Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1207
Authors Innocentius III, Papa
Titles De miseria humane conditionis
Llibre del plant de l'hom
De contemptu mundi
Date / Place escrit 1216 ad quem (mort de l'autor)
escrit 1194 - 1195 (TMC)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 64.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 64.2.1
Editat a: Minervini (1996), Il “Llibre del plant de l'hom”. Versione catalana del “Liber de miseria humane conditionis” di Lotario Diacono
Tractat en: Minervini (1994), “La versione catalana del “De miseria humane conditionis” di Innocenzo III: progetto di edizione”, La cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 272
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77 (BITECA manid 1198)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)
Location in witness ff. 166-241
Title(s) Innocentius III, Papa, Llibre del plant de l'hom (tr. Desconegut), escrit 1216 ad quem
Llibre del plant del hom qui fa com es nat
Incipit & Explicits rubr.: [ 166] Del prolech del present libre E del plant del hom que fa com es nat a viure e asofrir treball dol e … consumjr vergoya en tots los seus dies
text: [P]3Er que son exit del ventre dela mja mare a veure e treball e dol e consomjr en vergonya los meus dies si aytals coses parla de si mateix aquell lo qual … [ 239] … set e fret tremor foldre e foch ardent per tots temps sens fy
colofó: Explicit liber iste ad laudem et gloriam domjnj nostri Jhesu xristi Amen
índex: [ 239r] Primo lo prolech del libre. Del plant del hom … [ 241r] … Dels mals que sofreran los maluats dampnats en Infern
colofó: Explicit tabula ista quj ipsa scripsit sempre scribat et cum Domjno viuat Amen
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 82
ID no. of Witness 2 cnum 273
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 75 (BITECA manid 1199)
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)
Location in witness ff. cxxviijra-clvva
Title(s) Innocentius III, Papa, Llibre del plant de l'hom (tr. Desconegut), escrit 1216 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviijra] Rubriques del plant e dela miseria del mon aque los homens son sots mesos [ clvva]
índex: Primo dela materia e dela viltat de ques fa lome … [ cxxviiijra] … Dels mals que soferran los dempnats en Jnfern .clv.
rubr.: Prolech del libre del plant del mon e de les miseries de aquell quels homens sostenen
prol.: P7er que son axit del ventre dela mja mara a veure treballs e consumar en vergonya los meus dies … [ cxxviiiiva] … de pudridura quj tots temps pudira tant sera orrible
rubr.: De la materia e dela viltat de ques fa lome
text: F4orma nostre senyor deu lom de lim dela terra quj es pus vil dels altres alements. les plantes e les steles feu deu del foch … [ clvva] … fam e set e fret e cremor sofre e foch ardent per tots temps sens fi
colofó: A deu gracies e a la Verga Maria e a tots los sants e sanctes de paradis. AMEN
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 83
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-15