Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1196
Authors Desconegut
Titles Llibre de la Confraria dels garbelladors del Pla de Barcelona
Date / Place escrit 1400 - 1500
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject ASSOCIACIONS
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 261
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 360 (BITECA manid 1191)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 3 + 10 + 1-2 + 4-9 + 11-48v
Title(s) Desconegut, Llibre de la Confraria dels garbelladors del Pla de Barcelona, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits prol.: [ 3] A laor e gloria de nostre señor Deu e de la gloriosa verge maria dels dolors e del benauenturat mossen sanct Bernadi e a utilitat de la cosa publica … Aloy Vidal apothecari administrador de les places Any 1488 ab concordia de tots los porgadors
text: E primerament és concordat entre los dit garbelladors … [ 7v] … y quoscuna vegada dos sous(…)
rubr.: [ 1] Dissabte a xxx del mes de Març / any M.D. xvii
text: Convocats e congregats a consell general los confrares desta confraria e ofici sots invocatio de la verge Maria dels dolors e de mosen sanct Bernardi Apellada dels garbelladors de blat de Barchelona … [ 48v] … Ordenar tantes vegades quantes los aparexen esser convenient y fahedor a tota lur bona coneguda
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1993-11-26