Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1206
Name Pseudo-Pere Pasqual (S.), Bisbe de Jaén
Sex H
Title Bisbe de Jaén
Milestones Naixement València 1227 [?]
Mort Granada 1300
Associated Persons altre: Petrus Nicolaus Paschasius (S.), Bisbe de Jaén [1296 - 1300]
Affiliation OdeM
fe catòlica romana
Author of texid 1802 Desconegut… Assumpció de la Verge, escrit 1290 - 1300
texid 3055 Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
texid 1811 Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
texid 1816 Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 1817 Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1818 Desconegut… Història dels Sants Innocents, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1805 Desconegut… Visions profètiques de sant Joan Baptista, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 1804 Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Other Associations with Works texid 1811 Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
texid 1815 Meditacions de la Passió de Jesucrist, escrit 1265 - 1335
texid 1804 Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
References (most recent first) Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 17 , n. s/v
Tractat a Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 201
Tractat a Amador de los Ríos (1861), Historia crítica de la literatura española 4:75-85
Note segons J. Riera no es pot identificar el mercedari canonitzat per Climent X el 1670 amb l'autor català
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16