Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1210
City and Library Tortosa Biblioteca Capitular
Collection: Call number Ms. 179
Title of volume Grau ( Al marge superior del f. 1, centrat, a tinta amb llegra posterior)
lo libre del grau ( rúbr. f. 1r)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 1-58 +I
Collation 1-38 41t2/1t2 5-610 75/3
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
22 línies (f. 2)
27 línies (f. 36)
Size relligadura 270 × 180 x 25 mm (pla anterior)
pàgina 254 × 175 mm (f. 2)
caixa 193 × 124 mm (f. 2)
pàgina 254 × 170 mm (f. 36)
caixa 189 × 130 mm (f. 36)
Hand gòtica molt acurada, de diverses mides (ff. 1-30, primera obra)
gòtica de diverses mides també, però menys acurada (del f. 31 al primer paràgraf del f. 57)
gòtica al menys tres mans gòtiques de mòdul i característiques diferents (f. 57r-v)
gòtica de mòdul vertical, acurada, diferent de les anteriors (f. 58r)
gòtica acurada, lleugerament diferent (f. 58v)
Watermark altres no procedeix, ms. en pergamí; els folis de guardes no tenen filigrana
Pictorial elements Calderons en vermell (a tot el volum)
Caplletres: alternen blau i vermell, d’1, 2 i 3 UP; al f. 1v inicial embotida en blau i vermell (a la primera part)
Altres: creus al text que alternen blau i vermell (a la primera part)
Altres: lletres en vermell de cos menut, indicant les parts (al text amb notació musical)
Caplletres: en vermell, desacurades; la primera de 6 UP f. 31r, les altres de 2 i 4 UP; a l’interior del text hi ha nombroses lletres en vermell d’1 UP (a la segona part)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC (podria ser d’oví)
Signatures: no en té
Justificació: a punta de carbó, tot que hi ha folis que semblen pautats a tinta (especialment els que tenen notació musical). (a la primera part)
Pautat: amb línies de guia per als renglons, que sovint superen els marges exteriors. Esquema bàsic per a una columna tipus 13 Derolez. (a la primera part)
Perforacions: a prop dels marges, dues al marge inferior, dues al superior; no es veuen les que assenyalaven les línies horitzontals de la pauta, rodones, com fetes amb un punxó (a tot el volum)
Reclams: de quadern horitzontals centrats sense decorar en lletra de mòdul normal (a la primera part)
Reclams: de foli horitzontals, amb lletra cursiva molt menuda i pegada al plec els de foli a la primera part (a la primera part)
Reclams: de quadern, verticals descendents situats fent caixa amb la línia exterior de justificació vertical, amb lletra molt menuda i sense decorar (a la segona part)
Condition en prou bon estat de conservació, restaurat. Túnels de corcs que afecten al primer i al darrer foli; especialment aquest darrer sembla haver estat enganxat a l’antiga coberta posterior del còdex. El volum té una foliació moderna en xifres aràbigues a l’angle superior extern, a llapis, que ha estat corregida, avui no té cap errada. El quadern quart, darrer de la primera part, és irregular, s’ha tallat el foli que feia parella amb el 29 (roman un taló), cosa per la qual entre els ff. 25 i 26 no s’acompleix la regla de Gregory. A la segona part del plec manca un foli entre els actals 28 i 29, que era la parella de l’actual 26, també testimoniat per un taló.
Binding moderna, mitja relligadura de tela amb el llom de pell marró, cantoneres de pergamí clar; falsos entrenervis en tinta negra. Al tercer hi ha una etiqueta de paper enganxada amb el núm. de la signatura en tinta negra
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Catalogat a: Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo 340
Note Manuscrit en curs d'estudi.

El núm. de signatura 179 està anotat al llom a tinta i al f. de guarda fixa anterior i al f. Ir de guarda anterior a llapis.

Format: foli petit (no podem reconstruir com fou plegada la pell, així que donem el format segons la mida del volum).

Els folis de guardes són contemporanis de la relligadura.

Notació musical en algunes parts amb la part superior del pautat en vermell (ff. 4-6, 8v-14v, 20v-24v, 28v-29 i 58v).

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 289
Location in volume ff. 1-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1224
Desconegut. Ofici de Diumenge de Rams
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aci comence lo libre del grau lo qual es | ordenat pera fer lo officij lo digmenge de | rams. primerament
pream.: lo disapte de rams lo capella | de capella se deu apparellar de anar al grau per dir missa lo | dia de rams. & per confessar & combregar los pescadors | e tots los altres qui confessar se uoldran & combregar. & deu | portar les coses deius escriptes. Primerament deu auer | aquest libre en que diga son officij ala missa. & ses hores. | Puys los delmes deuen auer huna caxa en que port ço que | obs aura ala missa … Item candeles | pera vendre. e huna. Stola al diacha. [afegit en lletra posterior] e mes tres rams
tit.: Alexander papa constituit aquam aspersionis cum | sale benedici in habitaculis hominum. ante q- | sacerdos. ad benedicendam aquam egrediatur de | sacrario dicat. versus.
text: Sacerdotes tuj induentur iusti|cia … [ 30v] … A2nimabus quesumus domine famulorum famula|rumque tuarum oratio proficiat supplicancium: | ut eas a peccatis exuas. & tue redemptionis facias | esse participes. P.
Note només les instruccions preliminars són en català, la resta és en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-22