Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1189
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call number 4 | Antic 21-3-5 | Antic Xn-4-34 | Antic Xn-7-14
Copied 1455-09-08 - 1455-12-20

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 141 (= x + 1-[131]) (foliació a ploma, xifres aràbigues)
Collation a8 b-h16 i3
Page Layout 20, primera línia escrita línies (f. 2)
Size pàgina 215 × 145 mm
caixa 127 × 85 mm
caixa 129 × 86 mm
Hand cursiva
Watermark balança (semblant a Briquet 2401, Venezia: 1437 i variants idèntiques; Catania: 1438, Vicenza; 1440, Udina: 1447-1448)
Pictorial elements Caplletra caplletra bipartida amb fina decoració afiligranada (f. 1)
Caplletres: dues inicials en vermell (f. 1)
Caplletres: espais en blanc per a caplletres assenyalades amb lletretes de guia (a la resta del volum)
Tocs de color tocs en algunes lletres (ff. 1-17)
Altres: primera línia en gòtica fracta de cos més gran
Other features Justificació: a punta de plom que deixa restes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sis perforacions rodones als marges exteriors
Reclams: verticals sobre la línia marginal de la pauta interna
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques
Condition els deu folis preliminars són en blanc
Binding pell de l'època, cuir sobre fusta, amb restes de tanques i restes dels cinc bollons de metall de protecció (2 al davant i 3 als darrera). Restaurada modernament
Previous owners (oldest first) Joan Pons (Doctor) (f. 130, aquest nom substitueix al que originalment hi havia al colofó)
Lluís Pons d'Icart (a la guarda de pergamí enganxada a la coberta posterior es llegeix: “Ludovici pontius ab ycardo me posiedet”)
Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] Ms. 542 (segons Mayer (p. 191), Pons d'Icart el deixà a la seva mort a Antoni Agustín, o possiblement li fou cedit per algun dels hereus)
References (most recent first) Tractat a: Mayer (1998), “La fortuna dels Catalanorum prisco sermone libri de la biblioteca d'Antoni Agustín”, Faventia
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 178-9
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 200
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:5-6
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 160-2
Note al f. 130 es llegeix el nom de Joan Pons, substituint el que originalment hi havia al colofó; segons una nota manuscrita inclosa dins la caixa on es conserva el manuscrit “En el folio 130 líneas ante penúltima y penúltima debajo de las palabras Johan Pons doctor no, parece que se ven con los Rayos Ultra Violetas las letras J. Fferrando, pero sobra un punto que hay sobre la P de Pons”. Al catàleg consta una data de finalització errònia, on diu “a .xx de setembre” cal llegir “a .xx. de desembre”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 259
Location in volume ff. 1-130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1194
Desconegut. Llibre de coneixences d'espècies i de drogues
Language català
Date escrit 1455-09-08 - 1455-09-22
Title(s) in witness Libre de conexences de spicies e de drogues e de auissaments de pessos canes e massures de diuerses terres
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] E5N nom de deu he de madona santa maria sia començat lo present libre de conexenses de spicies e de drogues e de auissaments de pessos canes emassures de diuerses terres ha .viij. de setembre del any .M.CCC.L.V
text: E2 per co com en lart de la mercaderia entre les altres arts mesculines es la millor e pus profitossa… … [ 130] … Primo per les de letouarj
colofó: Quj scripsit ascribat semper cum domjno viuat. Ffinjto libro sit laus gloria Christo Amen. Aquest libre es de mj Johan Pons doctor (no es) [correcció d'una altra mà] scrit de la mja ma propia acabat a xx de desembre any 1455
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Gual Camarena (1964), “Un manual catalán de mercadería (1455)”, Anuario de Estudios Medievales 431-50
Note al f. 10v “Est llib es preciòs per la antiguitat que te, y per las noticias de monedas antiguas. Fou escrit lo any 1455 com consta al fi”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-20