Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1199
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 75 | Antic 21-2-9; X-2-27; X-4-33; arm. 11-11-9
Title of volume Sent Pere Pasqual Opusculos. Romans per la preso del princep de Viana ( rètol al llom (gairebé il·legible))
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)

External description
Writing surface Paper gruixut
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + i-clxxviij + III
Collation 17/10 216 318 416 518 6-1016 1114
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 2ra)
Size pàgina 280 × 210 mm
caixa 182 × 120 mm (f. 2)
columna 182 × 50 mm (f. 2ra)
Hand gòtica semi-cursiva
Watermark carro de dues rodes
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau, alternativament
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau, alternativament
Tocs de color algunes lletres safranades
Altres: numeració i passatges llatins dels sermons en vermell
Other features Justificació: a punta de plom i a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions rodones fetes amb punxó als angles de la caixa
Reclams: horitzontals cap a la dreta, gairebé fent caixa amb la segona columna (a tots els quaderns, llevats del darrer)
Condition en bon estat, desprès en part del llom i amb els folis inicials deteriorats, amb taques de fongs i marges d'alguns folis ratats. Guardes en blanc. Foliació antiga en xifres romanes en tinta vermella, sense errades. La reconstrucció proposada per a l'estructura del primer quadern no és segura
Binding monàstica en pergamí flexible, amb restes d'haver tingut tires
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç (Villanueva)
Associated persons El va veure Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated Texts Conté al f. clxxvrb-va texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Martín Pascual (2012), “Nuevas aportaciones sobre la transmisión del bestiari catalán”, Revista de Literatura Medieval 158-9
Facsímil: Reproducció del ms. 75 de la BUB. Bisbe de Jaen (2009)
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:83-6
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 230-1 , n. P
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:214-21
Note als ff. clxxvjra-clxxviijvb es copia per una mà del s. XV el romans a la presó de Carles de Viana en català: “Ab gemedes grans (…) Recorregam / donchs ab deuocio”

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1207
Location in volume ff. ira-xciijva (Avenoza)
ff. 1-128 (Rep. Hist. Cienc. Ecles. V, p. 116)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1811
Desconegut. Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica
Language català
Date escrit 1297 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Comensen les rubriques del libre dela disputa del bisbe de Jaen contra los Jueus sobra la fe
índex: T6itol primer qui comensa la questio sobra la ley de Moyses en cartes .ij. … [ iirb] … del mon ensemps ab lo tractat .cxxviij.
rubr.: Disputa del bisbe de Jaen contra los Jueus sobra la fe catholica
text: C8om yo religios e bisbe … [ xciiiva] … e quj creura sera bateiat sera saluat e quj vertaderament no creura sera dempnat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1208
Location in volume ff. xciijva-xcvjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1812
Desconegut. Dotze articles de la fe
Language català
Date traduït 1420 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiiva] Segexen se los .xij. articles dela fe ço es lo Credo jn deum fet per los dotze apostols
text: E4n christia assats me hauets parlat e mostrades clares rahons … [ xcvirb] … denant lo qual siam tots aiustats en peradis AMEN
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1206
Location in volume ff. xcvjrb-xcvjjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2558
Desconegut. Els deu manaments de la llei
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Title(s) in witness Los .x. manaments de la Lig
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvirb] Açi comensen los .x. manaments dela lig. E lo primer diu axi
text: L5o primer manament diu axj amaras deu de tot ton cor e de tota ta pensa e de tota ta anima … [ xcviirb] … con nos los lexam als nostros deutors e nons mens en temtacio mes desljurans de mal. AMEN
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2638
Location in volume ff. xcviiva-cra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1284
Isaach de Sujulmeza. Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel
Language català
Date traduït 1390 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiva] Letra que trames un jueu a un altre jueu en que aprouaue la sancta fe Catholica
text: S5alut sia a tu mestre. Samuel de Fes … [ cra] … que tot aso sia entre mj e tu secret entro a .xxx. Jorns que yo sere ab du deo gracias. AMEN
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1378
Location in volume ff. crb-cxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1933
Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona. Llibre dels sermons de sant Agustí
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ crb] Açi comensa lo libre dels sermons de sent Augusti
text: A6monestar deuem tot hom que sia apperellat tot jorn en aquell stament … [ cxvb] … e no sabem si es luny o propr luny no pot esser que fort es breu la vida del hom
Note A partir dels foli cx hi ha diversos textos religiosos: “Sobre quatre maneres de mort”, “Homilia de sant Gregori”, “Sermó” i “Sobre la sepultura”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2947
Location in volume ff. cxvb-cxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3102
Desconegut. Quatre maneres de mort
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvb] Açi parla de quatre maneres de mort
text: L4a sancta scriptura parla de .iij. maneres de mort. La primera mort es corporal quant se parteix la anima del cors … [ cxiiira] … Aço es lo test del euangeli axi con ho posa Jhesuchrist
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2948
Location in volume ff. cxiiira-cxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3103
Gregorius I, Papa. Homilia sobre Llatzer i el ric Epulon
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiira] Humjlia de Sent Gregorj
text: [ cxiiirb] A4çi comensa lo sermo que fa sent Gregorj sobra aquest euangeli. Vn hom era rich e anaua vestit de porpra e de boqueram e menjaue cascun Jorn a plena taula riques viandes … [ cxxiiva] … que lo vn guja laltre en la fossa de dempnacio Jnfernal
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2949
Location in volume ff. cxxiiva-cxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3104
Gregorius I, Papa. Sermó
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiva] Açi comensa vn altre sermo
text: E5n lo euangeli de sent Luch se lig que Jhesuchrist preycant e dehia … [ cxxvrb] … E alapidaren los falsos Jutges capellans e la sacnta dona retornassen en son ostal honradamente e ab gran gloria
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2950
Location in volume ff. cxxvrb-cxxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3105
Desconegut. Com la noble sepultura no val als pecadors
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvrb] Com la noble sepultura no nou nj val als peccadors ne pobre sepultura no nou als justs
text: D4e la pompa e dela gran honor que fan los homens daquest mon a sebolir los morts … [ cxxviivb] … Tots los membres de fora deueu portar testimonj ala castedat quj es de djns del cor e en la anjma. AMEN
colofó: A deu gracies e a la verge Maria
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 273
Location in volume ff. cxxviijra-clvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1207
Innocentius III, Papa. Llibre del plant de l'hom
Language català
Date escrit 1216 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviijra] Rubriques del plant e dela miseria del mon aque los homens son sots mesos [ clvva]
índex: Primo dela materia e dela viltat de ques fa lome … [ cxxviiijra] … Dels mals que soferran los dempnats en Jnfern .clv.
rubr.: Prolech del libre del plant del mon e de les miseries de aquell quels homens sostenen
prol.: P7er que son axit del ventre dela mja mara a veure treballs e consumar en vergonya los meus dies … [ cxxviiiiva] … de pudridura quj tots temps pudira tant sera orrible
rubr.: De la materia e dela viltat de ques fa lome
text: F4orma nostre senyor deu lom de lim dela terra quj es pus vil dels altres alements. les plantes e les steles feu deu del foch … [ clvva] … fam e set e fret e cremor sofre e foch ardent per tots temps sens fi
colofó: A deu gracies e a la Verga Maria e a tots los sants e sanctes de paradis. AMEN
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 83
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2951
Location in volume ff. clvvb-clvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén. Llibre del bisbe de Jaén (fragment)
Desconegut. Llibre del bisbe de Jaén (fragment)
Language català
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvvb] Contra Jnfels quj dupten en lo poder de deu
text: D4eman axi abans del comensament del mon quj era Responch no res sino deu … [ clvira] … e visqueren ab dolor en aquest mon axi com fem nosaltres
colofó: A deu gracies e a la Verga Maria. Amen
Condition fragment
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 508
Location in volume ff. clvirb-clxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1401
Desconegut. De natures de bèsties i d'ocells
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Title(s) in witness libre de natures de besties e de aucells
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvirb] A5ço es lo libre de natures de besties e daucells E de lur significacio
índex: Primo de la natura dela formjga e dela sua significacio .clviij … [ clvivb] … De la natura del sparuer e dela sua significacio .clxxv.
prol.: [ clviira] B6ells senyors totes les coses que los homens daquest mon saben nj poden saber … [ clviiira] … e dela sua beneyta mara e a vtilitat dela gent
rubr.: De la natura dela formjga e dela sua significacio
text: L4a formjga si es un petit verme dela qual los homens poden pendre vertader aximpli Car ella percassa e aiusta destiu … [ clxxvrb] … per tal que mjlls se tingue per obligat e que pus tost torn a ell pus que ell lon conujde
colofó: A Deu gracies e a la humjl verge Maria mara sua. AMEN
References (most recent first) Panunzio (1963-64), Bestiaris , n. A
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya” 41-5 esp. , n. U (transcriu alguns fragments)
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 181-3 , n. ed. parcial
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1209
Location in volume f. clxxvva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1813
Desconegut. Exposició del Pater Noster
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvva] Exposicio del pater noster
text: S4enyors saber deuets del pater noster qujl feu nj hon fo fet … [ clxxvvb] … e en laltre setgle nos garda de pena durable. AMEN
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 78
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 791
Location in volume ff. clxxvjra-clxxviijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1561
Joan Fogassot. Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals
Language català
Date escrit 1461-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvjra] La seguent obra es stada feta per la preso del Jllustre senyor don karles fill del serenissim senyor en Johan segon Rey de Arego quj essent a leyda presona lo dit fill seu el feu star pres al castell de Morella Empero per los fels cathalans dela dita preso fo deliurat segons deuall se segueix
rubr.: Romans
text: Ab gemechs grans plors / e suspirs mortals … [ clxxviijvb] … Recorregam / donchs ab deuocio
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 20, 1 x 19, 1 x 1
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:105-7
Note manquen els vv. 167 i 182-200 de l'edició. A més, els vv. 166 i 168-169 del text editat en aquest manuscrit es troben en estat fragmentari El mal estat del paper (trencat en alguns punts i restaurat) no permet llegir la totalitat del text; al primer full una mà posterior ha reescrit algunes lletres damunt del bocí afegit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-03