Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1188
Name Jaume I el Conqueridor, Comte de Barcelona
Sex H
Title Comte de Barcelona
Rei d'Aragó 1213 - 1276
Rei de València 1239 - 1276
Rei de Mallorca 1229 - 1276
Senyor de Montpellier
Milestones Naixement Montpellier 1208
Mort València 1276
Associated Persons marit de/d': Elionor de Castella i d'Anglaterra, Reina de Catalunya-Aragó [1221 - 1229] (1221 - 1229)
marit de/d': Violant d' Hongria, Reina de Catalunya-Aragó [1235] (1235 - 1251)
pare de/d': Isabel, Reina de France
pare de/d': Ferran Sánchez, fill de/d' Jaume I, Comte de Barcelona
pare de/d': Jaume II, Rei de Mallorca [1276 - 1311]
pare de/d': Sanç, fill de/d' Jaume I, Comte de Barcelona
pare de/d': Ferran (Mort 1251)
pare de/d': Pere d'Aragó III el Gran, Rei de Catalunya-Aragó [1276 - 1285]
pare de/d': Pere Fernández, fill de/d' Jaume I, Comte de Barcelona
fill de/d': Maria de Montpeller, Reina de Catalunya-Aragó
fill de/d': Pere d'Aragó I el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1196 - 1213]
amic de/d': Pere Albert, jurista
*ambaixador: Ponç de Gualba, Bisbe de Barcelona [1303 - 1334]
*canceller: Andreu d' Albalat, Bisbe de València [1248 - 1276]
*confessor: Andreu d' Albalat, Bisbe de València [1248 - 1276]
sogre de/d': Alfons X el Savi, Rei de Castella-Lleó [1252 - 1284]
pare de/d': Violant d' Aragó i d'Hondria, Reina de Castella [1252 - 1284]
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 2026 Desconegut… Forma de jurar els jueus contra els cristians, promulgat 1232
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 1119 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27
texid 1597 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de Tarragona, promulgat 1234-04-16
texid 4909 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, actes i capítols de cort (tr. Desconegut), promulgat 1225
texid 2750 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1251
texid 1596 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
texid 4908 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort de Lleida, promulgat 1214
texid 2402 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort de Vilafranca i Barcelona, promulgat 1218
texid 2073 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Girona) (tr. Desconegut), celebració 1240 - 1241
texid 4791 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1242
texid 4799 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), celebració 1257
texid 4800 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (regne de València), celebració 1261
texid 1025 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (regne de València), celebració 1271
texid 4755 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de Cort (Tarragona), celebració 1235
texid 1539 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de Cort (Tarragona), celebració 1239
texid 1598 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Tarragona), celebració 1260
texid 11200 Jaume I, Comte de Barcelona, Declaració de l'Infant en Pere com a hereu del regne, promulgat 1262-11-07
texid 2853 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247
texid 10915 Jaume I, Comte de Barcelona, Franquesa: qui cometi un enorme crim serà bandejat, promulgat 1269-07-23
texid 3052 Jaume I, Comte de Barcelona… Franqueses i privilegis dels cavallers, promulgat 1244 [?] - 1420 ad quem
texid 2645 Jaume I, Comte de Barcelona, Furs d'Osca, promulgat 1247
texid 1601 Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
texid 1602 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València del rei en Jaume, promulgat 1201 - 1500
texid 1600 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488
texid 1599 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446
texid 11147 Jaume I, Comte de Barcelona, Furs sobre els crims, compilat 1276 ad quem
texid 1604 Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem
texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
texid 2929 Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230
texid 5235 Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegi sobre la leuda, promulgat 1232-04-12
texid 2610 Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis d'Oriola, promulgat 1383-10-31
texid 1603 Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21
texid 3033 Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1249-07-07
texid 10593 Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1276 ad quem
texid 1611 Jaume I, Comte de Barcelona… Sentència donada sobre els delmes i primícies del regne de València, promulgat
texid 5191 Jaume I, Comte de Barcelona, Sobre l'ofici del veguer de Mallorca, promulgat 1231-07-22
texid 1958 Jaume I, Comte de Barcelona, Sobre les taxacions de les escriptures de les corts, promulgat 1332
texid 4913 Jaume I, Comte de Barcelona, Usatge sobre la forma de dejament (tr. Desconegut), promulgat 1228 [?]
texid 2615 Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Furs de València, promulgat 1283
References (most recent first) Tractat a Tourtoulon (1873-74), Don Jaime I el Conquistador, Rey de Aragon, Conde de Barcelona, Señor de Montpeller, segun las Crónicas y documentos inéditos
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 8:732-733
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-14