Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1177
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jordi Rubió i Balaguer
Josep Maria Madurell i Marimón
Title Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553)
Place / Publisher Barcelona: Gremios de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores
Date / Location 1955: pp. 120
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) T-268/2/20/NP 172/3/37/NP
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) T-268/2/20/NP 172/3/37/NP
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1561 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2362. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 5134 Ed.: Los Angeles: SRLF, ID 2737626. València: Joan Jofré, 1506? - 1510?. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-04-06