Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1190
Name Martí I l'Humà, Rei de Catalunya-Aragó [1395 - 1410]
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1395 - 1410
Rei de Mallorca 1409 - 1410
Milestones Naixement Perpignan 1356-07-29
Mort Barcelona 1410-05-31
Associated Persons *canceller: Domènec Mascó (Misser), Ambaixador a Barcelona
patró de/d': Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
*secretari: Guillem Ponç, funcionari reial
patró de/d': Guillem de Copons, traductor
fill de/d': Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
marit de/d': Maria de Luna, Reina de Catalunya-Aragó (1372)
marit de/d': Margarida de Prades, Reina de Catalunya-Aragó
fill de/d': Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó [1349 - 1375]
*tresorer: Ramon de Vilanova, tresorer reial
*camarlenc: Galceran de Sentmenat, camarlenc de/d' Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
*conseller: Felip de Malla, clergue secular
patró de/d': Antoni Canals, OP
*escrivà: Andreu Febrer i Callís, poeta (1375 ca. - 1444?)
altre: Joan de Montsó (Fra), OP
*servidor: Galceran Marquet, militar
pare de/d': Martí el Jove, Rei de Sicilia [1390 - 1409]
*servidor: Guillem de Masdovelles, poeta
*camarlenc: Olf de Pròixida i de Cervelló, Baró de Lluxent
*camarlenc: Pere IV de Queralt i de Pinós (Mossèn), 6è. Senyor de la Baronia de Queralt
*secretari: Dídac Garcia, arxiver (1408 - 1440-12)
*secretari: Ramon de Cumbis, notari
Affiliation rei 1356-07-29 - 1410-05-31
fe catòlica romana
Author of texid 9996 Berenguer Arnau de Cervelló… Lletres de batalla i respostes, escrit 1402
texid 1602 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València del rei en Jaume, promulgat 1201 - 1500
texid 1599 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446
texid 3811 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de les Corts de Saragossa, promulgat 1398
texid 11155 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols, furs i disposicions reials sobre el joc, promulgat 1410 ad quem
texid 10913 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el guiatge, promulgat 1409-03-23
texid 3472 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els fets fiscals relatius a l'ofici de la governació, promulgat 1409 [?] - 1410 [?]
texid 10914 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la cadena de Porto Pi, promulgat 1409-04-22
texid 10912 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre privilegis dels habitadors del regne de Mallorca, promulgat 1401-01-10
texid 4930 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Martí mana a l'almirall e als altres oficials que no embarguen a G. Guardiola algutzir en percepció e rebiment del dret a ell pertanyent en armades de la mar, promulgat 1397-08-28
texid 4929 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Martí mana a tots scrivans e administradors de armades que cullen complidament tot dret pertanyent a G. de Guardiola algutzir en les armades, promulgat 1397-07-17
texid 1822 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitució de 1398 sobre el procés de pau i treva, promulgat 1398
texid 1746 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
texid 4770 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407
texid 4711 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403
texid 10456 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Convocació feta a Perpinyà, pronunciat 1406-01-26
texid 5182 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, De restitució dels menors, promulgat 1395 - 1410
texid 4933 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Declaració feta que nengun patró ne armador no hage conèxer dels acordats sinó durant lo viatge, promulgat 1397 ca.
texid 5454 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Fur sobre les apelacions dels consols, promulgat 1403
texid 1747 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24
texid 1748 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
texid 10581 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de València, promulgat 1408
texid 11157 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs sobre els jugadors, promulgat 1395 a quo - 1410 ad quem
texid 10598 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació
texid 2612 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació, promulgat 1398-06-27
texid 5545 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem
texid 5544 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28
texid 4774 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem
texid 4942 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Barcelona, celebració 1396
texid 4943 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Barcelona, celebració 1396 - 1397
texid 4946 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Montblanc, Barcelona i Tortosa, celebració 1410 - 1412
texid 4944 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Tortosa i Barcelona, celebració 1400 - 1401
texid 2606 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pràctica de València en fets de paraula, promulgat 1407-02-31
texid 3962 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes, promulgat 1398-06-27
texid 5087 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó… Privilegis i capítols del col·legi de la Mercaderia de Mallorca, promulgat 1409
texid 3990 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis i franqueses de Mallorca, promulgat 1404-02-16
texid 2214 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició a les Corts de Saragossa, promulgat 1398
texid 1398 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
texid 11374 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Tabula privilegiorum et provisionum civitatis Barchinonae, compilat 1400 ca.
Other Associations with Works texid 1428 Antoni Canals, Scala de contemplació, escrit 1398-07 a quo - 1401 ad quem
texid 10002 Berenguer de Vilaregut, Suplicacions al rei en Martí, escrit 1407
texid 11224 Bernardus Claravallensis, Sermons del Càntic dels càntics (tr. Joan de Montsó), traduït 1392 - 1396
texid 2969 Felip de Malla, Sermó “Hora est iam nos de somno surgere”, pronunciat 1409
texid 2966 Felip de Malla, Sermó “Omne regnum in se”, pronunciat 1410
texid 10972 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Cobles dictades de un cavaller qui, despagat de son / Rey e senyor, enujosament se'n desexia e·l reptava, escrit 1404-05
texid 1773 Joan de Montsó, Lletra al duc de Montblanc (infant Martí), escrit 1392 - 1395
texid 10003 Pero Pardo de la Casta, Cavaller, Carta al rei en Martí, escrit 1407
Owner of manid 1395 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 150. Franciscus Rubei [?], 1391 - 1400. Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem.
manid 1435 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 255. Barcelona[?]:, 1401 - 1425 ca. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1586 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1078 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 74. València[?]:, 1429 d. - 1440 [?]. Desconegut, Capítols de la Confraria de Santa Maria de Betlem de València, escrit 1404-04-25.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 2193 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 17. València[?]: Ramon de Cumbis, 1407-08-30. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2194 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 16. 1403 a quo. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2195 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q332681
Tractat a Miret i Sans (1910), “Llibres y joyes del Rey Martí no inventariats en 1410 per la Reyna Margarida”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Tractat a Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q332681 vist 2023-09-15
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-09-15