XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1210
Name Ajuntament de Ripoll
Associated places Ripoll
Former owner of manid 2329 MS: Ripoll: Lambert Mata, III. 1461 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Tractat de manescalia, escrit 1400 - 1500.
manid 1994 MS: Ripoll: Lambert Mata, V. 1481 - 1500. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2343 MS: Ripoll: Lambert Mata, XI. 1491 [?] - 1510 [?]. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2344 MS: Ripoll: Lambert Mata, VII. 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2341 MS: Ripoll: Lambert Mata, XVI. 1561 [?] - 1575 [?]. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2342 MS: Ripoll: Lambert Mata, XX. 1476 [?] - 1500. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 5038 MS: Ripoll: Lambert Mata, LIX. Monestir de Montserrat?:, 1451? - 1550?. Benedictus, Regla de sant Benet (tr. Arnau d' Alfarràs), traduït 1457.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
manid 2663 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 87. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1594 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 814. València[?]:, 1500 a quo. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2075 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 95 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1743 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 102 (1513-10-12). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
copid 1265 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 105 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1364 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 107 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 2076 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 109 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1523 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 111 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1511 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 129 (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1513 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 146 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2064 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1528 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 252 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 2054 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 290 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2072 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 291 (1685). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 .
copid 2071 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 401 (1620). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 .
copid 1141 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 881 (1519-02-20). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1363 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1458 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
Record Status Created 1996-01-16
Updated 2024-04-02