Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1181
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 59
Title of volume DE DICT[IS] | PATRUM || S.C. ( al teixell)
Copied 1381 - 1450 (Batlle)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 3 + II + 95 + 3
Collation 12 24/3 310 46 526 66 726 814 92; quaderns de dimensions variables que no es distingeixen bé pel cosit
Page Layout 29 línies (f. 1)
Size pàgina 225 × 170 mm (f. 1)
caixa 149 × 101 mm
Hand gòtica de forma molt acurada
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast i en violeta
Rúbriques epígrafs en vermell,
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a ploma
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat
Binding pergamí sobre cartó amb daurats al llom
Previous owners (oldest first) Eulàlia Setantí (price: 27 sous) (segons una nota del Pare Caresmar: “Era de Eularia Setantí casa que tingue gran manex en la ciutat. Apar escrit en lo sigle XIV”; al foli 1v preliminar diu: “Aquest Es lo ljbre dles sants pares y es dela senyora Aularia Satanti vijda […] lj A quostat vjnt y set sous”)
Associated persons Anotacions de duu una anotació, enganxada al full de guardes Jaume Caresmar (P.), clergue secular
Firma de Manuel de Bofarull i de Sartorio, arxiver
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-57
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n i 313
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 103-4
Note al catàleg s'identifica aquest manuscrit amb l'item 4 de l'inventari del Pare Caresmar. Als folis de guarda preliminars hi ha anotacions del s. XVI; algunes reprodueixen sentències de Ysop, Sant Bernat, Sant Sixto, Sèneca, Ciceró, etc. en llatí i català. El primer foli de guardes presenta signes d'haver estat enganxat al plà anterior de la coberta; conté un passatge sobre vida religiosa, potser rebutxat d'una altra còpia. Mn. Batlle assenyalà com aquest manuscrit té, al menys al començament, un contingut semblant al de l'item 11 de l'inventari de la Reina Dona Maria d'Aragó (1458). Els tres folis inicials i finals són de paper

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 250
Location in volume ff. 1-95v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1186
Desconegut. Llibre d'exemples dels Sants Pares
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness lo libre dels Sants Pares
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] N9O es negun dupte lo mon esser sostengut per merits dels pares … Mas encare pertal que ells ne sien loats los quals uerament deus a glorificats els a axelcats en lo seu regne. Mas encare per tal que a aquels qui uendrien apres ells fos donade doctrina de ueritat e eximpli de salut
text: E3stant sent Er\s/eni en Roma en la cort del Emperador … [ 95v] … de cor nex poceyment de perfeccio de caritat apostolical ço es amor de deu la qual cosa es sobra tots los bens
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen. Qui scripcit scribat semper cum domino uiuat. Amen
References (most recent first) Editat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 58-64 , n. ed. parcial
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12220
Location in volume ff. 4-7
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1934
Pere Damià. Llaor de la vida solitària
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02