Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1173
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author José Ribelles Comín
Title Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España
Place / Publisher Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Date / Location 1915-84:
Volumes 5
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) A-015(467.5)Rib
Source of Data for Works texid 4965 Andreu Pineda, Gran temps aprés que palma de victòria, escrit 1511 a quo
texid 1533 Bernat Fenollar, Prevere, D'acte semblant tan virtuós, escrit 1474
texid 3312 Bernat Fenollar, Prevere, L'alta sens par, humil verge Maria, escrit 1474-02-11 a quo
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2949 Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1078 Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1077 Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410
texid 4085 Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem
texid 5082 Desconegut, Dignament fos visitada, escrit
texid 1080 Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
texid 4635 Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5324 Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem
texid 5096 Desconegut, Gracies vos fas, Senyor, escrit
texid 5639 Desconegut, Hoges-nos, nostra advocada, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5097 Desconegut, Jesús beneït qui mort tan dolorosa, escrit
texid 5086 Desconegut, La gran valor qui estimar poria, escrit
texid 4249 Desconegut, Lenga no deu jamays devotaments, escrit
texid 5434 Desconegut, Loem vos ab alegria, escrit
texid 5079 Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
texid 5395 Desconegut, Mare sou tan estimada, escrit
texid 5080 Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
texid 5353 Desconegut, Molts miracles pogues fer, editat 1546 ad quem
texid 5091 Desconegut, O Déu immens de Israel, escrit
texid 4250 Desconegut, O altitut del trezaur glorios, escrit
texid 4866 Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
texid 5297 Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
texid 5088 Desconegut, O, princep gran sant Miquel glorios, escrit
texid 5090 Desconegut, O, sanct glorios de molt gran valia, escrit
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5635 Desconegut, Perquè molt plaent vos sia, escrit 1466 ad quem
texid 5081 Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
texid 5092 Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
texid 5098 Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
texid 1305 Desconegut, Regina exçel·lent, Verge de pietat, escrit 1350 - 1450
texid 4253 Desconegut, Rey eternals, inmens, victorios, escrit
texid 1304 Desconegut, Sancta Maria, Verge puella, escrit 1340 - 1360
texid 4254 Desconegut, Si tot no pot lenga d'ome bastar, escrit
texid 5089 Desconegut, Tanta es la excellentia, escrit
texid 4870 Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?]
texid 5084 Desconegut, Tres actes molt grans damor yo contemple, escrit
texid 3000 Desconegut, Universal redemptor de natura
texid 5085 Desconegut, ¨Qui pot dir lahors condignes, escrit
texid 5083 Desconegut… Elizabeth sancta, humil y honesta, escrit
texid 5436 Desconegut… La luna de ma padrina, escrit
texid 5437 Desconegut… Puix teniu tanta virtut, escrit
texid 3176 Francesc Borgonyó, De virtuts sou exalçada, escrit
texid 3177 Francesc Borgonyó, Pux ab virtuts lo món us magnifica, escrit
texid 3077 Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva, Dels richs tresors del clar entendre, escrit 1511-09-29 ca.
texid 3366 Francesc de Mèscua, Fermant los ulls alt en l'amor eterna, escrit
texid 5426 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 1443 Francí de Castellví, Baró Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 4274 Francí de Castellví, Baró Benimuslem… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 3099 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 4760 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, En nom d'aquell gran Jutge just, escrit 1488 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 5287 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, I·l mateix dia, escrit
texid 4763 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Veniu, veniu, virgilis y pertrarques, escrit 1488 ad quem
texid 4764 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Vist que la Sgleya militant, escrit 1488 ad quem
texid 4955 Jeroni Fabra, En lo temps bell de nostra primavera, escrit 1511
texid 3071 Jeroni Fuster, Asserenau los núvols de l'entendre, escrit 1511 a quo
texid 1774 Joan Moreno, Ab tot que ja esperimens, escrit 1475 - 1500
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 4783 Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3436 Lluís Roís, Totes les coses d'aquest món, escrit
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 4954 Miquel Garcia, Fort y guarnit, castell inexpugnable, escrit 1511 a quo
texid 5078 Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
texid 5435 Miquel Ortigues… Dalt en la creu fón maurada, escrit
texid 3073 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 4579 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Quant me veuràs apparellat a rebre, escrit 1499 a quo
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
texid 3076 Pere Gomis, Per a passar d'aquest golf miserable, escrit 1511 a quo
texid 1743 Pere March, A vós, mout aut senyor, escrit 1375 - 1400
texid 3074 Pere Martí, Real ciutat pel rey etern fundada, escrit 1511 a quo
texid 3075 Pere Sorivella, Prevere, Símbol perfet de molt dolç·armonia, escrit 1511 a quo
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 3127 Pere d'Anyó, Prevere, Volen los furs dels passats reys, escrit
texid 3072 Vicent Ferrandis, Velera nau tallada·n bona lluna, escrit 1511 a quo
Source of Data for Witnesses cnum 799 Ed.: Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem. València: Universitària, Bh CF/4 (17). València: Lambert Palmart, 1490-04-15.
cnum 109 MS: Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2606 Ed.: Antwerpen: M. Plantin. València: Joan Jofré, 1520-11-27. Joan Alamany, De la venguda de Antichrist ab una reprobació de la secta Mahomètica, escrit 1502.
manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1262 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 8-8º. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
manid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-30. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 1839 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-11. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2612 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-12. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1840 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-13. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1821 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-14 (a). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2644 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-15. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-10-20. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
manid 2012 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-8. Barcelona: Dimas Bellestar, et al., 1523-08-11. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2478 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-24. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 1030 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-38. València: Nicholas Spindeler, 1490. Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?].
manid 1611 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-35. València: Lambert Palmart, per a Antoni Despí, 1487-09-10. Jaume I, Comte de Barcelona… Sentència donada sobre els delmes i primícies del regne de València, promulgat.
manid 1919 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (1). València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1342 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (3). Saragossa[?]: Pablo Hurus, 1493 ca. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 2109 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-52. València: Joan Jofré, 1513-10-31. Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1545 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-4. Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
manid 1791 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-III-26. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2206 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 58. Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?]. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2073 Ed.: Girona: Seminari, S/187 (3). València: Jorge Costilla [?], 1502. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 2016 Ed.: Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
manid 1754 Ed.: London: British Library, G.11383. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 2523 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/282. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1577 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1471. València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]. Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31.
copid 1255 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1462. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
copid 1012 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/516. València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
manid 2607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13244. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2229 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/14471. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2191 Ed.: Madrid: Palacio, I-215 (2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2011 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/3047. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1755 Ed.: New York: Hispanic Society, Incunabula Tirant (sense signatura). Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 2666 Ed.: Osca: Provincial, B-B-1359(2). Barcelona: Johannes Luschner, 1505-01-02. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
manid 1547 Ed.: Paris: Mazarine, Inc. 943 (a). València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1788 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 492p. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1492-10-03. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2207 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 2874 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit]. 1499 a quo. Desconegut, […]tant Elizabet, escrit.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1548 Ed.: València: Universitària, Bh CF/1. València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo. Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11.
manid 1390 Ed.: València: Universitària, Bh CF/3 (2). València: Cristòfol Koffman, 1499-05-11. Antoninus di Pierozzi, Arquebisbe de Firenze, Vida de Santa Caterina de Sena (tr. Miquel Peres), traduït 1491 a quo - 1499 [?].
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 1574 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (17). València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
manid 1292 Ed.: València: Universitària, Bh CF/5. València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 2282 Ed.: València: Universitària, R-1/107. Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 2848 Ed.: València: Universitària, Bh Z-16/113. Barcelona: Vídua de Carles Amorós, 1551-11-09. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
Source of Data for References bibid 7065 Ribelles Comín (2001), Bibliografí\a de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España [facsímil]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-04-05