Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1208
City and Library Ciutat de Mallorca Museu de Mallorca
Collection: Call number Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 79 (= 78 + I)
Collation 11 24/5 3-610 712 810 96
Page Layout 20 línies (f. 2)
Size pàgina 200 × 142 mm (f. 1)
caixa 127 × 90 mm
Hand gòtica acurada: dos o tres mans, la diferència més gran s'adverteix a partir del (f. 60)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Reclams: centrat i decorat
Condition acèfal, amb els marges deteriorats, especialment els dels primers folis. Foli 19 trenat, manca un foli entre els 72 i 73 i al menys nou folis al començament. El segon quadern és un quinió incomplet, però el text sembla seguir bé; al darrer quadern li manca el bifoli exterior
Binding exemplar sense relligadura
Previous owners (oldest first) Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana 11
Associated persons Firma al f. 78v Rey Abavaro [?]
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Note protegia el llom i feia de fulls de guardes anterior i posterior un full de pergamí escrit a dues columnes de perfecta cal·ligrafia gòtica (llatí), del qual queda un bocí de la guarda posterior

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 286
Location in volume ff. 1-59v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1221
Desconegut. Misèria del hom i dels beneficis de Déu (cas. 9-36)
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 1] tu La donchs auem uostra laor con auem de tu laor: … [ 59v] … E a tu es perpetual laor eternal gloria subirana potestat singular honor perpetual regne e inperi sens fi per los infinits e in defellents e in mortals segles dels segles. Amen
colofó: Finito libro sit laus deo Christo. Amen
Condition acèfal
Note La primera rúbrica es troba al f. 2: “Del endressament d'esperansa en vers deu x.”, segueixen les rúbriques: f. 3 “Dels laços de cobesa .xi.”; f. 4 “De la miseria del hom e dels benifets de deu .xii.”; f. 6v “Con deus dontinuament guarda e ueu les obres e les affeccions del hom .xiii.”; f. 9 “Con hom no pot res fer de be sens la gracia de deu .xiiii.”; f. 12 “Del diable e de les diverses temptacions .xv.”; f. 14 Com deus es lum dels iusts .xvi.”; f. 16v “Encara dels benifets de deu .xvii.”; f. 19 [foli trencat, no es pot llegir la rúbrica]; f. 20 “De la fervor de la amor de deu .xix.”; f. 20v “Con deus ha totes coses sotmes al servey del hom .xx.”; f. 22 “Con per consideracio dels bens temporals pot hom pensar la grenesa dels bens spirituals .xxi.”; f. 23v “Con la dolsor de deu leua e toyl tota la present amargor .xxii.”; f. 25v “Con tota la speransa e lo delis de nostre cor deu esser tostemps en deu .xxiii”; f. 26v “Con la salut nostre ue de deu .xxiiii”; f. 28 “Con la uolentat humanal no pot fer bones obres sens la gracia de deu .xxv.”; f. 29 “Dels benifets de deu entichs .xxvi.”; f. 30 “Dels angels ordonats a la guarda dels homens .xxvii.”; f. 32v “De la pregone sciencia o predestinacio de deu .xxviii.”; f. 35 “Daqueyls qui son primerament iusts e puys son pecadors e daqueyls qui son pecadors e puys son iusts .xxix.”; f. 36 “Con nostra salut sia de deu .xxx.”; f. 27 “Con la anima iusta sia ceyla e santuari de deu .xxxi.”; f. 39 “Con per los seyns dedins ne per los de fores no pusque deu esser atrobat perfetament .xxxii.”; f. 48v Del lum diuinal .xxxiii.”; f. 50v “Del desig de la anima e de la set que ha enuers deu .xxxiiii.”; f. 54v “De la uida eternal .xxxv.”; f. 57. Oracio a la santa trinitat .xxxvi.; f. 58v “Oracio .xxxvii.”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2815
Location in volume ff. 60-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2998
Johannes Chrysostomos, Bisbe Istanbul. Contemplació de sant Crisòstom sobre la passió de Jesucrist
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60] Contemplatio de sent crisostom sobra la passio de Jhesuchrist
text: O2 christians ab serueys diuinals lauors honrem ihesucrhist de natzaret jn nocentment per los jueus condempnat … [ 74] … e ab lo sant sperit santa e no departida trinitat gloria sia a tu e accio de gracies honor e senyoria en tots los segles. Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2816
Location in volume ff. 74-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2999
Johannes Chrysostomos, Bisbe Istanbul. Amonestació molt profitosa
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Encara .i.a amonestacio molt profitosa del doctor demunt dit. Aquesta amonestacio conte en quina guisa per lo pecat del primer hom som estats gitats de paradis en lo infern d'aquest mon: E per tal que per la fexuguesa dels nostres peccats no merescam uenir al pus jusa jnfern: E sforsem nos de pujar ab totes nostres forses a la sobirana e principal ciutat. axi con ab alcuns grasons de bones obres
text: [ 74v] F3Rares molt cars. Yo sce que la uostra \sacnta/ caritat no pot jgnorar que adam pare nostre sia estat collocat entre los delits de paradis … [ 78] … aquell qui uju e regne ab lo pare e ab lo sant sperit en los segles dels segles. Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2850
Location in volume f. 78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3037
Desconegut. Oració per a mal de febre
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78v] Oratio per mal de febre e frat
text: Jesus a […]anc a la + creu + jesus an son col + creu portaue … febre no auran Miserere mej domine secundum misericordiam tuam fiat fiat fiat an deu
epíleg: Feu la ligar ab tres pares nostres e tres aue marias a hun infant axi con l'ayre de fret o de sacio li vindra e con sara gorit fara dir una misa ha honor de la santa trinitat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02