Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1195
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Josep Perarnau i Espelt
Title Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans
Series Studia, Textus, Subsidia, 3-4
Place / Publisher Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona. Secció de sant Pacià
Date / Location 1982: pp. 227
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Despatx
Source of Data for Works texid 2820 Desconegut, A la verges Maria tuit la lausem homilment, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
texid 1641 Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
texid 2758 Desconegut, De vera creença e vera obediència, escrit 1336-11-20 - 1336-11-28
texid 2236 Desconegut, Doctrina dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 2760 Desconegut, Fragment sobre bondat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1675 Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
texid 1670 Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
texid 1647 Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
texid 1199 Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 1691 Desconegut, Llibre de definicions, escrit 1275 - 1281
texid 1644 Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
texid 2819 Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2237 Desconegut, Resum del dictat dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 2761 Desconegut, Sobre regla de possibilitat, escrit 1294-06
texid 2759 Desconegut, Tractat sobre la concepció, escrit 1415
texid 1848 Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
texid 1646 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
texid 2136 Pseudo-Ramon Llull, Taula en pla de les significacions de les lletres de l'arbre e de les figures posades en aquesta art transmutatòria
texid 1648 Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
texid 2152 Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
texid 1649 Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
texid 1650 Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 1651 Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
texid 1652 Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290
texid 1658 Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
texid 1653 Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
texid 1654 Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
texid 1655 Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
texid 1657 Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295
texid 1661 Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
texid 1662 Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
texid 1710 Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299
texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
texid 1666 Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
texid 1668 Ramon Llull, Dictat de Ramon, escrit 1299
texid 1669 Ramon Llull, Disputació dels cinc savis, escrit 1294-11
texid 1671 Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
texid 1672 Ramon Llull, Flors d'amors i flors d'intel·ligència, escrit 1294
texid 1673 Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
texid 2495 Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
texid 1679 Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11
texid 1680 Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
texid 1678 Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?]
texid 1693 Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
texid 1684 Ramon Llull, Llibre de coneixença de Déu, escrit 1300-10
texid 1685 Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
texid 1687 Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
texid 1683 Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
texid 1694 Ramon Llull, Llibre de l'és de Déu, escrit 1300-09
texid 1695 Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
texid 1696 Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
texid 1697 Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06
texid 1698 Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
texid 1699 Ramon Llull, Llibre de virtuts i de pecats, escrit 1313-01
texid 1700 Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
texid 1659 Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
texid 1701 Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275
texid 1702 Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 1705 Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
texid 1717 Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
texid 1706 Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
texid 1707 Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 1681 Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
texid 1715 Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
texid 1716 Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?]
texid 2644 Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282
texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
texid 1720 Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10
texid 1721 Ramon Llull, Vida coetània (tr. Desconegut), escrit 1311-08 - 1311-09
texid 1703 Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 12291 MS: Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12. München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a), 1391 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2295 MS: Barcelona: Convent dels Caputxins, Còdex d'Andreu de Palma de Mallorca. 1701 - 1800. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1173 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V2-2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2291 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 102-V2-1/3. 1401 - 1500. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1642 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10497. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
manid 1723 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10516. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
manid 1681 MS: München: Bayerische St., Clm. 10529. 1391 - 1410. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1730 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10531. 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290.
manid 1645 MS: München: Bayerische St., Clm. 10538. 1381 - 1400. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 2070 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10548. 1341 - 1360. Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem.
manid 2293 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10589. 1651 - 1700. Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299.
manid 2164 MS: München: Bayerische St., Clm. 10591. 1651 - 1700. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2144 MS: München: Bayerische St., Clm. 10593. 1601 - 1700 [?]. Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1648 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 51. 1406. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 2123 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 53. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1652 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 54. 1401 - 1410. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1690 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 55. Puig de Randa:, 1401-02-01. Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275.
manid 1678 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 56. 1351 - 1400. Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05.
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1729 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 59. 1341 - 1360. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2120 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 63. 1391 - 1410. Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet.
manid 1670 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 64. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1646 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 65. 1391 - 1410. Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2118 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 69. 1601 - 1700. Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07.
manid 2121 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 71. Roma: Joan Milans, 1711-05-04. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2122 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 72. 1711 - 1800. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2165 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10596. 1651 - 1700. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Source of Data for Libraries libid 1104 München: Bayerische St.
Source of Data for References bibid 3025 Probst (1912), “Caractère et origine des ideés du Bienhereux Raymond Lulle (Ramon Lull) [tesi]”,
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-04-04