Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1194
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 68 | Antic 21-2-19 | Antic 2-2-19
Title of volume DIES | FOLS [sic] DE LES | MEDICINES ( al teixell)
Copied València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500 (R. Grewe)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 268 (= 4 + 1-259 + 5)
Collation 1-98 108+1 11-208 2110 226 2310 246 2510 266 2710 286 29-328 334; no duen reclam els quaderns 1-2, 4-5, 7, 9, 12-19, 21-33, el duen en posició horitzontal els quaderns 3, 6 i 20
Page Layout 2 columnes (ff. 7-11 amb la taula)
31 línies (f. 15)
Size pàgina 285 × 206 mm (f. 15)
caixa 175 × 101 mm
Hand gòtico-humanística dues mans de mòdul diferent alternen al llarg del còdex
la primera es troba als (ff. 1-11v, 49-72v, 139-148v, 151-156v, 162-167v i 171-182v)
la segona als (ff. 13-48v, 73-138v, 150r-v, 157-161, 168r-v, 182v-258)
Watermark lletra “M” amb creu (al f. 1,) (semblant a Briquet 8352, Florenzia: 1391-96, Savioe: 1404-07, Prague: 1411, Dijon: 1416, Suze: 1421-23 i Briquet 8353, Lyon: 1414-28, Montluel: 1414, Bourg: 1415, Genova: 1421-48, Florenzia: 1442-45;)
carro de dues rodes (al f. 11;)
música trompeta? (als ff. 15-40, molt present a tot el volum, especialment en els folis transcrits per la segona mà,) (semblant a Briquet 15984, Genova: 1464, var. Arles: 1466;)
roda de santa Caterina (al f. 89 i ss.,) (semblant a Briquet 13245, Arc-sur-Tille: 1431, var. Piamonte: 1443 i Briquet 13267, Avignon: 1430, Köln: 1430, Grenoble: 1434)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (als ff. 139-168 (fol. mod.) i a la part de la mà de mòdul més petit)
Il·lustracions als f. 12 i 103 hi ha un zodíac dibuixat, al f. 90 una mà i al f. 100v un cos humà amb els signes del zodíac que regeixen les parts del cos, amb una gran taca de tinta a les vergonyes
Altres: taules (als ff. 100-103)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: amb quatre perforacions rodones als marges
Reclams: hi ha quaderns amb reclam intern: 5, 8, 18, 21, 22, 25-26, 28-29 i 32, alguns reclams estan situats molt a prop del plec i no coincideixen amb el final del quadern
Signatures: sense senyals de signatures de quadern
Condition són en blanc els ff. 6v, 12v, 45v-47, 150v, 170v-171v i 184v. Numeració en xifres romanes, que no es veu a tots els folis, per estar tallada; salta el ccii, repeteix el xlviiii i erra la desena clxxxx per clxxx; per a alguns quaderns romanen dubtes en l'estructura que proposem, en no poder-se comprovar bé la disposició dels folis
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), historiador 1517 (nota de la seva mà)
Barcelona: Convent de santa Caterina (Villanueva)
Associated persons El va veure al convent de Santa Caterina Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Anotacions de al f. 4 preliminar hi ha una taula parcial, de mà posterior, que al catàleg es suggereix sigui la de Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), historiador
References (most recent first) Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 190 , n. 29
Tractat a: Garcia Sempere (2005), “El Llibre dels ocells de caça. Aproximació a un tractat de falconeria del segle XV”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Santanach i Suñol (2003), [Edició del] Llibre de totes maneres de confits 247-57
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 68 de la BUB (2002)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 83-89
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 213
Catalogat a: Mayer (1980), “Manuscrits de biblioteques renaixentistes il·lustres a la Biblioteca Universitària de Barcelona”, Estudis Universitaris Catalans, 24 = Miscel·lània Aramon i Serra, 2 353
Tractat a: Mettmann (1980), “Das älteste portugiesische Kochbuch”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía 398
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:71-6
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. p
Descrit per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:183-94 , n. carta CXXVII
Note el còdex duu anotacions marginals en llatí i català; al verso del darrer foli proves de ploma
Internet http://bipadi.ub.edu/cdm/ref/collection/manuscrits/id/17479 vist 2014-07-17

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1416
Location in volume ff. 1-6 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Si vols que diguen be de tu | No parles mal de nagu | E vulles hoyir en deju | La sancta missa … [ 6] … Jo prech adeu omnjpotent | Quj crea nos denjent | Quell nostro abitament | En peradis sia | Per Jnfjnjta secula seculorum amen Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 92 x 4
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda 144-59
Note manquen les estrofes 1-7 i 16-23 de l'edició d'Olivar. A més, l'estrofa 24 d'aquesta edició apareix en aquest testimoni en posició inicial, seguida de les estrofes 8-15 i 25-107. Tot sembla indicar que manquen tres folis a l'inici de l'obra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 441
Location in volume ff. 7-69v
ff. viij-lxxiiij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls (¿)
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS acc.: [ 7] A3si comensan los libres de madesjnes fetes de djuerses receptes que e tretes del tresor de beutat … E encara de totes maneres de potatges de cuynar
índex: A3si comensa lo libre de les dones quj tracta de bayns … [ 11vb] … Capitol ciiij. per fer complir lo […]
rubr.: [ 13] Llibre que tracta dels Caualls compost per Manuel Dies Maiordom del Rey D. Alfonso de Arago [de mà de Carbonell]
prol.: [E]5n nom de nostro senyor deu Jesuchrist sia com sia molt necessaria cossa a tot caualler … [ 14] … com deu esser fferrat lo cauall
rubr.: [ 14v] Capitol prjmer quj parla com deu esser engendrat lo cauall
text: [L]3o cauall deu esser engendrat … [ 69v] … veguada que auras que fer
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Note al f. 12 hi ha un dibuix dels signes zodiacals
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1323
Location in volume ff. 70-89
ff. lxxv-lxxxxiiij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS prol.: [ 70] [n]4ecessaries que perlem deles mules … la conexensa si es ffilla de somera ho de heugua
tit.: Capitol prjmer quj parla dela bellessa que mula deu auer
text: [p]3rjmerament la bella mula deu esser tal que axa xich cap he sech … [ 89] … Si an les vngles molt fforts souent vntauli les corones ab conna de carnsalada
References (most recent first) Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23-62 , n. pp. 30-49 (ed.)
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 107
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2574
Location in volume ff. 89-102v (fol. mod.)
ff. lxxxxiiij-cviii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2605
Desconegut. Tractat de tot lo cos de la lluna
Language català
Incipits & explicits in MS tit.: [ 89] Capitol .xxx. quj parla de tot lo cos dela luna
text: [p]4us auem parlat de la conexensa dels caualls E de les mules E de lurs malalties e gran part deles cures de aquelles E enquara que auem aperlar dels alcels de cassa e de lurs malalties e gran part de les cures Es nessesari a tot caualler e gentil hom (…) sapia hi entena tot lo cos de la luna … [ 102v] … segons la bona affeccio e voluntat
Associated Texts al manuscrit el text es presenta com un capítol del text anterior: texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Note no queda clar que es tracti d'una obra independent
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 780
Location in volume ff. 103v-108 (fol. mod.)
ff. cviiiv-cxiiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1553
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de l'orde de la Gerra i del Grifó o de l'Assutzena
Language català
Date promulgat 1403-08-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] Aquestes son les Instituts [sic] del illustrjssim prjncep del senyor en fferrando … les quals son seruadores a tots los nobles aportans nobleses de aquella
text: En nom de deu [o]mnjpotent pare e ffill e sant sperjt tres persones e vn assencia lo qual viu e regne beneuentauradament per los jnfflujsos [sic] segles dels segles lo qual en totes cosses ffahedores ell dauem preposar e dels manaments sens nunqua depertir E maior ment aso se pertany a reys e prjnceps … [ 107v] … que aquj eran e encara ab lo jurament dessus dit
auten.: E yo Pere ffrrandi secretarj del dit senyor meu jnffant aquestes coses de ma propia ma he escrjtes
nota: Senyal e benediccio de deu omnipotent pare e ffill e sperit sant dauallant sobre aquesta moujlia so es ornament de coll e sobre sia ells a ornants als qualls a deffensar justicia … [ 108v] … ohiran e ffaran dir aquel dja huna mjssa solempna ab aquella matexa bulla .vj. anys
Associated Persons Persona: Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423] ( (al final es fa esment a una butlla atorgada per))
Note segueixen al text algunes oracions; al f. 107v hi ha quatre línies i una paraula del text esborrades pel mateix copista
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2383
Location in volume ff. 108v-150 (fol. mod.)
ff. cxiiiv-clv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2693
Desconegut. Llibre dels aucels de caça
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 108v] [p]3us auem perlat dels cauals e deles mulles necessari es que perlem dells aucells de cassa … [ 150] … e fferas los ensebonar [e] ffer los as ben nets ho net
References (most recent first) Fradejas Rueda (1991), Inspecció personal
Note el text duu dos pròlegs; al f. 111 comença un “Capitol primer qui parla del esperuer”, al f. 139 començ un altre “Capitol primer per falco costibat de ventrel”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1802
Location in volume ff. 151-170 (fol. mod.)
ff. clvi-clxxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2276
Desconegut. Flos de receptes
Language català
Date traduït 1375 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Libre de les dones qui tracta de banys e escubes e paladors e de la balesa de la cara e d'altres pertides del cos, f. 7
Incipits & explicits in MS prol.: [ 151] E3maginau que a vossaltres molt honorables senyores yo fassa algun serujsi … E puys dela balessas de la cara e daltres pertides del cors segons que trobarets per les reseptes presents
tit.: Capitol primer per fer Bany per lunyar del cors tota flayror de suor e lexen a quelles ben fresques e ben olent
text: prenets fulla de murta e de lor e de romanj e esigol … [ 170] … de carbo de salser E ffer nas los dits pauhets
References (most recent first) Minervini (1991), “Una raccolta di Flos di cosmetica catalana”, Messana. Rassegna di Studi Filologici Linguistici e Storici 139-46
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 266
Location in volume ff. 172-184 (fol. mod.)
ff. clxxxxiiij-clxxxxvj (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1201
Desconegut. Llibre de totes maneres de confits
Language català
Date escrit 1400 - 1410
Title(s) in witness Libre de totes maneres de confits
Incipits & explicits in MS prol.: [ 172] A4si comensa lo quart libre de totes maneres de confits qujs puguen fer de mell E de sucre … [ 172v] … E a fer los axerobs per los capitols o resebtes Presents
tit.: Capitol prjmer per fer confagir ponsemps
text: [p]4endreu los ponsemps he troseiar los heu … [ 184] … en vna holla de terra ho altre vexel he estogell
References (most recent first) Faraudo de Saint-Germain (1946), “Libre de totes maneres de confits. Un tratado manual cuatrocentista de arte de dulcería”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 97-134, 105-121 (edició)
Note al f. 171v -originàriament en blanc- una mà posterior ha transcrit l'incipit del pròleg de l'obra: “Assi Comensa lo Cuart livre de totes maneres de conffits (…) que hom deu ssaber e ffer entendre”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 267
Location in volume ff. 185-258v (fol. mod.)
ff. clxxxxvij-cclxxjv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2528
Desconegut. Llibre de totes maneres de potatges de menjar
Language català
Title(s) in witness Libre de totes maneres de potatges de menjar, 185
Incipits & explicits in MS prol.: [ 185] [a]3si comensa lo libre de totes maneres de pottatges de manjar quis puxen fer de tota manera de volatarias E de carn de pell E de peix … [ 185v] … E pertal com es ffeta mensio en lo dit libre apellat De sensouj de djuerses maneres de pottatges segons que trobarets per los capitols presents
tit.: Capitol prjmer con se deuen adobar pahons e faysans
text: [p]3ahons e faysans se adoben en aquesta manera … [ 258v] … E tot aso picaras e pesarho as per sadas
Associated MSS/editions manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Grewe (1979), Libre de sent Soví (receptari de cuina) , n. (ed. aquest ms.)
Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 198
Faraudo de Saint-Germain (1951-52), “El Libre de sent Sovi. Recetario de cocina catalana medieval”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15-35
Puiggarí (1893), “Notes istoriques de culinaria catalana”, L'Avenç (2a. època)
Note és la mateixa obra que copia el Ms. de València, però en una versió més extensa. Consta d'un pròleg i 220 capítols numerats
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 4086
Location in volume f. 258v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4838
Desconegut. Recepta per fer pòlvora de duc
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 258v] Mes poluora de duch
text: Qualna [?] manera siuolras fer poluora de duch penras … e tot passat per sedas e ben mesclat
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 4087
Location in volume f. 259
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4839
Desconegut. Recepta per fer vi d'Hipocràs
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259] Capitol ccxxij siuols fer vi vipocras [sic]
text: Si vols fer vi pocras … ay poras metre mes sucre
Note al verso del darrer foli hi ha un ensalm
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-17