Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1203
Authors Desconegut
Titles Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges
Date / Place promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Brugge
DRET
MERCATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 268
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 70-IV-8 (BITECA manid 1195)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. j-[?]
Title(s) Desconegut, Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges, promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21
Aquests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmesos del senyor Rey darago
Incipit & Explicits rubr.: [ j] Aço es robricha dels Capitols que començen auant en .xi. cartes daquest libre
índex: Lo primer capitoll parla dela electio dels conçols con los elegexen … [ jv] … Lo xxxiij capitoll parle que tot mercader quj sie ne vendre abruges quj sia Cathala haia ajurar los capitolls seguens
pream.: [ iiij] [A]3quests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmeses del senyor Rey darago quj en lo daual escat [?] die eren en la uila de bruges los quals han ordenat en ber en proffit comu de tots los mercaders en especial per hauer … aquesta ordenaçio ffon ffeta dichmenge xij del me dagost del any de nostre senyor m ccc xxx ffon conffermat a xxi del mes dabal del any m ccc lv
text: [P]3rimerament ordenaren que sien y sobreposats per endrecar [sic] los ffets dels mercaders axi que degen seruir .iiij. messes e que ells per ells mateixs ne degen elegir altres ij quj per aquella matexa raho degen serujr altres
References Fotocòpia del Llibre del consolat dels mercaders catalans de Bruges (1990)
Paz y Melià (1915-22), Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli. Elegidos por su encargo y publicados a sus expensas por A. P. M. I. 1. Serie Histórica 860-1814 - 2. Serie Bibliográfica 433-87
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1999-10-31