Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1175
Name Bernat de Granollachs, astròleg
Bernat de Granollacs
Sex H
Milestones Naixement Vic 1421
Floruit 1458
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation astròleg
metge
Author of texid 1573 Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1993-10-28