Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1206
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 8
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis pp.: 376 (= 350-726)
ff.: 188 (= 265-453)
Collation 1-1116 1211
Size pàgina 275 × 200 mm (Avenoza)
Hand gòtica cursiva textual catalana
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle, surt una creu (al f. 23,) (semblant a Briquet 11892, Savoie: 1412, var. Montluel: 1414, Bourg: 1416, Genova: 1419;)
cap de brau (al f. 3)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Reclams: reclams de quadern en posició horitzontal al marge inferior dret
Condition volum bastant deteriorat, amb alguns folis trencats
Binding moderna, en pell
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) M. d' Amat
Josep de la Vega
Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Originàriament part de manid 1333 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1333 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim BdC 8 (2007)
Descrit per: Alberni (2003), “El cançoner Vega-Aguiló (BC, mss. 7-8): estructura i contingut [Tesi doctoral]”,
Descrit per: Alberni (2002), “El Cançoner Vega-Aguiló: una proposta de reconstrucció codicològica”, Literatura i cultura a la Corna d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui “Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana Antiga” (Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000)
Descrit per: Alberni (2001), “Notes per a una reconstrucció codicològica del Cançoner Vega-Aguiló (BdC, mss. 7 i 8)”, Canzonieri iberici
Descrit per: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 119-35
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:24-9
Tractat a: Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló
Descrit per: Jeanroy (1966), Bibliographie sommarie des chansonniers provençaux (manuscrits et éditions) 30 , n. v
Tractat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. Hb
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 65-70
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. Hb
Note és continuació natural del Ms. 7 Cançoner Vega-Aguiló I; conté 42 peces poètiques. Vegeu la descripció completa a BdC Ms. 7 (Manid 1333)
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/118080 reproducció digital llum normal vist 2017-05-18
http://cataleg.bnc.cat/record=b2373141~S13*cat catàleg vist 2017-05-18
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/118819 reproducció digital llum ultraviolada vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 30
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 467
Location in volume ff. [cclxiii]-ccccliiiv (fol. ant.)
ff. 1-188 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1376
Col·lectiu. Cançoner Vega-Aguiló (II)
Language català
Date compilat 1420 - 1430 ca.
Incipits & explicits in MS text I: [ cclxiiii] [Palays donor ples de … | cride repos luts de … | sobiras bes … | ma gri]eu dolors e glorios confort … [ [ccccxxxxii]v] … Nel lausenger / not trobe lleu cresen | Ne lo paubres / trop aujar ne [.]itos
References (most recent first) Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1
Note conté 42 composicions dels segles XIV i XV (textos provençals i catalans), i fineix amb set folis escrits de prosa catalana; a l'incipit, hem deixat entre claudàtors el text que ha estat editat per Perramon però que en canvi, a l'hora de consultar el manuscrit, no es distingeix a simple vista; dels ff. [ccccxxxxiii-ccccxxxxvi] tan sols han romàs els talons
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8698
Location in volume f. 1r-v (fol. mod.)
f. cclxiiiir-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4213
Desconegut. Palaus d'Onor ples de perilh [?]
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclxiiii] [Palays donor ples de … | cride repos luts de … | sobiras bes … | ma gri]eu dolors e glorios confort … [ cclxiiiiv] … De paradis nos semble que deualh
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 6, 1 x 8, 1 x 4
Note les llacunes són degudes al mal estat de conservació del manuscrit. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. A l'incipit, hem deixat entre claudàtors el text que ha estat editat per Perramon però que en canvi, a l'hora de consultar el manuscrit, no es distingeix a simple vista
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1436
Location in volume ff. [cclxiii]-cccxx[iiii]v (fol. ant.)
ff. 2-63v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1970
Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona. … e sobre·l prat pausar
Language català
Date escrit 1406-04-30
Incipits & explicits in MS text: [ [cclxiii-cclxiiii]] E […] | Ca […] | Sen […] | On se […] | En que […] | Dela […] | Ques an […] | No hac fa […] | Mes ja la […] | Del ros […] | E puys no te […] | Quexich lastir […] | Scampan sa cla […] | Per lo cel stelat | […] | [f. 3] E sobrel prat pausar | Per scoltar lur so … [ cccxx[iiii]v] … Per la val tenebrosa | Jntrey lay missausir | En lo gay monestir | Nomnat sant denjel | Explicit deo gracias
Poetic Stanza 2972 vv.
Note el f. 2 en realitat és un bocí de paper que tan sols està escrit en el recto; en el còmput de versos no s'inclouen els fragments del f. 2
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7502
Location in volume f. 44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4734
Bernat de Palaol. Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Language català [?]
Date escrit 1386 ca.
Incipits & explicits in MS text: Cercatz duymay jatz siatz belhs e proz … Nom alciuran vostgres falcas amors
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Archer et al.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3475
Location in volume ff. cccx[xvi]-cccx[xvii] (fol. ant.)
ff. 65-66 (fol. mod.)
pp. 479-480 (pag. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3243
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Sancta dels sans, excelhens e suprema
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[xvi]] Vers tractan dela salutacio angelical fet per en gabrjel Ferruç ab lo qual ganya joya
text: S2ancta dels sans excelhens e suprema … [ cccx[xvii]] … Deffendens ma del foch jnextingible
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3476
Location in volume ff. cccx[xvii]-cccx[xviii] (fol. ant.)
ff. 66-67v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3242
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Reyna de pretz, doctrina dels saubens
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[xvii]] Requesta damor tanconada per en gabrjel Farruç ab la qual ganya joya
text: Reyna de pretz doctrjna dels saubers … [ cccx[xviii]] … Vostra sofferta
Poetic Stanza 5 x 11, 2 x 6
Note la penúltima estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3477
Location in volume ff. cccx[xviii]v-cccx[xviiii] (fol. ant.)
ff. 67v-68 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3241
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Pus flach sou que nulha stopa
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[xviii]v] Gabrjel ferruç
text: Pus flach sou que nulha stopa … [ cccx[xviiii]] … Tostemps venju con hom sopa
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3478
Location in volume ff. cccx[xviiii]v-cccxx[xi] (fol. ant.)
ff. 68v-70 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3244
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Us plants crusels ab gemechs dolorosos
Language català
Date escrit 1416 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[xviiii]v] Gabrjel ferruç
rubr.: Plant fet per la mort del Rey en Ferrando en persona dela Reyna
text: Us plants crusels ab gemechs dolorosos … [ cccxx[xi]] … Jnffinjts gaug quell Satan noy fa guerra
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3479
Location in volume ff. cccxx[xi]-cccx[xxii] (fol. ant.)
ff. 70-71 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3376
Gabriel Mòger. Seny·En Ferruç, vos qui tenits procura
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Seny·En Ferruç, vos qui tenits procura
Language català
Date escrit 1426 [?] - 1438 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxx[xi]] Tenco moguda per en gabrjel moger contra en gabrjel ferruç stant en mallorques per les dones dela dita Ciutat
text: S2enyen ferruç vos quj tenjts procura … [ cccx[xxii]] … Condestratz hj
Poetic Stanza 1 x 13, 2 x 14
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8699
Location in volume ff. cccxx[xi]v-cccx[xxii]v (fol. ant.)
ff. 70v-71v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2740
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Senyer discrets, non permetra natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cccxx[xi]v] Senyer discrets non permetra natura … [ cccx[xxii]v] … Con folh mesquj
Poetic Stanza 3 x 14
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3480
Location in volume ff. cccx[xxii]v-[cccxxxiiii]v (fol. ant.)
ff. 71v-73v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3240
Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega. Amichs Garaus en cuy fis prets s'agença
Language català
Date escrit 1410 ca. - 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[xxii]v] Tenco moguda per en gabrjel ferruç an garau de massanet
text: Amjchs garaus en cuy fis prets sa gença … [ [cccxxxiiii]] … Jaymes ripols tota fauor jaqujda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8700
Location in volume ff. ccc[xxxiii]-[cccxxxiiii]v (fol. ant.)
ff. 72-73v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4316
Guerau Massanet. Amichs Ferruç, grans [es] la benevolença
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ccc[xxxiii]] Amich ferruç grans la benuolenca … [ [cccxxxiiii]v] … Car sab e sen valor tota compljda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8701
Location in volume ff. [cccxxxv]-ccc[xxxviii] (fol. ant.)
ff. 74-77 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3429
Jaume Ripoll. Pausatz s'es us partitz
Language català
Date escrit 1419 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [cccxxxv]] La Sentencia quj fo donada Sobre la questio o tenço
text: P2ausatz ses vs partitz | Denan me en scritz … [ ccc[xxxviii]] … Si males obres fa | Que be lj stara
Poetic Stanza 33 x 2, 1 x 1, 13 x 2, 1 x 1, 41 x 2
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1924
Location in volume ff. ccc[xxxviiii]-cccx[lii]v (fol. ant.)
ff. 78-81v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1761
Bernat Metge. Segueixqua·l temps qui viure vol
Language català
Date escrit 1371 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxviiii] Bernat metge
text: S2eguescal temps quj viure vol | Si no porjes trobar sol … [ cccx[lii]v] … Celhs ques fan vostres amjchs | Quan ops nous han | Ffinjt
Poetic Stanza 211 vv.
Note el text corresponent als vv. 95-96 de l'edició de Riquer ocupa una sola línia d'escriptura
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1139
Location in volume ff. cccx[liii]-ccclx[iiii]v (fol. ant.)
ff. 82-103v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1763
Bernat Metge. Libre de Fortuna e Prudència
Language català
Date escrit 1381-05-01 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccx[liiii]] Bernat metge
text: Jats queu sia molt occupats | Dalguns affers quj man portatz … [ ccclx[iiii]v] … Eus don peradis apres mort | Car yeu no say pus rjch deport | Finit
Condition incomplet
Poetic Stanza 1191 vv.
Note manquen els vv. 146, 596 i 964 e l'edició de Riquer
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3481
Location in volume ff. ccc[lxv]-ccc[lxxvii] (fol. ant.)
ff. 104-116 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3207
Vicenç Comes. Destret per fin·amor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccc[lxv]] Aci comença vna ventura la qual feu en vicens comes
text: Destret per finamor | Tant ques a ma dolor … [ ccc[lxxvii]] … Vulh tostemps de bon grat | Ab ferma leyaltat | Ffinit
Poetic Stanza 355 x 2
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 357
Location in volume ff. [ccclxxviii]-ccc[lxxx]v (fol. ant.)
ff. 117-119v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1283
Desconegut. Alta de pretz, flor de mesura
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [ccclxxviii]] Aci comensa vna raquesta la qual trames vn frare a una monge
text: Alta de pretz flor de mesura | La plus excellent criatura … [ ccc[lxxx]v] … Sera fet vostramandamen | Lieu e prest | Ffinjt
Poetic Stanza 71 x 2, 1 x 1
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 1343
Location in volume ff. ccclx[xxi]-cccl[xxxiiii] (fol. ant.)
ff. 120-123 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1907
Jordi de Sant Jordi. Cant vey li temps camgar e·nbrunusir
Language català
Date escrit 1416 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclx[xxi]] Pacio Amoris secundum Oujdium
text: Cant vey lj temps camgar en brunusir … [ cccl[xxxiiii]] … Car trasit suy en cresensa | Ffinjt
Poetic Stanza 154 vv.
Note el text corresponent als vv. 33-34 de l'edició de Riquer et al. ocupa una sola línia d'escriptura, i el corresponent al v. 73 n'ocupa dues
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 1408
Location in volume ff. ccc[lxxxv]-cccc[vii] (fol. ant.)
ff. 124-146 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1953
Guillem de Torroella. Un·aventura'us vull retrayre
Language català [?]
Date escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccc[lxxxv]] Aci comenca la faula den Torrelha
text: Una venturaus vulh retrayre | Qujm auench en queres no ha gayre … [ cccc[vii]] … Del mal temps del cer dela pena | qujeu hauja soffert en mar | Ffinjda
Condition incomplet
Poetic Stanza 1270 vv.
Note manquen els vv. 400, 515-516, 590, 643, 698, 858, 1040, 1050, 1057-1058 i 1118 de l'edició de Bohigas; afegeix 2 vv. (“Ab tant la serpent se pres a parlar | Asautament e trop ben clar”) després del v. 172 de Bohigas; dos més (“Entre la coda subtjlment | Amarauelha stech gen”) després del v. 268; dos més (“Encara hi pogues pausar | los faytz darmes e lur afar”) després del v. 589; dos més (“Pres vna ribeyra damor | Mot gentil e de gran valor”) després del v. 824. El v. 778 de l'edició apareix en dues ocasions al f. 137 del manuscrit: una vegada al final del recto i una altra vegada al principi del verso. Els versos del manuscrit estan numerats a llapis, amb errors a partir del guarisme “800”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3482
Location in volume ff. ccccx[xxvii]v-ccccxxx[viii] (fol. ant.)
ff. 176v-177 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3246
Figueres. D'amor, si·m planch, ne vayg plorós
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccx[xxvii]v] Dansa de figueres
text: Damor sim planch ne vayg ploros … [ cccxxx[viii]] … Car non dire si no tot be | Endresa
Poetic Stanza 1 x 5, 3 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “tornade
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3483
Location in volume f. ccccxxx[viii]v (fol. ant.)
f. 177v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3248
Figueres. Morir cuyt las
Language català
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxx[viii]v] Clam de amor fet per figueres
text: Morir cuyt las | Tal pena pas … E al fin amant | Farta de mal
Poetic Stanza 1 x 14
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8716
Location in volume ff. [ccccxxxx]v-[ccccxxxxii] (fol. ant.)
ff. 179v-181 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4524
Jacme Rovira. Qui vol al món de fis pretz fama granda
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [ccccxxxx]v] Jaume Roujra en lahor de vjrtuts
text: Quj uol al mon / de fis prets fama granda … [ [ccccxxxxii]] … Senes les quals / no valres senyorja
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10174
Location in volume f. [ccccxxxxii]r-v
f. 181r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5586
Desconegut. Si tots temps vols viure valents e pros
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [ccccxxxxii]] Seruentesch tot vniçonant ffet per en pere cardenal
text: Sitots temps vols /vjure valents e pros … [ [ccccxxxxii]v] … Ne lo paubres / trop auar nepitos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 284
Location in volume ff. ccccxxxxvii-ccccliij (fol. ant.)
ff. 182-188 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle molt glorios en que […] sament […] sones
text: En una esglesia de dancta maria la qual feu fer Contasti Emperador … mas tantost quey son portades altres lums aquelles selestials desparexen
References (most recent first) Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Note Miracles copiats per una mà d'inicis segle XVI probablement
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 12717
Location in volume f. ccccxxxxvii (fol. ant.)
f. 182 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle molt glorios en que […] sament […] sones
text: En una esglesia de dancta maria la qual feu fer Contasti Emperador … mas tantost quey son portades altres lums aquelles selestials desparexen
References (most recent first) Editat a: Barnett (2013), “Seven Prose Miracles of the Virgin in the Cançoner Vega-Aguiló”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 284 , n. M1
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 12718
Location in volume f. ccccxxxxviir-v (fol. ant.)
f. 182r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle de molt gran profit on se conte com per marauellosa noblesa de nostra dona e per gran mjracle e senyal que a les gents se mostre lo Rey de frança e lo Rey de Anglaterra … ab juy en vna Ciutat ab molt gran amicicia quj abans eren estats capitals jnimichs
text: Alsguns homens jugadors estauan jugant deuant les portes de vna Ciutat … [ ccccxxxxviiv] … tentost aqui matex fferen pau e ab dolor ensemps entraren en la Ciutat
References (most recent first) Editat a: Barnett (2013), “Seven Prose Miracles of the Virgin in the Cançoner Vega-Aguiló”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 284-5 , n. M2
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 12719
Location in volume ff. ccccxxxxvii (fol. ant.)
ff. 182 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle molt glorios en que […] sament […] sones
text: En una esglesia de dancta maria la qual feu fer Contasti Emperador … mas tantost quey son portades altres lums aquelles selestials desparexen
References (most recent first) Editat a: Barnett (2013), “Seven Prose Miracles of the Virgin in the Cançoner Vega-Aguiló”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 284 , n. M3
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 12720
Location in volume ff. ccccxxxxvii (fol. ant.)
ff. 182 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle molt glorios en que […] sament […] sones
text: En una esglesia de dancta maria la qual feu fer Contasti Emperador … mas tantost quey son portades altres lums aquelles selestials desparexen
References (most recent first) Editat a: Barnett (2013), “Seven Prose Miracles of the Virgin in the Cançoner Vega-Aguiló”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 284 , n. M4
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 12721
Location in volume ff. ccccxxxxvii (fol. ant.)
ff. 182 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1219
Desconegut. Miracles de la Verge
Language català
Date escrit 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxvii] Miracle molt glorios en que […] sament […] sones
text: En una esglesia de dancta maria la qual feu fer Contasti Emperador … mas tantost quey son portades altres lums aquelles selestials desparexen
References (most recent first) Editat a: Barnett (2013), “Seven Prose Miracles of the Virgin in the Cançoner Vega-Aguiló”, Text, Manuscript, and Print in Medieval and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook 284 , n. M5
Editat a: Bohigas (1956), Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV 11-2 , n. D
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 485
Location in volume f. 188v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1389
Desconegut. Història d'Amic i Melis
Language català
Date traduït 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 188v] Assi comença la istoria de Amich e Melis la qual com a un sant hom estaua en una ciutat apellada germenia e una dona muller de hun honrat cauallre ague un fill E una altra dona muller de un altre caualler ague un altre fill … Amich pres muller de molt gran linatge e
Condition incomplet
References (most recent first) Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte
Note només es copien 37 línies
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-03-23