Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1195
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 70-IV-8 | Antic 102-V2-5 | Antic 103-V2-1 | Antic 104-I-2
Title of volume Ordinaciones mercatorum Regni aragonum que agualz […] solent juramento firmari
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: IV prel. + I + j-xxxviij + 39-58 + I
Collation 1 + 110 2-48 54 68 73/4 84
Size pàgina 253 × 178 mm (f. vij)
caixa 200 × 125 mm
Hand cursiva amb trets de la bastarda
Pictorial elements Rúbriques espai en blanc per als epígrafs (ff. 4-10)
Rúbriques en vermell (ff. 11-16)
Il·lustració escut reial (f. 2)
Other features Justificació: a mina de plom, traçant les dues línies verticals i les dues horitzontals que delimiten els marges
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: quatre perforacions rodones de punxó en els angles de les línies mestres del pautat
Reclams: sense reclams
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat i brutícia per l'ús. Folis en blanc: 30v, 34, 43v-53, 58r-v. Dels quatre pergamins preliminars, el primer és més nou que els altres tres; hi ha una primera portada amb el títol, sense numeració antiga però sí moderna
Binding renaixentista, en pell marró amb gravat en ferro sec amb motius renaixentistes (dracs i grifos) i també llegendes al voltant dels quatre panells en què es disposa la coberta. Cinc bullons en forma de flor i dues tanques metàl·liques. Cantoneres de metall (dues a la part inferior i dues a la superior de cada una de les cobertes). Sis nervis
Previous owners (oldest first) Nicolás Fernández de Córdoba, Duc de Medinaceli 1700 [?] - 1800 [?]
References (most recent first) Facsímil: Llibre del Consulat de Bruges. Fotografies del Ms. olim Conde de Medinaceli, avui Mallorca: Bartolomé March, 70-IV-8 (2000)
Tractat a: Ordinacions dels cònsols de mar de Bruges. Fotografies del Ms. olim Conde de Medinaceli (2000)
Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 268
Location in volume ff. j-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1203
Desconegut. Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges
Language català
Date promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21
Title(s) in witness Aquests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmesos del senyor Rey darago
Incipits & explicits in MS rubr.: [ j] Aço es robricha dels Capitols que començen auant en .xi. cartes daquest libre
índex: Lo primer capitoll parla dela electio dels conçols con los elegexen … [ jv] … Lo xxxiij capitoll parle que tot mercader quj sie ne vendre abruges quj sia Cathala haia ajurar los capitolls seguens
pream.: [ iiij] [A]3quests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmeses del senyor Rey darago quj en lo daual escat [?] die eren en la uila de bruges los quals han ordenat en ber en proffit comu de tots los mercaders en especial per hauer … aquesta ordenaçio ffon ffeta dichmenge xij del me dagost del any de nostre senyor m ccc xxx ffon conffermat a xxi del mes dabal del any m ccc lv
text: [P]3rimerament ordenaren que sien y sobreposats per endrecar [sic] los ffets dels mercaders axi que degen seruir .iiij. messes e que ells per ells mateixs ne degen elegir altres ij quj per aquella matexa raho degen serujr altres
References (most recent first) Fotocòpia del Llibre del consolat dels mercaders catalans de Bruges (1990)
Paz y Melià (1915-22), Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli. Elegidos por su encargo y publicados a sus expensas por A. P. M. I. 1. Serie Histórica 860-1814 - 2. Serie Bibliográfica 433-87
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02