paret mjgera
text: P4rimerament que tot hom pusqua hauer atanç en paret propria o comuna … [ 207ra] … la terra hara hom aportar e collar en alt. Ffinis
auten.: L2es presents ordinacions son stades translladades e de mot a mot prouades ab lur verdader original lo qual es en la scrjuania del honorable batle de barcelona per lo discret en Gaspar canyiç vn [207rb] dels scriuans dela dita cort e per en Jacme çafont notari
Note les ordinacions van numerades 1-10, (al f. 204va n'hi ha sis sense numerar), però segueixen bé a la segona columna i la numeració va de la 17 a la 69; al final es copien dues numerades 11 i 12, que són diferents de les 11 i 12 copiades primerament. Aquest text duu inicials, rúbriques i numeració en vermell
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-11