Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1201
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Mateu Obrador i Bennàssar
Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló
Title Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà
Source Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 2 1908: pp. 598-613
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 06/15
Source of Data for Works texid 2819 Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem
texid 1711 Ramon Llull, Proverbis de la Retòrica nova, escrit 1301 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1637 MS: Milano: Ambrosiana, D 535 inf. Petrus Eximeneç de la Torre, 1401 ca. - 1460 ca. Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1716 MS: Milano: Ambrosiana, I 34 inf. Desconegut, 1450 - 1500. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1649 MS: Milano: Ambrosiana, O 87 Sup. 1451 - 1500. Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1645 MS: München: Bayerische St., Clm. 10538. 1381 - 1400. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-31