Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1206
Authors Desconegut [?]
Theodoric de Celvia [?] (N. Font i Sagué)
Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia [?] (G. Sarton)
Titles Epistola Aquilae Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum regem Aegypti de avibus nobilibus (Garcia Ballester)
Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte
Llibre del nudriment i de la cura dels ocells de casa
De cura accipitorum aviumque ancupum liber unus
Incipit & Explicits text: En ebraic e en caldeu de Appollo menor és appellat … dóna-li en sopes vermeyllon e api mesclat ensems. Assí fenex la pràtica del ocels
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
traduït 1340 [?] - 1360 [?] (Querol)
escrit 1150 [?] - 1240 ad quem (data en que la resumí i integrà en la seva obra Tomàs de Cantimpré)
Language català
àrab [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Traductor: Galièn de Cremona, metge (la traducció de l'àrab al llatí, segons la rúbrica, la va fer)
Associated Texts N. Font indica que aquest tractat és part de texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.9.1
Tractat en: Fradejas Rueda (2007), Carta
Tractat en: Querol San Abdon (2000), “Proyecto de tesis doctoral: El arte de la cetrería en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media (edición y estudio de los tratados escritos en catalán)”, Conferencias y comunicaciones de las V Jornadas nacionales de historia de la veterinaria (Barcelona, 17 y 18 de noviembre 2000) 55
Tractat en: Fradejas Rueda (1998), Carta
Tractat en: Fradejas Rueda (1998), Literatura cetrera de la Edad Media y del Renacimiento Español 22-23
Editat a: Piccat (1997), “La Pístola a Tolomeu emperador d'Egipte: un nuovo testimone”, Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag , n. ed. Ms. M
Editat a: Lupis et al. (1987), “La pístola a Tolomeu emperador d'Egipte en la tradició venatòria medieval romànica i l'estructura epistolar del gènere venatori”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 , n. ed. ms. París
Editat a: García Ballester (1975), “The Epistola Aquilae Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum regem Aegypti de avibus nobilibus and its XIVth Century Catalan Version”, Episteme , n. ed. Ms. París
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 107
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa , n. aplec ii vol. xii ed. ms. París
Editat a: Rigault (1612), Ierakosophion. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. Accessit Kynosophion. Liber de cura canum ex Biblioth. Regia Medicea , n. ed. ms. París
Note Fradejas Rueda assenyala les diverses propostes per a la datació de l'original, que van des de considerar-lo obra del s. XII (Hermann Werth), del s. XIII (Georg Sarton, tot i atribuïnt-la a Theodorico Borgognoni) com la opinió de Antonio Lupis i Saverio Panunzio, que la consideren antiga, però sense precisar-ne una data
Subject VETERINÀRIA
OCELLS
CAÇA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4061
City, library, collection & call number Madrid: Fundación Francisco Zabálburu Barsabé, Vitrina (BITECA manid 2254)
Copied 1337 - 1498 (Gutiérrez de Vega i Uhagón servint-se de les filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 12ra-15rb
Title(s) Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 12ra] E3sparuer de nju si al mayg es pres … [ 15rb] … e dali a menyar e si nol uol donan a el
References Piccat (1997), “La Pístola a Tolomeu emperador d'Egipte: un nuovo testimone”, Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag 342-51 , n. Ms. M que edita
ID no. of Witness 2 cnum 271
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 212 (BITECA manid 1086)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)
Location in witness ff. 109vb-112rb
Title(s) Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 109vb] De nudriment desperuer .cx. … De la uelea dels cocels .cxi.
rubr.: Assi comensa lolibre dell nudriment he de la cura dells ocels los quals se pertanyen ha cassa
prol.: [ 110ra] E6N ebraic E en caldeu de appollo menor … segons samanera e la quantitat sua
tit.: De nudriment dell speruer
text: E2peruer pres del niu … [ 112rb] … donali en sopes uermeyllon e api mesclat ensems
colofó: Assi fenex la pratica dels ocels
References Fotocòpia del Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, esp. 212 (1990)
Piccat (1997), “La Pístola a Tolomeu emperador d'Egipte: un nuovo testimone”, Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag , n. Ms. P
Fradejas Rueda (1990), Bibliotheca cinegetica hispanica. Bibliografía crítica de los libros de cetrería y montería hispano-portugueses anteriores a 1799 , n. Xa1
Lupis et al. (1987), “La pístola a Tolomeu emperador d'Egipte en la tradició venatòria medieval romànica i l'estructura epistolar del gènere venatori”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 33-40 (edició)
Griera et al. (1913), “Lo llibre dell nudriment he cura dells ocels los quals pertanyen ha cassa”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Janer (1910), Libre dell nvdriment he de la cvra dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Rigault (1612), Ierakosophion. Rei accipitrariae scriptores nunc primum editi. Accessit Kynosophion. Liber de cura canum ex Biblioth. Regia Medicea 2:185-200 (ed. aquest text català)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-09-13