XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1210
Name Ajuntament
Associated places Ripoll
Former owner of manid 2329 MS: Ripoll: Lambert Mata, III. 1461 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Tractat de manescalia, escrit 1400 - 1500.
manid 1994 MS: Ripoll: Lambert Mata, V. 1481 - 1500. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2343 MS: Ripoll: Lambert Mata, XI. 1491 [?] - 1510 [?]. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2344 MS: Ripoll: Lambert Mata, VII. 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2341 MS: Ripoll: Lambert Mata, XVI. 1561 [?] - 1575 [?]. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2342 MS: Ripoll: Lambert Mata, XX. 1476 [?] - 1500. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 5038 MS: Ripoll: Lambert Mata, LIX. Monestir de Montserrat?:, 1451? - 1550?. Benedictus, Regla de sant Benet (tr. Arnau d' Alfarràs), traduït 1457.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
manid 2663 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1594 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 814. València[?]:, 1500 a quo. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2075 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 95 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1743 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 102 (1513-10-12). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
copid 1265 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 105 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1364 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 107 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 2076 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 109 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1523 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 111 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1511 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 129 (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1513 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2064 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1528 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 252 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 2054 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 290 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2072 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 291 (1685). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 .
copid 2071 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 401 (1620). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 .
copid 1141 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 881 (1519-02-20). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1363 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1458 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
Record Status Created 1996-01-16