Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1186
Authors Desconegut
Titles Llibre d'exemples dels Sants Pares
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts segons el catàleg de Sant Cugat el pròleg és traducció literal del pròleg del llibre III de texid 3691 Rufinus Aquileia, Vitae Patrum. Verba seniorum
References (most recent first) Ed. del original: Migne (1844-65), Patrologiae cursus completus, seu Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad etatem Inocentii (anno 1216) pro latinis, et ad Concilii Florentini tempora (1439) pro graecis floruerunt 73:741
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 250
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 59 (BITECA manid 1181)
Copied 1381 - 1450 (Batlle)
Location in witness ff. 1-95v
Title(s) Desconegut, Llibre d'exemples dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
lo libre dels Sants Pares
Incipit & Explicits prol.: [ 1] N9O es negun dupte lo mon esser sostengut per merits dels pares … Mas encare pertal que ells ne sien loats los quals uerament deus a glorificats els a axelcats en lo seu regne. Mas encare per tal que a aquels qui uendrien apres ells fos donade doctrina de ueritat e eximpli de salut
text: E3stant sent Er\s/eni en Roma en la cort del Emperador … [ 95v] … de cor nex poceyment de perfeccio de caritat apostolical ço es amor de deu la qual cosa es sobra tots los bens
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen. Qui scripcit scribat semper cum domino uiuat. Amen
References Editat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 58-64 , n. ed. parcial
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02