Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1205
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/2639 | Antic 2639 | Antic H.165 | Antic 90
Title of volume Memo[rial…] Catalun[ya] ( al llom)
MEMORIAS | Historiales | de CATALUÑA ( a la portada, lletra s. XVII [?])
Copied 1501 - 1600 (Soberanas)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis pp.: 64 (= I + 62 + 1)
Collation 1[a]2/0 214 31 416 1[b]0/2 (els dos primers i els dos darrers folis del volum formen un únic quadern)
Page Layout 19 línies (p. 5)
Size pàgina 135 × 105 mm (p. 5)
caixa 118 × 80 mm
Hand cursiva molt poc acurada
Watermark flor potser de cinc pètals, no es veu gens bé en estar tallada pel plec (a la p. 25)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: les caixes d'escriptura estan marcades a punta seca, però no es respecten gaire
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia de la pauta és en blanc
Perforacions: no s'aprecia la presència de perforacions, però poden haver desaparescut quan es van retallar els marges en relligar el volum, car també algunes de les rúbriques del copiades al marge superior estan tallades
Reclams: sense reclams
Condition paper menjat en alguns folis i amb taques d'humitat; el marge superior ha estat tallat en diversos folis i no deixa llegir part de les paraules escrites fora de la caixa (p. e. p. 35); el darrer full es troba enganxat al pla posterior; la paginació, a tinta negra i en xifres aràbigues, no compta el primer full, en blanc
Binding pergamí amb corretges del s. XVII; a l'interior del llom, com a reforç, duu un fragment de pergamí amb escriptura llatina
Previous owners (oldest first) Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1629-03-01 - 1638 ad quem (anotació a una portada que afegí i que diu: “Memorias historiales de CATALVÑA. deuense estimar porque ay en ellas algunas particularidades muy considerables para la Historia de la restauracion de Cataluña. No e podido sauer su Autor. Fecha en Çaragoça a 1 de Março de 1629. Don Gaspar Galceran de Gurrea i Aragon”; no consta, però, a l'estudi de De Andrés)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 2639 de la BNM. Historials de Catalunya (2000)
Tractat a: Lucía Megías (1992-11), Carta
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 195 , n. Ms. G
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 8:142-43
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 39
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 147-48
Note duu nombroses notes marginals de la mateixa mà que va afegir al peu de la p. 1: “Escribiose año 1418 vide fol. 9” (ref. a un passatge on es fa esment a la data de 2134 de l'era d'Èrcules “fins ara”, que correspondria a la data de 1418, però totes les referències a 1418 són posteriors a la data d'escriptura del còdex i a la p. 9 el que es llegeix és: “E hac daquell temps que ercules e difica les dites cjutats fins ara que tenjm della natjujtat de Jhesu christ M.ccccxviii, ii M ccciiii anyns [sic]”. El primer full duu al verso l'antiga signatura i una etiqueta amb la nova. El text d'aquest manuscrit no es correspon amb el de la crònica editada per Amadeu Soberanas, encara que sí que és ressenyat pel mateix Soberanas entre els “manuscrits secundaris” de la Crònica de Sant Joan de la Penya. No consta entre els exemplars catalans descrits per Massó al seu estudi sobre la “Historiografia de Catalunya…”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043301&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 281
Location in volume pp. 3-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Title(s) in witness Canoniques en quina manera se potbla Spanya ni per quines nacions, 3
Incipits & explicits in MS text: [ 3] Canoniques en quina manera se potbla Spanya ni per quines nacions. Jafet fo lo menor fill de noe … [ 60] … que si ell ho podia conquerir la
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 581-82
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06