XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1205
Name Ajuntament
Associated places Catí
Former owner of manid 2334 MS: Castelló de la Plana: Arxiu de la Diputació, Secció doc. hist. caixa 61. Çaera, Prevere del Forcall, 1434 [?] - 1438 [?]. Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
manid 2335 MS: València: Arxiu del Regne. 1401 [?] - 1430 [?]. Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
Record Status Created 1995-10-28