Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1174
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Saviesa de Déu lo Para
Hores de la Passió en vers
Language català
Text Type: Vers
Metrics [cobla I] 7: ababcdcd
[cobles II, V, VI] 7 7 7 7 7 7: aabbcc
Associated Texts Part de texid 2061 Joan XXII, Papa… Hores de la Passió (tr. Desconegut), traduït 1451 a quo
Note no hem localitzat cap edició d'aquesta composició, que presenta algunes irregularitats mètriques
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10160
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness ff. Fva-Gra ff. 6va-7ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Saviesa de Déu lo Para
Incipit & Explicits text: [ Fva] S2aujesa de deu lo para … [ Gra] … En esta mort pensem tot dies
Poetic Stanza 1 x 8, 2 x 6, 1 x 8, 3 x 6
Note els dos darrers versos de la quarta cobla ocupen una única línia d'escriptura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-02-11