Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1196
Name Flavius Josephus, historiador
Flavi Josep (Trad.)
Flavio Josefo
Sex H
Milestones Naixement Jerusalem 37 d.C.
Naixement 38 d.C.
Mort 92 ca.
Mort 93 ca.
Affiliation historiador
Author of texid 1631 Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
References (most recent first) Vida tractada a Flavius Joséphe autobiographie (1983)
Tractat a Lesky (1969), Historia de la literatura griega
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-10-26