Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1176
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Pere Bohigas
Title El legado Perdigó
Source Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña y de las Populares y Especiales de Barcelona
Date / Location 1969: pp. 363-406
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 15-20
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1703 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2007. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1623 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2009. 1473 a quo. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1842 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2012. 1451 - 1500. Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1119 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2013. Micael Marcius, 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1560 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 1571 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2019. 1401 - 1425. Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem.
manid 1643 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
copid 1520 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Res 763-8º. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-05-06