Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1208
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Mateu Obrador i Bennàssar
Title Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca
Source Estudis Universitaris Catalans
Date / Location 17 1932: pp. 166-183
References (most recent first) citat per: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Rom. Reserva
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1560 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 2312 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 5. 1301 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1638 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L g 3. 1351 - 1400. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 2246 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 12 (March, 11). Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2366 MS: Ciutat de Mallorca: Olim Biblioteca J. A. Prohens. 1301 - 1400. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 2161 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 996. 1501 - 1600. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1706 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1005. 1401 - 1410. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2364 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1011. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1709 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2300 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1024. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1631 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1025. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1722 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1071. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 2286 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1076. Joan Lliteres, 1632-01-01. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2158 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, sense signatura. 1502. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1639 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, sense signatura. Mallorca:, 1401 - 1425. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 1695 MS: Montserrat: Monestir, 1024. 1401 - 1450. Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299.
Source of Data for Libraries libid 1232 Ciutat de Mallorca: Olim Biblioteca J. A. Prohens
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-31