Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1184
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Jaume Massó Torrents
Title Manuscrits catalans de València
Source Revista de Bibliografia Catalana
Date / Location 3 i 6 1903-06: pp. 45-86; 145-274
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 9-43
Source of Data for Works texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 45 MS: Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]. València: Catedral, Ms. 270, 1391 - 1400
cnum 629 MS: Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Desconegut). València: Catedral, Ms. 106, 1401 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1494 MS: València: Catedral, Ms. 40. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1505 MS: València: Catedral, Ms. 41. 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1515 MS: València: Catedral, Ms. 43. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1439 MS: València: Catedral, Ms. 106. 1401 - 1500. Hieronymus… Lletra tramesa al papa Damas per sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
manid 1145 MS: València: Catedral, Ms. 110. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1740 MS: València: Catedral, Ms. 154. 1491 - 1510. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1466 MS: València: Catedral, Ms. 167. 1452-12-28 - 1453-05-16. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2533 MS: València: Catedral, Ms. 169. València[?]: Guillem de Pomareda, 1420. Guillem Anglès, Exposició breu gramaticalment en romanç del canon, escrit 1368 a.
manid 1158 MS: València: Catedral, Ms. 205. 1301 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1532 MS: València: Catedral, Ms. 222. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2150 MS: València: Catedral, Ms. 243. 1440 a quo. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1802 MS: València: Catedral, Ms. 267. València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1036 MS: València: Catedral, Ms. 270. 1391 - 1400. Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?].
manid 1055 MS: València: Olim Biblioteca Municipal, III. 1425 ca. Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500.
manid 1029 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6437. 1451 [?] - 1500 [?]. Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1745 MS: València: Universitària, 210. 1491 - 1500. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1114 MS: València: Universitària, 212. 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1524 MS: València: Universitària, 214. 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1751 MS: València: Universitària, 217. 1451 [?] - 1500 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1878 MS: València: Universitària, 285. 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2309 MS: València: Universitària, 549. Madrid:, 1727-03-17. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1536 MS: València: Universitària, 576. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1826 MS: València: Universitària, 624. 1441 - 1460. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1864 MS: València: Universitària, 625. 1501? - 1550?. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1824 MS: València: Universitària, 630. 1451 [?] - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 2152 MS: València: Universitària, 664. Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19. Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30.
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1044 MS: València: Universitària, 869. 1401 - 1450. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1920 MS: València: Universitària, 897 (a). 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1922 MS: València: Universitària, 980. 1401 - 1500. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Punyiment d’amor, traduït 1458 ad quem.
Source of Data for Libraries libid 1018 València: Catedral
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-30