Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1212
Name Ramon Llull, fe catòlica romana
Raimundus Lullius
Sex H
Milestones Naixement Ciutat de Mallorca 1232
Mort Tunis ? 1316-03 ?
Mort Ciutat de Mallorca ?
Associated Persons amic de/d': Persivallo Spinola (Lloc vinculat Genova [?])
enemic de/d': Nicolau Eimeric, teòleg (1320 ca. - 1399/01/04)
deixeble de: Bernat Garí, clergue secular
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 5587 Pseudo-Ramon Llull… Introductorium magnae Artis generalis seu Liber de universalibus, escrit 1306-03
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 2538 Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
texid 1649 Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
texid 1650 Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 1651 Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
texid 1652 Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290
texid 2488 Ramon Llull, Arbre exemplifical, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 10984 Ramon Llull, Ars compendiosa Dei, escrit 1308-05
texid 2037 Ramon Llull, Ars compendiosa inveniendi veritatem, escrit 1274 ca.
texid 11443 Ramon Llull, Ars consilii (tr. Ramon Llull), escrit 1315-07
texid 1658 Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
texid 1653 Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
texid 1654 Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
texid 1655 Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
texid 1657 Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295
texid 11448 Ramon Llull, Brevis practica tabulae generalis seu Ars compendiosa, escrit 1299-01
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1662 Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
texid 1663 Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300
texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
texid 1710 Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299
texid 3716 Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07
texid 1666 Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
texid 1668 Ramon Llull, Dictat de Ramon, escrit 1299
texid 11377 Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07
texid 1669 Ramon Llull, Disputació dels cinc savis, escrit 1294-11
texid 1671 Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1672 Ramon Llull, Flors d'amors i flors d'intel·ligència, escrit 1294
texid 1673 Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
texid 4891 Ramon Llull, Lectura super figuras Artis demonstrativae, escrit 1285 - 1287 [?]
texid 4892 Ramon Llull, Liber chaos, escrit 1275 - 1281
texid 11401 Ramon Llull, Liber contra Antichristum, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1674 Ramon Llull, Liber de accidente et substantia, escrit 1313-10
texid 11400 Ramon Llull, Liber de Ave Maria, escrit 1312-10
texid 1676 Ramon Llull, Liber de ciuitate mundi, escrit 1314-05
texid 2787 Ramon Llull, Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto, escrit 1309-03
texid 11379 Ramon Llull, Liber de demonstratione per aequiparantiam, escrit 1305-03
texid 5590 Ramon Llull, Liber de homine, escrit 1300-11
texid 11378 Ramon Llull, Liber de intellectu, escrit 1304-01
texid 11434 Ramon Llull, Liber de memoria, escrit 1304-02
texid 11441 Ramon Llull, Liber de quinque principiis (tr. Guillem Mestre, Prevere Ciutat de Mallorca), traduït 1316
texid 11380 Ramon Llull, Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis, escrit 1303-12
texid 11442 Ramon Llull, Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis (tr. Ramon Llull…), traduït 1312-09
texid 1076 Ramon Llull, Liber propositionum secundum Artem Demonstrativam compilatus, escrit 1283 - 1287 [?]
texid 2050 Ramon Llull, Liber proverbiorum, escrit 1296 [?]
texid 11381 Ramon Llull, Liber qui continet confessionem, escrit 1312-09
texid 1703 Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 1678 Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?]
texid 2495 Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
texid 1679 Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11
texid 1680 Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
texid 1684 Ramon Llull, Llibre de coneixença de Déu, escrit 1300-10
texid 1685 Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
texid 1687 Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
texid 1692 Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
texid 1693 Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
texid 1694 Ramon Llull, Llibre de l'és de Déu, escrit 1300-09
texid 1683 Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
texid 1695 Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
texid 1696 Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
texid 1697 Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06
texid 1698 Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
texid 1699 Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01
texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
texid 1701 Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275
texid 1659 Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
texid 1702 Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1705 Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
texid 1717 Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1707 Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 1681 Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
texid 1682 Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
texid 1714 Ramon Llull, Petició al papa Celestí V per a la conversió dels infidels, escrit 1294
texid 1715 Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
texid 1711 Ramon Llull, Proverbis de la Retòrica nova, escrit 1301 [?]
texid 1716 Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?]
texid 2644 Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282
texid 2465 Ramon Llull, Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventiam solubiles, escrit 1289
texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 2489 Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
texid 1720 Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10
texid 11301 Ramon Llull, Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae (tr. Ramon Llull), traduït 1300-07
texid 1721 Ramon Llull, Vida coetània (tr. Desconegut), escrit 1311-08 - 1311-09
Other Associations with Works texid 2820 Desconegut, A la verges Maria tuit la lausem homilment, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
texid 1641 Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
texid 2642 Desconegut, Consectari de quatre virtuts, escrit 1401 - 1500
texid 11398 Desconegut, De magnitudine et parvitate hominis, escrit 1337 [?] - 1339 [?]
texid 2236 Desconegut, Doctrina dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 2760 Desconegut, Fragment sobre bondat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1675 Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
texid 1670 Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
texid 1647 Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
texid 1691 Desconegut, Llibre de definicions, escrit 1275 - 1281
texid 1644 Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
texid 2819 Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2237 Desconegut, Resum del dictat dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 11444 Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500
texid 2761 Desconegut, Sobre regla de possibilitat, escrit 1294-06
texid 2759 Desconegut, Tractat sobre la concepció, escrit 1415
texid 11443 Ramon Llull, Ars consilii (tr. Ramon Llull), escrit 1315-07
texid 11442 Ramon Llull, Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis (tr. Ramon Llull…), traduït 1312-09
texid 11301 Ramon Llull, Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae (tr. Ramon Llull), traduït 1300-07
Other associations with witnesses cnum 900 MS: Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331. München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57, 1401 - 1420
cnum 2432 MS: Johannes, Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Joan (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017, 1301 - 1350
cnum 7456 MS: Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 289, 1501 - 1550
cnum 1649 MS: Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 289, 1501 - 1550
cnum 1040 MS: Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]. Barcelona: Ateneu, III, 1301 - 1500
cnum 2493 MS: Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]. Ciutat de Mallorca: Pública, 1022, 1741-07-08
cnum 1035 MS: Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]. Ciutat de Mallorca: Pública, 1025, 1351 - 1400
cnum 1034 MS: Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4850, 1393
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
References (most recent first) Tractat a U. Erfurt et al. (2018-), FactGrid , n. Q458770
Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q193660
Tractat a Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought
Tractat a Hillgarth et al. (2001), Diplomatari lul·lià. Documents relatius a Ramon Llull i a la seva família
Tractat a Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària
Tractat a Deyá Palerm (1987), “Mitjans i procediments de la pedagogia lul·liana”, Estudios Lulianos
Tractat a Cabré (1987), “El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval”, Llengua & Literatura
Tractat a Bonner (1986), “Modificacions al catàleg d'obres de Ramon Llull”, Estudios Lulianos
Tractat a Brummer (1984-86), “Die vitia principalia als allegorische Gestalten bei einigen Autoren des XIII Jahrhunderst: Huon de Méry, Rutebeuf, Ramon Llull, Bono Giamboni”, Estudis Romànics
Tractat a Bonner (1981-83), “L'astronomia lul·liana”, Estudios Lulianos
Tractat a Bonner (1980), “Notes de bibliografia i cronologia lul·lianes”, Estudios Lulianos
Tractat a Bonner (1977), “Problemes de cronologia lul·liana”, Estudios Lulianos
Tractat a Bonner (1977), “Nota suplementària a Problemes de cronologia lul·liana”, Estudios Lulianos
Tractat a Falke (1955-56), “Die Staatsidee bei Ramon Llull”, Estudis Romànics
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q193660 vist 2023-11-09
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q458770 vist 2023-11-09
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-09