Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1198
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 77
Title of volume GAMALIEL ( caixa que protegeix el manuscrit)
Copied 1431 - 1460 (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 247 (= II + 1 + 1-241 + 1 + II)
Page Layout 23 lÝnies (f. 3)
Size pÓgina 191 Î 135 mm (f. 3)
caixa 130 Î 91 mm
Hand cursiva rodona catalana
Watermark tisores (Briquet 3763, Napoli: 1453)
Pictorial elements Caplletres: caplletres sense fer
R˙briques en tinta vermella
Tocs de color inicials amb tocs de vermell
Other features Justificaciˇ: a punta seca
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Binding del s. XVI, amb gofrats i rastre de tanques
Previous owners (oldest first) Barcelona: ColĚlegi de la Companyia de Jes˙s (ex-libris al f. 1: “Este libro era de la Compa˝ia del colegio de Belen de Barcelona”)
MariÓ Aguilˇ i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
Associated Texts ContÚ als ff. 1-24v texid 2059 Johannes, Evangeli segons sant Joan (Jn 12,1-14,23) (tr. Desconegut), tradu´t 1280 [?] - 1310 [?] llatÝ
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1787 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.II.12. 1441 - 1460. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de JaÚn ~ Desconegut… Llibre del bisbe de JaÚn, escrit 1430 - 1450 ca.
References (most recent first) Tractat a: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretaciˇ d'alguns textos atribu´ts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura 375
Descrit per: Soriano (1998), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Massˇ Torrents et al. (1989), CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:175-6
Catalogat a: Massˇ Torrents et al. (1917), “CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (n˙ms. 58-79)”, ButlletÝ de la Biblioteca de Catalunya 109-10
Note Al foli 242 s'ha afegit, de mÓ posterior (humanÝstica), un Ýndex del contingut del manuscrit: “Passio D.N.J.C. secundum Juanhacum | Vida de S. Lazaro | Conversacion de la Virgen con J.C. el miercoles santo | Como J.C. fue presentado a Pilatos | De la huida a Egipto. La degollacion de los ino[centes] | De como encontraron a S. Juan Bautista a su buelt[a] | Del bautismo de J.C. | Escalera de 30 escalones para subir al Cielo compuesta por S. Geronimo | De las miserias y trabajos del hombre”

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1185
Location in volume ff. 27-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1801
Desconegut. Vida de LlÓtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1350 ca - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Aci comenša la vida de sant latzer lo qual resusšita Jhesu xrist a prechs de las suas sors Sancta Maria magdalena e santa Marta
text: [S]3Ant Lazer fon de linatge reyal de part de son pare ac nom encarj e la sua mare hauja nom Vsta e fon molt ben heretat en la ciutat de Jherusalem … [ 43v] … per tota la ciutat li fon feta molt grant honor e fon sebollit en la ciutat de Massella ab gran solempnitat deo gracias
Associated MSS/editions manid 1791 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-III-26. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3154
Location in volume ff. 43v-58v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplaciˇ o comiat de la Verge el dimecres sant
Language catalÓ
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Aci tracta com per prechs dela verge Maria Jhesu christ romas lo dimarts a vespre e e [sic] lo dimecrs [sic] sant tot lo die e planct dela passio
text: [L]3O dimecres sant en la nit per prechs dela gloriosa verge Maria … [ 58v] … ab la creu al coll a crucificara a monticaluari entre dos ladres e la verge gloriosa nol conech tal lo hauien aparellat deo gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3155
Location in volume ff. 58v-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1816
Desconegut. Hist˛ria de la Corona d'Espines
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58v] Quant Jhesu christ fou presentat apilat
text: Q3vant Jhesu christ fon pres en poder de Pilat gran aualot de jueus fon ala porta cridant … [ 68v] … li hauia plagut comptar los fets dela sancta corona de Jhesu christ saluador e redemptor nostre al qual sia laor e gloria
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3156
Location in volume ff. 68v-80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1817
Desconegut. Hist˛ria del bon lladre
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] Quant la verge Maria e lo seu fill Jhesus e Joseph fogueren en egipte per reuelacio del angel
text: [q]3Vant la gloriosa verge Maria e lo seu glorios car fill … [ 80v] … donchs sant dimas prega per nos e per aquella misericordia que trobast en Jhesu christ nos oblit deo gracias
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3157
Location in volume ff. 81-91
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1818
Desconegut. Hist˛ria dels Sants Innocents
Language catalÓ
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Com los tres Reys dorient vengueren adorar Jhesu christ e com Erodes feu matar los Innošents
text: [a]2Pres la natiuitat de Jhesu christ vengueren los tres Reys de Orient … [ 91] … e axiu feren de que sia loat e beneyt deu Jhesu christ amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3158
Location in volume ff. 91-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1805
Desconegut. Visions profŔtiques de sant Joan Baptista
Language catalÓ
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Quant la verge Maria e Jhesu christ sen tornaren de egipte e trobaren sant Johan babtista faent penitencia e com sent johan dix ecce agnus dei
text: [p]2Rimerament quant Jhesu christ ela gloriosa verge maria elo promen Joseph veniren dela fogida de Egipte … [ 107v] … e de vosaltres en manera que lo glorios Jhesu christ ne sia loat honrat Adorat Beneyt e amat Amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1275
Location in volume ff. 108-165
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1861
Pseudo-Hieronymus. Escala per a pujar al cel
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 - 1500
Title(s) in witness La escala per la cual tu crestia si vols pujar al regne del cel
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108] Aci comenša la escala per la qual tu crestia si vols pots pujar al regne del cel la qual es composta e ordonada per lo glorios doctor de sancta mare esgleya mon senyor sant Jeronim en la qual ha segons dejus atrobaras xxx escalons
text: [L]2o diu sant Pau que no pot esser que aquells qui viuran segons la carn que puguen plaure adeu. Car nos no som deutors a la carn … [ 165] … a la tua gloria en la qual vius e regnes tots temps. A honor sia de la sancta Trinitat Amen
colofˇ: Expliciunt gradus gradarj sancti Jeronjmj. Finito libro sit laus et gloria xristo Amen
References (most recent first) Massˇ Torrents et al. (1989), CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:175-176
Massˇ Torrents et al. (1917), “CatÓleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (n˙ms. 58-79)”, ButlletÝ de la Biblioteca de Catalunya 4:109-110
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 272
Location in volume ff. 166-241
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1207
Innocentius III, Papa. Llibre del plant de l'hom
Language catalÓ
Date escrit 1216 ad quem
Title(s) in witness Llibre del plant del hom qui fa com es nat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] Del prolech del present libre E del plant del hom que fa com es nat a viure e asofrir treball dol e … consumjr vergoya en tots los seus dies
text: [P]3Er que son exit del ventre dela mja mare a veure e treball e dol e consomjr en vergonya los meus dies si aytals coses parla de si mateix aquell lo qual … [ 239] … set e fret tremor foldre e foch ardent per tots temps sens fy
colofˇ: Explicit liber iste ad laudem et gloriam domjnj nostri Jhesu xristi Amen
Ýndex: [ 239r] Primo lo prolech del libre. Del plant del hom … [ 241r] … Dels mals que sofreran los maluats dampnats en Infern
colofˇ: Explicit tabula ista quj ipsa scripsit sempre scribat et cum Domjno viuat Amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribuciˇ a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 82
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04