Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1189
Name Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
Pere de Catalunya III, el Cerimoniós
Pere de València II
Pere de Catalunya III, el del Punyalet
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1336 - 1387
Rei de Mallorca 1343 - 1387
Milestones Naixement Balaguer 1319-10-05
Lloc vinculat Barcelona
Lloc vinculat Saragossa 1336 Coronació
Mort Barcelona 1387-01-05
Associated Persons marit de/d': Maria de Navarra, Reina d'Catalunya-Aragó [1338 - 1347] (1338 - 1347)
marit de/d': Elionor de Portugal, Reina de Catalunya-Aragó [1347 - 1348] (1347 - 1348)
marit de/d': Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó [1349 - 1375] (1349 - 1375)
marit de/d': Sibil·la de Fortià, Reina de Catalunya-Aragó [1377 - 1387] (1377)
pare de/d': Martí I l'Humà, Rei de Catalunya-Aragó [1395 - 1410]
pare de/d': Joan I, Rei de Catalunya-Aragó [1387 - 1396]
pare de/d': Elionor d' Aragó, Reina de Castella-Lleó [1375 - 1382]
pare de/d': Constança d' Aragó, Reina de Sicilia [1361]
fill de/d': Alfons de Catalunya III el Benigne, Rei de Catalunya-Aragó [1327 - 1336]
fill de/d': Teresa d' Entença (Naixement 1300)
germà de/d': Constança d' Aragó i d'Entença, Reina de Mallorca
nebot de/d': Pere d' Aragó i d'Anjou (Infant), 4t. Comte de Ribagorça [1322 - 1341]
pacient de/d': Bartomeu de Tresbéns, metge
*secretari: Mateu Adrià, notari
*servidor: Bernat Desclot, copista
*conseller: Andreu de Fenollet i de Saportella, 3r. Vescomte d'Illa-Canet [1353]
patró de/d': Dalmau Planas, astròleg
patró de/d': Jacob Corsimo, astròleg
patró de/d': Pere Gilbert, astròleg
enemic de/d': Jaume IV el Pretendent, Infant de Mallorca
altre: Ramon de Vilanova, tresorer reial
patró de/d': Jaume Domènec (Fra), OP
*conseller: Juan Fernández de Heredia, Jerusalem
patró de/d': Pere de Fenollet i de Canet, 2n. Vescomte d'Illa
*conseller: Hug Anglesola II, noble
*majordom: Hug Anglesola II, noble
*majordom: Bernat de So i de Vilaragut, Vescomte d'Evol [1335]
alumne de/d': Pero Lopes de Luna i Ximenes de Urrea, Arquebisbe de Saragossa [1318 - 1348]
*ambaixador: Bernat Oliver (Fra), Bisbe d'Osca [1345 - 1346]
*camarlenc: Aznar Pardo de la Casta (Mossèn), Cavaller
*servidor: Aznar Pardo de la Casta (Mossèn), Cavaller
*servidor: Guillem Ponç, funcionari reial
*conseller: Arnau Joan, jurista
altre: Arnau de Montrodon, Bisbe de Girona [1335 ca. - 1348]
patró de/d': Antoni de Ginebreda (Fra), Bisbe d'Athina [1390 - 1392-09-22 [?]]
pacient de/d': Joan Jacme (Mestre), metge
cosí de/d': Jaume d' Aragó, Bisbe de Tortosa [1362 - 1369]
*servidor: Hug de Cardona, 10è. Vescomte de Cardona [1334 - 1375]
*secretari: Bernat de Bonastre, notari
*secretari: Jacobi Conesa, notari
*secretari: Gerard de Palou, secretari reial
cosí de/d': Jaume d' Aragó (Floruit 1460 [?])
*escrivà: Ferrer Saiol, Ciutadà Barcelona (1349)
*servidor: Ramon de Vilanova, tresorer reial
*servidor: Bernat Desclot, copista (1276)
Affiliation rei 1319-10-05 - 1387-01-05
fe catòlica romana
Author of texid 2616 Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó… Furs, promulgat 1387 a quo
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 3052 Jaume I, Comte de Barcelona… Franqueses i privilegis dels cavallers, promulgat 1244 [?] - 1420 ad quem
texid 1602 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València del rei en Jaume, promulgat 1201 - 1500
texid 1599 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446
texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
texid 2615 Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Furs de València, promulgat 1283
texid 5239 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Aclaracions sobre determinats impostos, promulgat 1387
texid 1035 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Acord de ballesters, mariners i servicials, promulgat 1340-12-10
texid 3486 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Addicions i declaracions sobre les ordinacions de tots los oficials de la cort
texid 4153 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Avinença feta entre lo senyor Rei i la ciutat de Barcelona sobre les naus absoltes, escrit 1373-01-29
texid 4876 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Breu crònica del rei en Pere el Cerimoniós, compilat 1387 a quo
texid 10863 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol sobre el càstig dels crims, promulgat 1343 [?] - 1387 [?]
texid 4582 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol sobre l'aigua de la sèquia, promulgat 1377
texid 10861 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?]
texid 5145 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort, promulgat 1336 - 1387
texid 5309 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, ordinació de missatgers, de plets, de procuradors, de metges, de posseïdors, de possessions i de les taxes dels escrivans, promulgat 1359-09-05
texid 2925 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
texid 3058 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins, promulgat 1380
texid 10954 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el consolat de mar de Mallorca, promulgat 1379-02-22
texid 10920 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la vida i honestedat dels clergues, promulgat 1325-05-20
texid 10850 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre sentències i clams sobre penes i crims, promulgat 1366-11-16
texid 3056 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capitula in curia Montissoni super concordia scilitet si barones, milites et homines de paratico et etiam personis ecclesiasticis regnorum Aragonum, Vaalentiae et Principatus Cathaloniae teneantur solvere in impositionibus impositis, promulgat 1363-03-04
texid 10862 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Carta sobre les aigües de la sèquia, promulgat 1375 ca.
texid 5342 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Com s'ha d'actuar quan hi ha sentència promulgada sobre béns, promulgat 1336 ad quem
texid 5338 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Com s'ha d'actuar quan hi ha veu de crida contra algú, promulgat 1336 ad quem
texid 4766 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Comissió sobre els batles de fora, promulgat 1357-02-21
texid 2365 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de franquesa, promulgat 1373-12-16
texid 1095 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, actes i capítols de Cort (Vilafranca del Penedès - Barcelona), celebració 1367
texid 4814 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
texid 4815 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
texid 1823 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384
texid 4813 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1365
texid 3991 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
texid 4809 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera), promulgat 1358 - 1359
texid 1824 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem
texid 4920 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort de Barcelona, celebrades a Cervera, promulgat 1340
texid 4921 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort de Barcelona, promulgat 1347
texid 4818 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1375
texid 4804 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
texid 3057 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
texid 4807 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Perpinyà), promulgat 1350 - 1351
texid 4808 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Perpinyà), promulgat 1356
texid 4810 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Regne de València), celebració 1362
texid 4806 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
texid 4817 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tarragona - Montblanc - Tortosa), celebració 1370 - 1371
texid 4811 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa - Barcelona - Lleida), celebració 1364 - 1365
texid 4812 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa), celebració 1365
texid 2525 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342
texid 1821 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1348
texid 4805 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1358
texid 1099 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1373 - 1374
texid 4816 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Corts, celebració 1378-04-03
texid 11153 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de València de 1371, celebració 1371-04-26 - 1371-05-19
texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
texid 1117 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, De les naus armades, galees i sageties, promulgat 1336 - 1387
texid 3635 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Déus te guart de paret fesa, escrit 1387 a quo
texid 5463 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició de corts sobre remissió de les penes, promulgat 1387 ad quem
texid 4743 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició relativa al regne de Mallorca, promulgat 1387 ad quem
texid 5465 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre el càstic que correspon a morts o ferides fetes per estrangers, promulgat 1387 ad quem
texid 3556 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre l'acompliment de les franqueses, promulgat 1343 a quo [?]
texid 3559 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre una qüestió entre els cavallers, els homes de paratge i els jurats del regne de Mallorca, promulgat 1370
texid 5582 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, E qui no us rosegarà, escrit 1387 ad quem
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 2549 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Forma del reptament de l'infant en Pere, escrit 1350 [?] - 1387 ad quem
texid 10580 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1342-01
texid 10578 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1346
texid 2619 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348
texid 2620 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358
texid 2621 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362
texid 10579 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1365
texid 2622 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371
texid 1826 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
texid 5177 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge de les vitualles, promulgat 1387 ad quem
texid 1827 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Lleis i tractat sobre la cavalleria, promulgat 1336 - 1387 ad quem
texid 10818 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 3625 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades, promulgat 1387 ad quem
texid 5193 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenança sobre el salari dels veguers, promulgat 1366 ? - 1387 a quo
texid 3743 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar, promulgat 1353
texid 2227 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
texid 5194 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació contra el joc, promulgat 1387 a quo
texid 4897 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació del bescuit que la cort dóna a la xurma de les galees, promulgat 1361 ca. - 1387 a quo
texid 3536 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació perquè el governador consulti el rei sobre punt de dret o els casos pertanyents a dret, promulgat 1380 ca.
texid 5340 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica, promulgat 1387 ad quem
texid 4729 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació reial sobre la creació de l'ofici de vicari de fora, promulgat 1343 - 1387
texid 10971 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre aldarulls, bregues i armes a la ciutat de Barcelona, promulgat 1336 [?] - 1387 [?]
texid 10970 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre assumptes relatius a Vilafranca, promulgat 1384 [?]
texid 4744 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre els drets i privilegis dels batlles de fora, promulgat 1358-02-21
texid 4786 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre l'ofici de conestable, promulgat 1387 a quo
texid 5484 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre l'ofici de l'atgutzir, promulgat 1387 a quo
texid 3579 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre la remissió, composició e guiatge de crims e malfactors, promulgat 1416 - 1425
texid 11163 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre usos navals, promulgat 1354-03-28
texid 1829 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03
texid 5549 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions dels reis d'Aragó: addicions del rei en Pere, promulgat 1387 ad quem
texid 1398 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
texid 2438 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
texid 4159 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions, promulgat 1336 - 1387
texid 1237 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions, promulgat 1366
texid 10908 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre els salaris dels escrivans, promulgat 1381-04-28
texid 4926 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Barcelona, celebració 1366
texid 4927 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Barcelona, celebració 1367
texid 4924 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Lleida, promulgat 1357
texid 4922 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament de Vilafranca, promulgat 1353
texid 4923 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Parlament fet a Barcelona, promulgat 1355
texid 5339 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Per combatre el frau en aquells que s'alegren del guiatge promulgat per anar a Sardenya, promulgat 1369-07-19
texid 1830 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica, promulgat 1381-08-23
texid 5196 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els coronats, promulgat 1377 ad quem
texid 10586 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de les vitualles, promulgat 1337
texid 1325 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'elecció de consellers, promulgat 1355 [?]
texid 1040 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre la prohibició de la moneda, promulgat 1369-08-02
texid 2985 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis de Barcelona, promulgat 1359
texid 10452 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició, escrit 1387 a.
texid 10453 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició feta en les Corts de Montsó, pronunciat 1363-02-11
texid 10455 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició feta en les Corts de Montsó, pronunciat 1383-06-12
texid 10454 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició feta en les Corts generals de Tarragona, pronunciat 1370-02-25
texid 4592 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió i privilegi sobre els ciutadans, promulgat 1366-07-28
texid 3357 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió reial perquè el governador i no altre doni licència de les coses vedades, promulgat 1375-12-10
texid 4712 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre els alongaments, guiatges i asseguraments, promulgat 1374-11-03
texid 11273 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre les obligacions dels oficials del senyor rei promulgada a petició del síndics de Puigcerdà, promulgat 1358-04-18
texid 1272 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Quin consolat es deu pagar en Sardenya, promulgat 1340-11-21 ?
texid 11374 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Tabula privilegiorum et provisionum civitatis Barchinonae, compilat 1400 ca.
texid 1833 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, promulgat 1340-11-22
texid 4514 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
Other Associations with Works texid 10893 Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el que han de pagar els cavallers, homes de paratge i altres que tenen privilegis, promulgat 1290-10-04
texid 1106 Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo
texid 4952 Desconegut, Ordinació de les batalles en camp clos, escrit 1387 ad quem
texid 1467 Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
texid 2333 Ibn Wafid, Compendi d'agricultura (tr. Desconegut), traduït 1370 ca.
Patron or publisher of manid 1606 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1734. Barcelona: Joan de Barbastre, per a Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?], 1380. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
manid 1285 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs Casa Reial, 8. Ciutat de Mallorca: Bernat Blanquer, per a Jaume III, Rei de Mallorca, 1339 - 1340. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1697 MS: València: Universitària, Ms. sense signatura. Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q336823
Tractat a Gimeno Blay (2006), Escribir, leer y reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387)
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:462-4
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q336823 vist 2023-09-15
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-17