Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1175
Authors Desconegut
Titles Rosa plasent, soley de resplendor
Virolai de Madona Santa Maria
Incipit & Explicits text: Rosa plasent, soley de resplendor … no puxe tant que·ns face vos absent
Date / Place escrit 1301 - 1400
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 4 6 4 6 4 6 4 6: [I-II=] ababcbba [III-IV=] ababbccb
[Spaggiari:] 10 10 10 10: [I-II=] aaab [III-IV=] bbcb
References (most recent first) Editat a: Spaggiari (2008), “Rosa plasent [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 218 , n. 0.124 (276:1)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 297-9 , n. xii (ed. ref.)
Editat a: Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia 49-51 , n. 3
Tractat en: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 123-124 , n. nota 1
Tractat en: Suñol (1917), “Els cants dels romeus”, Analecta Montserratensia 103 i 105
Editat a: Suñol (1910), “Un virolay antiguo de Montserrat (Inperayntes de la ciutat ioyosa)”, Revista Montserratina 347-348
Tractat en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:37
Tractat en: Serra i Boldú (1903), Culte popular a la mare de Déu. Notes folk-lórich-marianes ordenades per… 54
Editat a: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 263-264
Tractat en: Balaguer (1882-83), Los trovadores 1:180
Tractat en: Milà i Fontanals (1853), Observaciones sobre la poesía popular. Con muestras de romances catalanes inéditos 80-81
Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 7:152
Note Parramon 276:1 remet a 289:2, esquema de Frank. Serien 16 versos si els comptem decasíl·labs i 32 si interpretem les rimes internes com a rimes absolutes
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3609
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1 (BITECA manid 1057)
Copied 1301 - 1500
Title(s) Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
Birolay de Madona Sancta Maria
Incipit & Explicits rubr.: Birolay de Madona Sancta Maria
text: Rosa plasent … quens face vos absent
Poetic Form virolai
Poetic Stanza 4 x 8
Language of Copy català provençalitzat
Associated Persons Persona: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP ( (aquesta obra, avui perduda, fou vista al manuscrit per))
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 297-9
Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia 12-13, 49-51
Suñol (1910), “Un virolay antiguo de Montserrat (Inperayntes de la ciutat ioyosa)”, Revista Montserratina 347-348
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 7:152
Note Spaggiari deixa en suspens que aquesta composició, avui perduda, formés part del Llibre vermell, com suggerí el Pare Suñol, tot dient: “La sua supposizione, per quanto non improbabile, appare tuttavia priva di qualunque fondamento oggettivo” (p. 297). De fet, aquesta versió ens ha arribat gràcies a la còpia que féu el dominicà J. Villanueva. Per altra banda, Suñol indica l'exitència d'una versió diferent i la transcriu, però es limita a indicar, sense més precisions, que aquesta versió l'extreu d'un imprès barceloní de 1582
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28