Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1207
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 6 (I)
Title of volume Molts miracles de Nostra Senyora ( al llom i a una nota manuscrita)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)
1439 ad quem (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 119 (= 1 + 118) (fol. moderna, a llapis; n'hi ha una de més antiga, a ploma, en xifres romanes)
Collation 12 26/8 32 47/5 5/3 616 7-814 912 104+7/9 112 121/ 132
Page Layout 28 línies (f. 9)
28 línies (f. 63)
Size pàgina 286 × 206 mm (f. 9)
caixa 181 × 152 mm (f. 9)
caixa 175 × 150 mm (f. 63)
Hand humanística (ff. 1-2)
gòtica cursiva molt regular (ff. 3-16)
humanística altra mà (ff. 17-18)
gòtica (ff. 19-118)
gòtica fracta (títol del f. 1)
Watermark cap d'home amb rínxols (al f. 2 i a la primera part del volum) (semblant a Briquet 15678, Genève: 1485, Provence: 1499 i Briquet 15679, Montpeller: 1492, var. Soleure. 1495-1505)
unicorn (al f. 16 i a la primera part del volum,) (les més semblants són Briquet 9968, Gez: 1397, Damme: 1400, Paris: 1402, Le Puy: 1417, Narbona: 1469; semblant també a Piccard X, III 1690 doc. a Udine el 1443)
cap d'home amb rínxols (segona variant) (al f. 83 i en part d'aquesta secció,) (no trobem cap de similar als repertoris)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (entre els ff. 94 i 108 i en bona part d'aquesta secció del volum,) (molt semblant a Briquet 11862, Grenoble: 1403, var. Peyrolles: 1406, Köln: 1422)
enclusa amb antena i creu (al f. 104 i en part d'aquesta secció,) (no se'n troba cap de similar als repertoris)
flor de magraner (al f. 112,) (similar a Piccard XII IV 2057 doc. a Utrech: 1451)
mà amb flor de cinc pètals (al foli preliminar,) (sense localitzar als repertoris donada la gran quantitat de variants que presenta el motiu)
Pictorial elements Caplletres: maldestres, alternen blau i vermell amb decoració senzilla en vermell i lila; algunes sense fer, marcades per lletres de guia
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: verticals arrenglerats amb el marge intern (quaderns 2 i 3)
Reclams: horitzontals centrats (quaderns 5 i 8)
Condition el f. 1 preliminar està solt; manquen diversos folis, al menys un entre el 2 i el 3 i també els ff. 95 i el cvi antic (= 116 de la foliació) moderna, del que roman un taló. Són en blanc els ff. 110v. Errades a la foliació: cii-cviii (per 112-118), el volum conserva part de l'antiga foliació en xifres romanes, suplida per una de moderna en aràbigues quan aquesta manca o erra. Alguns folis estan restaurats afegint bocins de paper
Binding l'antiga relligadura era en cuir sobre fusta, en mal estat, amb el pla superior desprès, hores d'ara (abril 2004) s'ha separat del volum i aquest es conserva sense enquadernar, protegit dins d'una carpeta de pergamí
History of volume Adquirit 1439-11-18
Previous owners (oldest first) Julià Roure, notari 1439-11-18 (f. 1: “Aquest libre ha donat en julia den Roure notari publich ala present Libraria dela Seu de Barchinona a .xviij. de Nohembre Any dela natiuitat de nostre Senyor M.cccc. trente nou”)
References (most recent first) Tractat a: Barnett (2010), “Un mariale barceloní: la col·lecció de miracles de l'Arxiu Capitular”, Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l'art
Tractat a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (2003), Història del llibre manuscrit a Catalunya 305 , n. reprod. d'un facsímil
Tractat a: Baucells i Reig (2003), “Disset poesies catalanes medievals de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona (III)”, Teologia Actual 33
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:482
Tractat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV 10-1 , n. B
Catalogat a: Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 13 , n. 1
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 41 , n. u
Catalogat a: Massó Torrents (1914), “Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca Capitular de la Seu de Barcelona”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 146-7

Internal Description
Number of texts in volume: 27
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 285
Location in volume ff. 1-89 i 97v-118
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1220
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date compilat 1301 - 1439
Incipits & explicits in MS text: [ 1] [f]4OU un Pintor quj tostemps quant pintaua la ymage dela verge Maria cantaua es alegraua e pintaua la dita ymage ten be … [ 89] … dela mort en paradis collocar e en aquj la verge lausar e contemplar ab los sants benuyrats de secula jn seculore [sic] A.m.e.n.
rubr.: [ 97v] Ramon Lull
text: [ 97v] Era .i. clerga fill de .i. pobre hime lo quall ere de baix afer e aquest fill … … [ 118] … e lo poble hagueren reuerencia e honor la gloriosa verge marja e en gracia reanom [?] lo dit crjstomus
References (most recent first) Ed. parcial a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 9-11
Ed. parcial a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XV 95-119 , n. (ed. diversos textos)
Note en l'espai deixat en blanc per a la rúbrica s'ha transcrit la nota de donació
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 324
Location in volume ff. lxxxviiij-lxxxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1253
Desconegut. Vierge de les viergens, flor de les flors
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiij] En lo seguent compendi / aparen e son contenguts tots los actes segujts / en / e per la gloriosa verga maria del comensament del mon fins en la natiujtat del glorios ffill Seu
text: U2ierge deles viergens / flor deles fflors | Regina del ciel porta de paradis … [ lxxxxjv] … La qual encontinent / de vos profititza | E beneyta sobre totes vierga vos apela
Poetic Stanza 1 x 2, 20 x 4
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 300-7
Note hi ha un salt en la foliació, del lxxxxj al lxxxxiij
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3220
Location in volume ff. lxxxxiij-lxxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3714
Desconegut. Flor de paradís, Regina de bon ayra
Language català [?]
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiij] CAnso Antiga Feta A honor Dela Gloriosa humjl Verga Maria
text: F2Lor de paradis / Regina de bonayra … [ lxxxxvjv] … Deliuratz ab vostra fill e payra per gran pietat | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 6
Note manca el f. lxxxxv on es copiaven altres sis cobles, és a dir, tenim de l'1 a la 5 i de la 22 a la 27, havent-se perdut de la 16 a la 21. Els dos darrers versos de la vuitena cobla ocupen la mateixa línia d'escriptura; una anotació de 1991 intercalada a l'interior del volum indica que el f. lxxxxv fou “robat fa anys”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3221
Location in volume f. lxxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3715
Desconegut. Mayre de Diu, stiell de l'albe pura
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvij] Enterpretacio del nom de Maria
text: M2ayre de diu [sic] stiell del albe [sic] pura … En lo Regna hon es gaug sen tristura | Amen
Poetic Stanza 5 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3222
Location in volume ff. 97v-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1698
Ramon Llull. Llibre de santa Maria
Language català
Date escrit 1290
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97v] Ramon Lull
text: Era .i. clerga fill de .i. pobre home lo quall ere de baix afer e aquest fill hauja .i. esgleya obtenguda quj valia .M. lliures de renda lo clerga vanja la renda dela sua sgleya tots anys e staua hon li playia honradament … [ 98] … allegant lo decret quj diu quj per vicarjum serujetur etc.
References (most recent first) Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 9-10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3223
Location in volume f. 98r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3717
Desconegut. Miracle d'una dona de Gascunya
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 98] Ffou una dona en les parts de Gascunya quj tenja vna macipa la quall macipa per deuocio demana licencia ala dona que ella pogues anar ala deuota dela uerge marja … [ 98v] … en memorja del dit mjracla stada penjant dins la capella dela dita deuota
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3224
Location in volume f. 99r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3718
Desconegut. Miracle d'un cavaller molt guerrer i robador
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 99] F3Ou un caueller [sic] quj fou molt garrer robador e feya molt de mall a moltes persones … [ 99v] … quels altres bisbes noy haujen viscut qui haujen rompuda la dita pia ordinacio feta per lo dit caueller [sic]
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3225
Location in volume ff. 99v-100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3719
Desconegut. Miracle que passà a Anglaterra, en un monestir dedicat a la Verge
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 99v] E3N angleterra en .j. monastir quj era Instituyt sots inuocacio dela gloriosa verga Maria … [ 100] … quj de edat de .C. anys era tornat en edat de vint anys
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3226
Location in volume f. 100r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3720
Desconegut. Miracle que succeí a Pisa, a l'església de sant Cassià
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 100] E3N la sgleya de sent Cassia dela Ciutat de Pisa hi auja .i. canonge for deuot ale verge Marja … [ 100v] … de deu e dela verge Marja e mori fort sanctament
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3227
Location in volume ff. 100v-101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3721
Desconegut. Miracle que succeí a Pavia, en lo monestir de sant Salvador
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 100v] E2N la Ciutat de Pabia en lo monastir qujs appella de sent saluador hauje .j. mongo quj era prior del dit monastir … [ 101v] … e apres alguns dies lo dit ffrare vimbert mori en gran amor e gracia dela glorjosa verge marja
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3228
Location in volume ff. 101v-102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3722
Desconegut. Miracle que succeí a Constantí, emperador
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 101v] E2N Contesti nobla fou .j. emperador fort deuot ala verga Maria aquest emperador a honor dela verga Maria feu edifficar … [ 102] … E en cara les dites colones en gran renom stan buy en peus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3229
Location in volume ff. 102-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3723
Desconegut. Miracle d'un monjo que vivia luxuriosament
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 102] F3ou .j. monge de .j. monastir quj viuja luxuriosament e desonesta … [ 103] … la gloriosa mare de deu la quall tostemps ajuda a aquells quj de bon cor la amen nj la seruexen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3230
Location in volume ff. 103-105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3724
Desconegut. Miracle d'un marit i muller qui procrearen una filleta
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 103] E3n les bides dels sants pares se reconta que foren marit e muller e procrearen vna filleta lo marjt era molt deuot ala verga marja … [ 105] … a Jaquj tots sos afaytaments e banjtats e feu gran panjtencia de sos peccats e apres sa mort fou collocada en la glorja de paradis
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3231
Location in volume ff. 105-106
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3725
Desconegut. Miracle d'un marit i muller qui procrearen un fill
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 105] [f]2oreren [sic] marjt e muller quj procrearen un fill quant lo bataiaren lo prevera … [ 106] … e lo diable sen torna confus en Jnfern
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3232
Location in volume f. 106v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3726
Desconegut. Miracle d'una dona vídua
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 106v] Ffou una dona vilua [sic] ffort deuota ala glorjosa verge Marja aquesta dona a honor dela gloriosa verge marja e dels set goigs e set dolors que ella hac del glorjos fill seu … e hagueren en gran deuocio la glorjosa verge marja
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3233
Location in volume ff. 106v-107
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1698
Ramon Llull. Llibre de santa Maria
Language català
Date escrit 1290
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 106v] Raymundus Lulli
text: Ffou una Regina quj era molt sancta e amaua molt la gloriosa verga marja e per la gran amor que li hauja hauja humjliada tant sa volentat … [ 107] … e dona bon eximpli a tots los Reys deles sues encontrades e visch en lahor e glorja dela humjll verge marja per molt temps
References (most recent first) Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 10-1
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2328
Location in volume f. 107v-108
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2663
Desconegut. Història perquè es diu en la fi de la salutació angelica, çò és, Ave Maria: Mater Dei ora pro nobis peccatoribus
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 107v] Istoria per ques diu en la fi de la salutacio angelical ço es ave maria Mater dei ora pro nobis peccatorjbus
text: Sapiats que antigament sa moch una gran heretgia entre los arrians e molt altre gent dients e allegants que lo fill de deu nos era encarnat en la verga marja … [ 108] … quj en douocio [sic] tingues la glorjosa verge marja que ella vol deffensas en se necessitat e mjseria
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 35
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3234
Location in volume ff. 108-110
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3728
Desconegut. Miracle d'una donzella molt bella
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 108] Ffou una donzella fort bella de son cors e de gran linatge aquesta donzella era fort deuota ala glorjosa Verge marja e per la sua deuocio … [ 110] … quj null temps deffall a aquells qui de bon cor la jnuoquen
Condition incomplet
Note manca el f. 109, cosa per la qual el text és incomplet
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3235
Location in volume f. 111r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3729
Desconegut. Miracle d'un estudiant que vivia vanament
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 111] Ffou en lo temps de sent Gregori un studiant quj viuja ffort vanament empero hauja un poch de douacio [sic] la gloriosa verge maria aquest studiant una njt somja … [ 111v] … e hagueren en gran Reuerencia e amor la glorjosa mare de deu aduocada e ajudadora dels pecadors quj de bon cor la reclamen
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3236
Location in volume ff. 111v-112
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3730
Desconegut. Miracle d'un bisbe devot de la Verge
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 111v] Ffou un bisba fort deuot ala gloriosa verge Maria e al glorios fill seu aquest bisba tot jorn ordinarjament per son maiordom … [ 112] … E quesi ho feyen serien en aquest mont [sic] de tots perills preseruats e apres la mort en paradis collocats
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3237
Location in volume ff. 112v-113
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3731
Desconegut. Miracle d'un religiós devot de la Verge
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 112v] Ffou vn religios de fort sancta e deuota conuersacio e molt deuot dela gloriosa verga marja … [ 113] … perque tots hagueran en molt gran deuocio la glorjosa verga Marja e lo glorjos Jhesus fill seu
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3238
Location in volume ff. 113v-114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3732
Desconegut. Miracle del rei Robert
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113v] del Rey Rubert
text: En les vides dels sants pares sa recita que fou un Rey quj hauja nom Robert … [ 114] … que lo dit Rey robert sa fou conegut e penedit e tornat en la lahor e honor dela glorjosa verga marja
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3239
Location in volume f. 114r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3733
Desconegut. Miracle d'un monjo molt devot de la Verge
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 114] Fou vn monge molt deuot ala gloriose verga Marja aquest monge tots jorns ab la maior douocio [sic] que podia die e offerie ala gloriosa Verge Marja set aue Marjes a honor dels set goigs … [ 114v] … e ferense homens de Relegio [sic] e faeren sancta vida e foren collocats en la glorja de paradis
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3240
Location in volume f. 115r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3734
Desconegut. Miracle d'un cavaller que tenia dos escuders
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 115] Ffou un caueller quj tenja dos scuders lo qual senyor … [ 115v] … qui axi hauia deliurat lo dit bon scuder de ten gran perill e sinestra quj al dit bon scuder era estat aparellat
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3241
Location in volume f. 115v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3735
Desconegut. Miracle d'un frare del regne de Castella que succeï a París
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 115v] Ffo a paris vn ffrare del Regna de Castella quj soujn […]
Condition incomplet
Note manca el f. 116, així doncs, d'aquest miracle només es conserva una línia
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3242
Location in volume f. 117
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3736
Desconegut. Miracle d'una bona dona
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 117] […] … temps algu noy podia star nj habitar per los qualls rahons la dita bona dona hach en gran deuocio la gloriosa verge marja e lo senyal dela creu e la salutacio angelical so es aua marja gracia plena dominus tecum
Condition acèfal
Note en haver-se perdut el f. 116, del miracle només romanen quatre línies que transcrivim íntegrament
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3243
Location in volume ff. 117-118
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3737
Desconegut. Miracle de sant Joan Crisòstom
Language català
Date escrit 1439 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 117] Johannes crisostomus fou preuera molt deuot a nostra senyor deu e ala gloriosa verge marja mare sua e alahor de ells ell fieu molts dictats o libres quj vull endia son anomanats lauats e illustrats … [ 118] … e lo poble hagueren reuerencia e honor la gloriosa verge marja e en gracia reanom [?] lo dit crjstomus
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-12-18