Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1202
City and Name Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat
Former Name Biblioteca Pública de Palma de Mallorca
Pública
Address Plaça Porta de Santa Caterina, 24
Ciutat de Mallorca 07012
Espanya
Telephone 971 711840 (Telèfon)
971 711833 (FAX)
HTTP://BIBLIOTECASPUBLICAS.ES/PALMADEMALL (URL)
Staff María Lluch Alemany, Directora (bpcansalas@bibliotecapalma.com)
Carmen Pino, Restauradora [?] (cpino@bibliotecapalma.com)
Hours Dill a div. 9-20 * Ds. 10-14
Facilities fotocòpies
References (Most recent first) Tractat a: Iglesias (1993), “El llibre a la Catalanya baix-medieval. Notes per a un estat de la qüestió”, Faventia
Tractat a: Meer et al. (1998), World Guide to Libraries: , n. 28307
Catàleg de: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca
Catàleg de: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia
Catàleg de: García Pastor (1951), Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca
Catàleg de: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía: 5-8
Catàleg de: Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens: 389-97
Tractat a: Fullana y Gonzábrez (1876), “Noticias”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Note fons aproximat de 300.000 volums, 1184 manuscrits, 2000 títols de publicacions periòdiques, així com un ampli ventall de suports informatius: CD-ROM, CD, DVD, microfilms, microfitxes, gravats, partitures. Acull els fons procedents dels convents de Mallorca des de la Desamortització. Recentment ha rebut fons particulars com és el llegat Aguiló (vegeu manid 2760). Al traslladar-se el fons dels convents a la biblioteca pública hom distribuí els volums en dues sales “Montisió”, plena bàsicament amb obres procedents d’aquell convent i Juníper Serra, on s’encabiren els “montisió” que no cabien a a la primera sala i la resta de volums, tenint tots ells numeració continuada que no distingia la procedència
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1321 156 MS: Ciutat de Mallorca[?]: Jeroni Alemany i Flor, 1763. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2369 226 MS: 1601 - 1700. Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274.
manid 1216 795 | Antic 64 F.3.66 MS: 1451 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2161 996 | Antic L. 151 MS: 1501 - 1600. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 2163 1001 | Antic L. 135; VI 3 VI.3 MS: 1623-01-16. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1720 1002 | Antic R.L. 140 -catàleg- R. S. 29 -llom- MS: 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1706 1005 | Antic R.L. 9 (catàleg) R.L. 14 (llom) MS: 1401 - 1410. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1707 1006 | Antic R.L. 10 B 30 MS: 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1704 1010 | Antic R.L. 16 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2364 1011 Núm. 52 M MS: 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1709 1021 | Antic R.L. 32 -catàleg- R. 3. 8 -llom- MS: 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2034 1022 | Antic 35 MS: Antoni Lledó, 1741-07-08. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2300 1024 | Antic 33 11 N.52.Q MS: 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1631 1025 | Antic R.L. 40 MS: 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1682 1042 | Antic R.L. 62 -catàleg- [.]3.32 -llom- MS: 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2129 1046 MS: Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2130 1047 | Antic R.3.31 V-4 MS: Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-02-21. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2287 1051 | Antic 91 MS: 1701 - 1800. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2285 1069 | Antic 121 MS: 1601 - 1700. Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?].
manid 2744 1070 MS: 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1722 1071 | Antic R.L. 123 (catàleg) R. 3.40 (llom) MS: 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 2286 1076 MS: Joan Lliteres, 1632-01-01. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 5154 1077-1078 MS: 1701 - 1800. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
manid 1725 1103 | Antic R.L. 283 -catàleg- R.3.6 -llom- MS: Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2162 1184 MS: 1601 - 1700. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 2158 sense signatura | Antic 1001 MS: 1502. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
copid 3126 R. Llull 19 | Antic 37 RD 76 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3127 Sala Riber. R Llull 20 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3128 R. Llull 71 | Antic 45 RD 76 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3129 R. Llull 72 | Antic 41 RD 76 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3130 Sala Riber. R Llull 73 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1043 Sig. Bib. Inc. 139 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1059 Sig. Bib. Inc. 341 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1205 Sig. Bib. Inc. 469 | Antic H. 375 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1156 Sig. Bib. Inc. 477 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 2112 Sig. Bib. Inc. 546 | Antic 3.H.19 (corregit per 16 o al revés) Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, 1501 ca. Elio Antonio de Nebrija, Introductiones latinae, escrit 1501 ca.
copid 1005 Sig. Bib. Inc. 564 | Antic H. 161 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
manid 1570 Sig. Bib. Inc. 563 | Antic H. 232 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-06-08. Gerhard de Vliederhoven… Cordial de l'ànima (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-06-08.
copid 1037 Sig. Bib. Inc. 565 Ed.: València[?]: Lope de la Roca, 1496 ca. Francesc Carroç Pardo de la Casta i de Bellvís, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500.
manid 1862 Sig. Bib. Inc. 566 Ed.: Cagliari: Salvador de Bologna, per a Nicolau d' Àgreda, 1493-10-01. Hug de Saint-Cher, Cardenal, Mirall de la Santa església (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1450 [?].
copid 3163 Jun. Serra 8. 14181 | Antic 1384 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 3053 J. Serra: 16941 | Antic 3 / 1544 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1619 S. E. 47 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1625 S. E. 48 Ed.: València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1624 S. E. 49 Ed.: València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3055 S. E. 50 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3057 Mont. 1913 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3116 Mont 2.129-2 130(1) Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1196 Ed.: València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1626 S.E. 154 Ed.: València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 3259 Altre BPPM00051557 Ed.: Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
Record Status Created 1992-09-12
Updated 2012-04-20