Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1203
Format art. rev.. edició. imprés
Author Josep Perarnau i Espelt
Title El lul·lisme de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió
Source Arxiu de Textos Catalans Antics
Date / Location 4 1985: pp. 61-172
Held by Barcelona: Biblioteca de treball AB6
Source of Data for Works texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
texid 2236 Desconegut, Doctrina dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 11381 Ramon Llull, Liber qui continet confessionem, escrit 1312-09
Source of Data for Witnesses cnum 1751 MS: Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]. Salamanca: Universitaria, 2311, 1391 - 1440
cnum 895 MS: Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08. Salamanca: Universitaria, 2311, 1391 - 1440
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1629 MS: Salamanca: Universitaria, 2311. 1391 - 1440. Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?].
Source of Data for References bibid 2049 Casanova (1981), Espill de consciència. Text doctrinal del segle XIV
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28