Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1210
Name Pseudo-Ramon Llull
Sex H
Author of texid 11449 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia
texid 2076 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia
texid 2131 Pseudo-Ramon Llull, Amphorismi (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 1786 Pseudo-Ramon Llull, Aphorismi
texid 11450 Pseudo-Ramon Llull, Ars conversionis Mercurii et Saturni in aurum et conservationis humani corporis
texid 2139 Pseudo-Ramon Llull, Ars transmutatoria
texid 2527 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena
texid 1646 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
texid 2133 Pseudo-Ramon Llull, Compendium animae transmutationis metallorum
texid 2134 Pseudo-Ramon Llull, De generatione lapidum ad regem Robertum
texid 11399 Pseudo-Ramon Llull, De vera credentia et vera obedientia, escrit 1336
texid 5587 Pseudo-Ramon Llull… Introductorium magnae Artis generalis seu Liber de universalibus, escrit 1306-03
texid 5589 Pseudo-Ramon Llull, Liber de confessione, escrit 1317-08
texid 11452 Pseudo-Ramon Llull, Liber lapidarii
texid 2136 Pseudo-Ramon Llull, Taula en pla de les significacions de les lletres de l'arbre e de les figures posades en aquesta art transmutatòria
texid 2152 Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
texid 1648 Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
texid 2138 Pseudo-Ramon Llull, Testamentum
Other Associations with Works texid 11438 Desconegut, Recull miscel·lani sobre aigües i procediments alquímics (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 1848 Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2000-05-01