Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1191
Name Joan I, Rei de Catalunya-Aragó [1387 - 1396]
Joan, el Descurat
Joan, el Caçador
Joan, l'Aimador de la Gentilesa
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1387 - 1396
Comte de Barcelona
Milestones Naixement Perpignan 1350-12-27 (Wikidata)
Mort Foixà 1396-05-19 (Wikidata)
Associated Persons fill de/d': Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
marit de/d': Violant de Bar, Reina de Catalunya-Aragó [1387 - 1396]
marit de/d': Mata d' Armanyac, fe catòlica romana (1373 - 1378)
*secretari: Bernat Metge, notari (1373 - 1378)
*vicecanceller: Domènec Mascó (Misser), Ambaixador a Barcelona
*amant de/d': Carrosa de Vilaragut (Naixement València?)
patró de/d': Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
patró de/d': Guillem de Copons, traductor
amic de/d': Lluís d' Averçó, jurista (1350 ca. - 1415 ad quem)
pare de/d': Violant d' Aragó, Reina de Napoli [1400 - 1417]
fill de/d': Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó [1349 - 1375]
altre: Ramon de Vilanova, tresorer reial
alumne de/d': Jaume Domènec (Fra), OP
*servidor: Ramon de Perellós, 1r. Vescomte de Perellós [1390]
patró de/d': Antoni Canals, OP
*privat: Hug Anglesola II, noble
altre: Joan de Montsó (Fra), OP
*conseller: Bernat Margarit III, cortesà
*servidor: Galceran Marquet, militar
*camarlenc: Aznar Pardo de la Casta (Mossèn), Cavaller
*servidor: Olf de Pròixida i de Cervelló, Baró de Lluxent
*conseller: Pere IV de Queralt i de Pinós (Mossèn), 6è. Senyor de la Baronia de Queralt
*conseller: Berenguer March (Fra), Sagristà a València [1309 - 1334]
patró de/d': Guillem Nicolau, Rector de Maella
*majordom: Antoni de Vilaragut, noble
pacient de/d': Antoni Ricard, metge
*camarlenc: Francesc de Pau, conseller reial
*conseller: Francesc de Pau, conseller reial
servidor de/d': Ramon de Soler, Cavaller (1384)
*tresorer: Ramon de Vilanova, tresorer reial
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 1602 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València del rei en Jaume, promulgat 1201 - 1500
texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
texid 10595 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de corts, celebració 1373 - 1374
texid 10594 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals, promulgat 1374
texid 10811 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10
texid 3558 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols entre el rei i la universitat del Regne de Mallorca, promulgat 1390
texid 4589 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1396 ad quem
texid 10911 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per esquivar els fraus en la venda dels draps de llana, promulgat 1392-12-18
texid 10924 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre l'abreviació dels plets, promulgat 1392-12-18
texid 10910 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la remissió de les penes, promulgat 1392-07-18
texid 10044 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitulació entre Mallorca i València sobre el forment, promulgat 1374-06-20
texid 2404 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Carta d'amor tramesa a una gentil dona, escrit 1396 ad quem
texid 10963 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Certes ordinacions relatives al regne de Mallorca, promulgat 1392
texid 4898 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com algú no es pot alegrar de guiatge d'armada sino de crims que hage comeses ans que la taula de acordar sia posada, promulgat 1369-07-04
texid 4899 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com l'algutzir de la mar pot posar pena a totes persones abtes a lavorar en galees e com pot pendre fugitius e fer penyores, promulgat 1390-09-03
texid 1157 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Joan donà a en Galceran Marquet jurisdicció alta e baixa en una de dues galees, promulgat 1390-01-15
texid 4928 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Johan proveí e ordonà que la jurisdicció de l'almirall de capità e de veus portants d'aquells sia observada, promulgat 1394
texid 10045 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Concòrdia amb el jurats de Mallorca sobre els drets que han de pagar les naus que van a Alexandria, promulgat 1380-06-10
texid 3043 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca, confirmat 1389 [?] - 1396 ad quem
texid 11239 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Continuació de les ordinacions del rei Pere III sobre el regiment de la cort, promulgat 1384
texid 1625 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Barcelona (1390), promulgat 1390-03-14
texid 10588 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Montsó, promulgat 1393
texid 1626 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01
texid 1627 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, De l'armada, promulgat 1369-07-04
texid 4588 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició contra Nicolau Eimerich, promulgat 1396 ad quem
texid 3557 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre l'encunyació de moneda, promulgat 1390
texid 5336 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, En què forma la collita del bovatge se deu pagar e levar, promulgat 1387 - 1396
texid 5335 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Forma de citació criminal, promulgat 1387 - 1396
texid 5341 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Nova forma sacramental, promulgat 1396 ad quem
texid 4936 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació de l'Infant Joan sobre aquells que se acordaran, promulgat 1391-05-14 [?]
texid 5067 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre alscunes morts, nafres o ferides, promulgat 1369-07-11
texid 4048 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei
texid 2258 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes a Port Fangós sobre lo exercici que ha a fer oficials de galeres en la mar, promulgat 1393-09-28
texid 11327 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre les armades navals, promulgat 1361 - 1393
texid 4162 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica que feu en la cort, estant Duc, sobre la prioritat dels oficis de sa casa, promulgat 1384
texid 5543 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica que feu sobre la prioritat dels oficis de sa casa, promulgat 1438-08-29
texid 2978 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre la Immaculada Concepció (tr. Reverents Mestres de la Seu de València), promulgat 1394
texid 5176 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis atorgats a la ciutat de Barcelona, promulgat 1393-07-22
texid 10046 Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis sobre causes civils i criminals, promulgat 1395-11-08
texid 1398 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
texid 11374 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Tabula privilegiorum et provisionum civitatis Barchinonae, compilat 1400 ca.
Other Associations with Works texid 2704 Carrosa de Vilaragut, Carta d'amor, escrit 1396 ad quem
texid 1631 Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q358374
Tractat a Riera i Sans (1987), “El dalfinat de Girona (1387-1388)”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q358374 vist 2023-11-08
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-16