Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1204
Authors Desconegut
Titles Llibre del Mostassaf de Castelló
Llibre del Mustaçaf de Castelló
Date / Place promulgat 1458 - 1538
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
References (most recent first) Editat a: Roca Traver (1973), El Mustaçaf de Castellón y el “Libre de la Mustaçaffia”. Premi “Roc Chabás” de la Excma. Diputación de Valencia
Subject Castelló de la Plana
DRET
MERCATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 269
City, library, collection & call number Castelló de la Plana: Arxiu Històric Municipal, I.1.4.2.1 (BITECA manid 1196)
Copied Castelló de la Plana: 1458 - 1463 (cos del volum)
Location in witness ff. lii-clxxviv
Title(s) Desconegut, Llibre del Mostassaf de Castelló, promulgat 1458 - 1538
Incipit & Explicits text: [ lii] Item hordenarem per esquiuar frau que ssi algun cuyvam fera adobar o assaunar fora los termes dela dita vila … [ clxxviv] … sols per cascun contrafahent paguados per quantes quia veguades li sera trobat
Condition acèfal i fragmentari
References Roca Traver (1973), El Mustaçaf de Castellón y el “Libre de la Mustaçaffia”. Premi “Roc Chabás” de la Excma. Diputación de Valencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-07-21